S:1

I can fly a plane. I am ...........................

I can fly a plane. I am ........................... sorunun cevabı "pilot" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
5+5+5=?
Powered by Commentics
Aşağıdaki adlardan hangisi topluluk adı olamaz? 5850 kg fındığın 2 t 350 kgı satıldığına göre kaç kg fındık kalmıştır? Aşağıdakilerden hangisi bireyin kendi iradesi dışında katıldığı toplumsal gruplardandır? Aşağıdakilerden hangisi bir bilim insanının taşıması gereken özelliklerden değildir? Toplantılarda konuşulanların bir tutanakla tespit edilmesi aşağıdakilerin hangisinde zorunludur? Günümüzde bilimin ulaştığı bilgilere göre, Güneşte ortaya çıkan ısı ve ışığın kaynağı hangi iki maddedir? Suyun yüksek bir noktadan düşük bir noktaya akıtılmasından yararlanılarak üretilen elektrik enerjisi aşağıdakilerden hangisidir? Şule is my true friend. We share similar likes and dislikes. We always - - - - with each other. Aşağıdaki ayetlerin hangisi toplumsal yasala- ra işaret etmektedir? 1 Kasım 1922 tarihinde saltanat kaldırıldı Halifeliğin de saltanat ile birlikteKaldırılmamasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi fiziksel özelliklerimizden birisi değildir? Hangi cümlede sıfat vardır? Cafer çok güzel resim yapar. Eren çok hızlı kitap okur. Tarık çok iyi yüzer. Elif çok hızlı koşar. Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Bir hafta ............ kaç saattir? Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimizin doğum tarihidir? Kirletici maddelerin toprak, hava ve suya karışması ile ortaya çıkan duruma ne denir? Fransız İhtilalinin ortaya çıkarak, Avrupayı etkileyen imparatorlukların yıkılmasına, isyanların çıkmasına sebep olan düşünce hangisidir? At çok güçlü bir hayvandır. Cümlesinde altı çizili kelimenin yerine aşağıdakilerden hangisini yazabiliriz? Aşağıdakilerden hangisi temizlik ürünlerinde kullanılan madendir? Bir markette 5 kg kuru fasulye 60 TL'dir. 12 kg kuru fasulye alan Nurhan, satıcıya kaç lira ödemiştir? Cümlelerin hangisinde gizli özne yoktur? Bir yöneticinin üretim faktörlerini sistemli, uyumlu ve etkili biçimde kullanarak mal ve hizmet üretmek için çalışanların görevlerini en iyi biçimde yapmak üzere düzene koyması ve her türlü araç, gereç ve malzeme ile donatması, onun hangi yönetim fonksiyonunu yerine getirdiğini gösterir? Emekli sandıkları hangi Osmanlı padişahı döneminde kurulmuştur? ----; toplumu ilgilendiren, yurt içindeki ve dışındaki birçok gelişmeyi dikkat çeken bir manşetle kısa bir şekilde okurun karşısına çıkartan yazılardır.Bu cümlenin başına aşağıdakilerin hangisi getirilmelidir? Yeni atanan Salim Öğretmen dersine girdiği bazı sınıflarda öğrencilerinin ilgisini toplarken zorlanmakta ve sınıf yönetimi sorunları yaşamaktadır.Bu sorunların azaltılabilmesi için Salim Öğretmenin aşağıdakilerden hangisini yapması çağdaş eğitim anlayışına uygun değildir? Kuran da Allah peygamberimize Biz seni alemlere rahmet olarak gönderdik buyurmuştur. Rahmeti aşağıdakilerden hangisine benzetebiliriz? Kimileri geleceği bilmenin iyi olacağı iddiasında. Oysa ben buna inanmıyorum. Bu durumda hayat çekilmez olur. Bir yıl sonra kazada kolunuz kopacak. Babanız kanserden iki yıl sonra ölecek... Bunları önceden bilsek yaşamın güzelliklerini nasıl keşfedebilirdik?Bu parçanın anlatımı için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Aşağıdakilerden hangisi ‘‘ilahinin diğer isimlerinden biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi bir işletim sistemidir? Aşağıdaki cümlelerden hangisi kişinin kendi düşüncesini içermektedir? ) Hep aydın günlerimiz olmalı, Milletçe elele, beraber. Bütün köylerinde güzel yurdumun Okumayan, yazmayan kalmamalı. Bu vatan, cennet vatan, Kalkınmalı, kalkınmalı. Mısralarında dile getirilen duygular aşağıdakilerden hangisidir? Çevre uzunluğu 80 cm, uzun kenarı 25 cm olan dikdörtgen kasanın kısa kenarı kaç cm' dir? 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre aşağıdakilerden hangisi genel haklardan değildir? İngiltere ile Fransa arasında gerçekleşen Yüzyıl Savaşları üzerine çalışan bir tarihçi, çalışması sırasında sadece İngiliz kaynaklarını incelemiş, Fransız kaynaklarını dikkate almamıştır.Buna göre bu tarihçi, araştırma sırasında dikkat etmesi gereken aşağıdaki hususlardan hangisini göz ardı etmiştir? Günümüz Kara Kuvvetleri Komutanlığının kuruluş tarihi olarak MÖ 209da ilk düzenli ordunun kurulu-şunun kabul edilmesi aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir? 6- 9- 15- 18- 24- 27- ... noktalı yere hangi sayı gelmelidir? du_k Yukarıdaki hayvan isminde boş bırakılan yere hangi harf gelmelidir? Ağzı açık özdeş kaplarda eşit kütlede A ve B sıvıları aynı sıcaklıkta buharlaşmaya bırakılıyor. A maddesi Bden önce tükeniyor.Bu bilgilere göre;I. Anın buharlaşma hızı yüksektir.II. Bnin buharlaşma ısısı yüksektir.III. Moleküller arası çekim güçleri A B 2 şeklindedir.yargılarından hangileri doğrudur? Alfabemizin baştan ve sondan altıncı harfleri hangileridir? Aşağıdakilerden hangisi Batı Cephesi`ndeki som savunma savaşıdır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir