S:1

Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlılarda eğitimin temelini oluşturan medreselerin özellikleri arasında gösterilemez?

Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlılarda eğitimin temelini oluşturan medreselerin özellikleri arasında gösterilemez? sorunun cevabı "Medreselerde yalnızca kuran dersi okutulurdu." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
9-6
Powered by Commentics
(260 + 47) - 273 = ? işleminin sonucu kaçtır? Batı cephesinde düzenli ordunun kazandığı ilk askeri başarı hangisidir? Muavvizeteyn sureleri, aşağıdakilerden hangi seçenekte doğru verilmiştir? 13’nin 5 fazlası kaçtır? Aşağıdakilerden hangisi Kitle iletişim araçlarının işlevlerinden biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi Ay’ın evrelerinden biri de- ğildir?  Aşağıdaki kelimelerin hangisi yapım eki almamıştır? Aşağıdakilerden hangisi teknolojik ürünlerin aile ekonomisine olumsuz etkilerindendir? Aşağıdaki sözcüklerden hangisi eş seslidir? Aşağıdaki cümlelerin  hangisinde "de" ile ilgili bir yazım yanlışı vardır?  • İlk insan ve ilk peygamberdir.• Allah onu topraktan yaratmış, onu diğer varlıklara üstün kılmıştı• Şeytan O’na karşı saygı ile eğilmemiş, ona karşı gelmiştir. Yukarıda hangi peygamberden bahsedilmektedir?  Hz. Muhammed (sav.), insanları İslam’a üç yıl boyunca gizli bir şekilde davet etti. Daha sonra Yüce Allah, Peygamberimize, artık çağrıyı açıkça yapmasını ve bütün insanları İslam’a davet etmesini emretti.Açıktan davet dönemi aşağıda verilen ayetlerdenhangisinin inmesi ile başlamıştır? Hangisi kümeste yaşar? Osmanlı Devleti’nde ilk deniz savaşı hangi padişah zamanında ve kimlerle yapılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi sağlık alanında faaliyet gösteren bir sivil toplum kuruluşudur? Aşağıdaki hangisi Hz. Muhammed’in peygamber olmadan önce ticaret ile meşgul olmasının kazandırdıklarından değildir?  .“ Aydınlanmak” sözcüğü aşağıdakilerden hangisinde farklı bir anlamda kullanılmıştır.   6 litre yoğurt kaç tane yarım litrelik kaseyi doldurur? Cam- Nikel- Plastik- Porselen- KobaltYukarıda verilen cisimlerin kaç tanesi mıknatıs tarafından çekilir? Aşağıda verilen yön bulma metotlarından hangisi yanlıştır?  Aşağıdaki davranış örneklerinden hangisi içgüdüsel değildir? Hz. Muhammed’i (sas) hicret sırasında yakalamak isterken atı çöle batan kişi aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi sınıfımızda bulunmaz?  Aşağıdakilerden  hangisi  bireyin kendi iradesi dışında katıldığı toplumsal gruplardandır? Bir sürahide 2400 mL meyve suyu vardır.Bu meyve suyunun yarım litresini Ahmet ve çeyrek litresini Faruk içmiştir. Buna göre sürahide kaç mL meyve suyu kalmıştır?  Aşağıdaki hareketlerden hangisi yön değiştiren bir harekettir? Aşağıda verilen olaylardan hangisinde kuvvet uygulanmamıştır?  Bilinci açık, kulağından kan gelen, göz çevresinde ve kulak arkasında morlukları olan kazazedeye, olay yerinde herhangi bir tehlike söz konusu değilse aşağıdaki ilk yardım uygulamalarından hangisi yapılmalıdır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep-sonuç ilişkisi yoktur? Aşağıdakilerden hangisi münazara başkanının görevlerinden değildir? Aşağıdakilerden hangisi haccın farzlarından birisi değildir? “Bakkaldan taze peynir ile iki ekmek aldım.” cümlesinde ikisi de sıfat olan kelime aşağıdakilerden hangisidir? • Almanya’nın Versay Antlaşması’nı yürürlükten kaldırmak istemesi,•   İtalya’nın I. Dünya Savaşı’nda ulaşamadığıamaçlara ulaşmak arzusunda oluşu,•   Japonya’nın Uzak Doğu’da sömürgelerinin sayısını çoğaltmak istemesigibi durumların, aşağıdakilerden hangisine neden olduğu savunulabilir? Aşağıdaki sözcüklerden hangisi ünlü ile başlayan bir ek aldığında hece düşmesi görülmez? Güneşin doğduğu yöne yüzümüzü dönersek sağ kolumuz hangi yönü gösterir? İfk hadisesi aşağıdakilerden hangisidir? Kurtuluş Savaşı’nda aşağıdaki milletlerden hangileriyle savaşılmıştır? Akşam namazı ile ilgili aşağıda verilen bilgilerdenhangisi yanlıştır? Aşağıdaki atasözlerinden hangisi, “ birikimin, tutumlu olmanın önemi” ni anlatmaktadır? Şule is my true friend. We share similar likes and dislikes. We always - - - - with each other.  Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir