S:1

I - Im sorry, its all gone.
II - Can I have some cereal, please?
III - Would you like anything else?
IV - Some cheese and olives, please.
Put the sentences in the correct order to make a dialog

I - Im sorry, its all gone.II - Can I have some cereal, please?III - Would you like anything else?IV - Some cheese and olives, please.Put the sentences in the correct order to make a dialog sorunun cevabı " II - I - III – IV" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
1+2+3=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
"Özgür sürekli bilgisayarda oyun oynuyor. Uzun süre bilgisayarda oyun oyna­dığı için de ödevle­rini vaktinde bitiremiyor."Yukarıda anlatılanlardan çıkarılacak en doğru yargı hangisidir? ( ? x 3 ) x ( 36 : 4 ) = 378 işleminde ? işareti yerine hangi sayı yazılmalıdır? Mary is at work. She is working- - - - . Temple Grandinin kendine has bir özelliği vardı. Temple, resimlerle düşünüyordu. Bu özelliği ile ilgili olarak şunları söylemiştir: Tüm düşünceler, hayal dünyamda video kaset gibidir. Resimler benim anadilim, kelimeler ise yabancı dilimdir.Çoklu zekâ kuramına göre Temple Grandinin öne çıkan zekâ alanı aşağıdakilerden hangisidir? Aldığımız bir ürün bozuk çıkınca değiştirmek istedik. Satıcıyla görüştük fakat ürünü değiştirmeyi kabul etmedi. Bu durumu nereye şikayet edebiliriz ? Aşağıda verilen yemeklerden hangisi Türk mutfağına ait değildir? Aşağıda verilenlerden hangisi meleklrin özelliklerinden biri değildir? İnsanların eğitim, iş, sağlık olanakları gibi çeşitli nedenlerle bulundukları yeri sürekli terk etmelerine ne ad verilir? I. Kaza riski yüksektir II. Ülkemizdeki en yaygın ulaşımdır Yukarıdaki ipuçları hangi ulaşım türüyle ilgilidir? Ekvatorda 28°C civarında olan yıllık sıcaklık ortalamaları kutuplarda 0°Cnin altına düşmektedir. Ekvator ve kutupların yıllık sıcaklık ortalamaları arasındaki farkın temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi sivil toplum kuruluşlarının amaçları arasında yer almaz? Adaletsizliğin toplumu ve bireyleri nasıl etkileyebileceği konusunda belirtilen ifadelerden hangisi yanlıştır? Peygamberimiz (s.a.v.) Bir Müslüman bir ağaç diker de onun ürününden insan ya da bir hayvan yerse, o ağacı diken kişi bundan dolayı _____ kazanır. buyurmuştur. Bu hadisteki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Aşağıdakilerden hangisi mimarimizde dinin etkisi ile ortaya çıkan eserlerden biri değildir? Bir deneyde etkisi araştırılan özelliğe bağımsız değişken denir.Yoğurdun bozulmasına, sıcaklığın etkisini araştıran bir bilim insanı, aynı marka ve miktardaki yoğurdu özdeş iki kaba yerleştirerek kaplardan birincisini 50 °C, ikincisini ise 100 °C de bekletiyor.Yukarıda açıklanan deney düzeneğinde bağımsız değişken aşağıdakilerden hangisidir? Bazı katı maddeler sıvı maddeler gibi konuldukları kabın şeklini alabilirler. Aşağıdakilerden hangisi buna örnek olarak verilebilir? Mitoz ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? ... Andan Âmine Hâtûn eydür: Bana oğlan doğmak hâleti hâsıl oldı. Susadım. Su diledüm. Bir cevherden ıbrık birle bana su sundılar. dir. Kardan ak, şekerden şirin. Aldum, içdüm. dir. Andan sonra bir ak kuş kanadı birle arhamı sığadı. dir. Ol dem içinde Resûl-i Rabbül-Âlemîn vucûda geldi. didi. Âmine Hâtûn eydür: Gözümden perde götürildi. Gördüm Mekke şehrini nûr içinde gark olmış. Hava yüzini ferişteler tutmış. Ben aklumı dirdüm...Bu bölüm 13-14. yy.da oluşturulan metinlerin hangisinden alınmıştır? Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına D yanlış olanların başına Y harfini koyunuz. (.....) Yaya kaldırımları aynı zamanda oyun alanlarıdır.(.....) Duran iki aracın arasından geçmek tehlikeli değildir.(.....) Yaya ve okul geçitleri, ışıklı işaret cihazı, alt ve üst geçitler güvenli geçiş yerleridir.(.....) Trafik kazalarında insanın payının azaltılması için insanlar eğitilmeli ve güvenli yaşama kültürü geliştirilmelidir.(.....) Duran taşıtların önünden ve arkasından karşıya geçebiliriz. Sonia : - - - - ?Eren : I go home and rest for a while. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına (D), yanlış olanların başına (Y) yazınız. (.....) Hacerül Esved Kabede bulunan Cennetten gelen siyah taşın adıdır.(.....) Hz Muhammed 622 yılında Medineden Mekkeye hicret etmiştir.(.....) Hz.Muhammed 23 yıl süren peygamberlik hayatı boyunca insanlara Hıristiyanlığı anlattı.(.....) Hz.Muhammedin vefat ettiği yere tertemiz gül bahçesi anlamında Ravza-i Mutahhara denir.(.....) Hz. Muhammedin ailesine Ehli Beyt denir. І. Doktor ІІ. Marangoz ІІІ.TerziYukarıdaki mesleklerden hangileri önemlidir? Tanrıya inanmaz. Evrenin kendi başına var olduğunu ve kendi iç yasaları çerçevesinde bugünlere geldiğini savunur. Kutsal kitap, mucize, melek, peygamberlik, vahiy ve ahiret inancını reddeder.Bu şekilde bir inanç ve düşünce yapısına sahip biri aşağıdakilerden hangisiyle isimlendirilir? Aydınlatma araçlarının tarihi gelişimi hangi şıkta doğru verilmiştir? gel eyleminin şimdiki zaman ikinci çoğul kişisi ile çekimlenmiş hali aşağıdakilerden hangisidir ? Köşe yazarı, suya sabuna dokunmayan bir yazı kaleme aldı.Altı çizili deyimin cümleye kattığı anlam aşağıdaki cümlelerin hangisinde vardır? Kurban kelimesinin sözcük anlamı aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru olarakverilmiştir? Biz peygamber göndermediğimiz hiçbir toplumu cezalandırmayız İsra: 15Yukarıda verilen ayete göre aşağıdakilerden hangisinin önemi vurgulanmaktadır? Aracın 2 saniyede gideceği yol uzunluğu, hangi mesafenin belirlenmesinde kullanılır? Orta Öğretim kurumları ilk defa hangi padişah döneminde açılmaya başlanmıştır? Aşağıdaki adlardan hangisi biçim olarak tekil olmasına rağmen anlamca birden fazla varlığı bildirmemektedir? I) Saat yönünde dolanır.II) Doğudan batıya doğru dolanır.III) Saat yönünün tersine döner.Ayın Dünya etrafındaki dolanım yönleri ile ilgili yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri doğrudur? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bitişik yazılması gereken -da -de) ayrı yazılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi Amasya Genelgesinin Kurtuluş Savaşımızdaki yerini ve önemini vurgulayan özelliklerden biri değildir? Sabahleyin bahçede , sağ kolumuzu Güneşin doğduğu tarafa gelecek şekilde kollarımızı açarsak arkamız hangi yön olur ? Atatürkün: Basın hürriyetinden doğan mahzurların giderilme vasıtası, yine basın hürriyetidir. Sözünün anlamı aşağıdaki seçeneklerin hangisinde verilmiştir? Aşağıdakilerden hangisi sunumu yapacak kişinin dikkat etmesi gerekenlerden biri değildir? Güneş sisteminin içinde bulunduğu gök ada hangisidir? Kazağını ( ) gömleğini ( ) pantolonunu güzelce yıkadı ( ) bu cümlede parantez içlerine sırasıyla hangi noktalama işaretleri gelmelidir? Aşağıdakilerden hangisi çocuk hakları arasında yer almaz Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir