S:1

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük isim fiil değildir?

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük isim fiil değildir? sorunun cevabı "Dolaptaki kıymayı çıkarır mısın?" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
İki basamaklı en küçük doğal sayı hangisidir?
Powered by Commentics
Köydeki dayımın 254 koyunu, 105 keçisi, 124 ineği var. Dayımın toplam kaç hayvanı vardır? Bir musluk 1 saatte 76 litre su akıtıyor.Aynı türden 4 musluk 9 saatte kaç litre su akıtır? Yüklemli kesin kıyas kurallarına göre iki tikel öncülden çıkan sonuç önermesiyle ilgili doğru ifade aşağıdakilerden hangisidir? You should take an umbrella ......................... Yüzey alanı 432 cm2 olan dikdörtgenler prizmasının ayrıtlarının uzunlukları 3, 4 ve 6 ile orantılıdır.Buna göre bu prizmanın hacmi kaç santimetre küptür? Küçük imalatçılarla, küçük perakendeciler için en uygun ve en ekonomik olma niteliğine sahip dağıtım kanalı hangi seçenekte verilmiştir? En sık yapmamız gereken kişisel bakım aşağıdakilerden hangisidir? Eski mahalleden şimdi ne kaldı geriye? Ahmetle topoyunadığıı arsa, annemin ikindi ütüeri bizi çğııverdiğ tereyağıpideler, toprak yollarda yüüüşüü...O zamanlar bizim evde hep bir kab fazla pişrdi.Annem, Ahmeti çğıı; onada fazla pişnlerdenverirdi. Kuru biber, kuru patlıan, kışdolması yaztülüü...Bu parçda kaçtane yazı yanlışıyapımışı? Alak suresi hangi ayetle başlamaktadır? Aşağıdakilerden hangisi Kuranı Kerimin özelliklerinden biri değildir? " El " kelimesi aşağıdakilerin hangisinde yabancı anlamında kullanılmıştır? • Süzme• Diyaliz• Damıtma• KristallendirmeYukarıda verilen laboratuvar tekniklerinden kaç tanesi simyacılar tarafından kullanılmıştır? Aşağıdaki atasözlerinden hangisinde çalışmaya teşvik anlamı vardır? Boyutları 4 m, 6 m ve 8 m olan dikdörtgenler prizması şeklindeki bir kutunun içerisine ayrıtlarından birinin uzunluğu 2 m olan küp şeklindeki kutulardan en çok kaç tane yerleştirilebilir? Hangi seçenekteki ifade yanlıştır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde belgisiz sıfat kullanılmamıştır? Bir kümesteki tavukların ayak sayıları toplamı 80dir.Buna göre kümesteki tavuk sayısı kaçtır? Allahın adıyla anlamına gelen ifade aşağıdakilerden hangisidir? Bir basamaklı tek sayılar hangi şıkta verilmiştir? Batı toplumlarında 18 yaşına gelmiş bir gencin kendisine ait bir eve taşınması ve kendi geçimini sağlaması normal bir durumdur. Türk toplumunda ise gençler bir iş-güç sahibi olup, evlendikten sonra ailelerinden ayrılıp kendilerine ait bir düzen kurarlar.Parçada anlatılan bu durum aşağıdaki kavramlardan hangisi ile açıklanabilir? Aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarının nedenleri arasında yer almaz ? Kuranın anlattığı yaşanmış olaylara (geçmiş toplumlardan, bazı peygamberlerin başından geçmiş olaylardan, bizlere ibret olacak bazı olaylardan bahseden) ne ad verilmektedir? Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde zıt anlamlı kelimeler bir arada kullanılmıştır? Doğal çevre, doğada kendiliğinden var olan şeylerin oluşturduğu çevredir .Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğal çevreyi oluşturan unsurlardan biri olamaz? Furkan Suresi 77. (De ki: Duanız olmasa Rabbim size ne diye değer versin ! ) Ayete göre Allaha olan hangi sorumluluğumuzdan bahsedilmektedir. Bazı atıkların çeşitli işlemlerden sonra tekrar kullanılmasına ..................... denir.Boşluğa gelecek en uygun kelime hangisi olur? Aşağıdaki anlatımlardan hangisi yanlıştır? Bir tüketicinin çay demlemek üzere çayı marketten satın alması, pazarlamanın faydalarından hangisi ile açıklanabilir? Peygamberimiz Hz. Muhammed ‘ in annesinin adı nedir ? Aşağıdakilerden hangisi Nevşehir ilimizde bulunan, dünyaca tanınmış doğal güzelliklerindendir? Aşağıdakilerden hangisi peygamberlerin insanlararasından seçilmesinin nedenlerinden biri değildir? It was a wonderful morning. Elif decided to prepare breakfast for her family. She wanted to surprise them. First, she washed and peeled the potatoes. Then, she sliced and put them in the boiling oil. She also wanted to make tea. So, she poured some water into the tea pot. After that, she started setting the table. She placed the glasses, the plates and some other things. She did not forget the jam, the olives and the cheese. Elif toasted some bread for her father. Everything was wonderful except for the potatoes. She suddenly smelled something. The potatoes were burning! Smoke filled the kitchen...When Elif woke up that morning, how did she feel? Aşağıdakilerden hangisi dostluğun özelliklerinden değildir? Derslerine günü gününe çalışmak senin için yararlı olacaktır.cümlesinde altı çizili sözcüğün yerine aşağıdakilerden hangisi yazılabilir? İnsan hayatta neye ihtiyaç duyar ( ) Bence iki şeye ( ) sevgi ve saygı ( )Bu parçada yay ayraçla gösterilen yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri getirilmelidir? Bilimsel yöntemin ilk aşaması aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisinin şerit değiştirme sırasında yapılması doğrudur? Hafızam çok kuvvetlidir, hiçbir şeyi unutmam. cümle- sinde altı çizili sözcük beş duyumuzla algılayamadığı- mız bir kavramı karşılamaktadır.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde buna benzer bir kullanım yoktur? Aşağıdaki Osmanlı tersanelerinden hangisiTersane-i Amire olarak adlandırılmıştır? My daughter loves shopping and she always buys trendy clothes.Yukarıdaki bahsedilen kişi hakkında ne söylenebilir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir