S:1

Hangisi TIMAR sisteminin faydalarından biri olamaz?

Hangisi TIMAR sisteminin faydalarından biri olamaz? sorunun cevabı "Askerler, köylü sınıfını ezmiştir. " dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
9-6
Powered by Commentics
Hangi kelime çoğul isimdir? Aşağıdaki cümlelerin hangisi sebep – sonuç cümlesi değildir? 24 127 doğal sayısının binler ve onlar basamağındaki rakamların basamak değerleri toplamının kaçtır? Aşağıdakilerden hangisi Divan Edebiyatına ait nazım türlerinden biridir? Sivrisinek alayla vızıldamış: Öyle, öyle işte! demiş. Senden daha güçlüsü olur mu bu dünyada? El, ayak sende, akıl sende, çalışmak sende, yazı sende, kitap sende, bilgi-buluş sende, geriye ne kaldı bende? Sivri sineğe göre bu dünyada en güçlü varlık kimdir? I. Mayoz bölünmelerle gamet oluşturulur.II. Döllenmeyle zigot oluşur.III. Oluşan bireyler ata bireylerden farklı kalıtsal özelliklere sahiptir.Verilenlerden hangileri bir canlının eşeysiz üremesi sırasında gözlenmez? Atatürk askerlik hayatında aşağıdaki yerlerin hangisinde bulunmamıştır? Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi müdür başyardımcısının görev, yetki ve sorumlulukları arasında yer alır? Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemalin öğrenimini tamamladığı okullardan biri değildir? "lorry" kelimesinin Türkçe karşılığı hangi seçenekte verilmiştir? Bakanlar, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanılması ile hukuki ve mali konularda aşağıdakilerden hangisine / hangilerine karşı sorumludurlar? Hangi boşluğa iki nokta gelmelidir? Ani Harabeleri hangi şehrimizdedir? Kuran-ı Kerimdeki toplam ayet sayısı kaçtır? Haber eylen âşıklara,Aşka gönül veren benemAşk bahrisi olubanDenizlere dalan benemGördüm göğün meleklerin,Her biri bir işteymişHak Çalabın zikrin edenİncil benem Kuran benemGördüm diyen değil, görenBildim diyen değil, bilenBilen Odur, gösterenO, Aşka esir olan benemDeli oldum adım YunusAşk oldu bana kılavuzHazrete değin yalınızYüz sürüyü varan benemYunus Emreye ait olan bu parçanın nazım türü aşağıdakilerden hangisidir? Kuranda adı geçen peygamber sayısı kaçtır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ögeler özne - tümleç - yüklem şeklinde sıralanmıştır? Gelişigüzel atılan pillerle ilgili aşağıdaki ifadelerin hangisi doğrudur? 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununa göre aşağıdakilerden hangisi yaygın eğitimin kapsam, amaç ve görevlerinden biri değildir? Etkili bir iletişimde ses tonu, kullanılan sözcükler ve el- kol hareketleri ve mimikler çok önemli rol oynar.diyen birisi hangi önemli etkeni unutmuştur? tehlike kelimesine hangi ek getirildiğinde kelimenin anlamı olumsuz olur? Aşağıdaki açıklamalardan hangisi yay ayraç içinde belirtilen eserle ilgili değildir? Kur'anı güzel bir ses ve tarzla okunmasına ne denir? Karşıdan karşıya geçerken; Ailemizin, belli bir dönem için gelir ve giderlerini gösteren listeye ne denir? Hz. Muhammed (sav.) dedesinin ölümünden sonra hangi amcasının himayesinde yaşamıştır? Okunuşu yüz bir milyon on bir bin yüz on olan sayı aşağıdakilerden hangisidir? Bir gazın kapalı bir kapta yapmış olduğu basınç 380 mmHg olarak ölçülmüştür.Buna göre bu gazın basıncı kaç atmdir? Waiter : How - - - - sugar do you like in your coffee?Costumer: - - - - , pleaseWaiter :Sure, sir. Aşağıdakilerden hangisi birincil ihtiyaçlardan değildir? Güneşin battığı yöne ne ad verilir? Tanzimat Fermanı hangi Osmanlı padişahı döneminde ilan edilmiştir? Bazı cümlelerde gibi edatı eklendiği sözle birlikte zarf görevini üstlenebilir.Aşağıdakilerden hangisinde bu açıklamaya uygun bir kullanım vardır? Aşağıdaki eş anlamlı sözcük eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? Dünyanın En Büyük 20 Ekonomisini oluşturan G-20 2015 Zirvesi hangi ülkede yapıldı? Bir televizyon kanalında 13:10da yayınlanmaya başlayan film, saat 15.50de bitmiştir.Film süresince 3 kez 16şar dakikalık reklam arası verildiğine göre, film kaç dakikadır? Hz. Muhammedin (s.a.) yaşadığı dönemde diş temizliği ...........denilen bir ağacın dallarından yapılan..............denilen bir ucu fırça şeklindeki bir çubukla yapılırdı.Boşluklara sırasıyla hangileri gelmelidir? Aşağıdaki adlardan hangisi bir çocuğa Tarihî kahraman ve siyasi liderlerle ilgili adlar verilebilecek adlardandır? Aşağıdaki ifadelerden Doğru olanlara "D" yanlış olanlara "Y" yazalım.( ) Uzlaşı bir arada yaşama kültürünü geliştirmez.( ) Bir tartışma sırasında karşımızdaki insana karşı sabırlı olmalıyız.( ) Öfkelendiği zaman kendini tutabilen ve saygılı olan insan erdemli insandır.( ) Yasalar,yönetmelikler ile düzenlenen durumlar uzlaşı gerektirmez.( ) Uzlaşı sürecinde doğru iletişim önemlidir. İyi Bir İletişimde aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmemelidir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir