S:1

Aşağıdaki fiillerden hangisi 1. tekil kişi ve şimdiki zamanla çekimlenmiştir?

Aşağıdaki fiillerden hangisi 1. tekil kişi ve şimdiki zamanla çekimlenmiştir? sorunun cevabı "öğreniyorum" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Bir hafta kaç gündür?
Powered by Commentics
“Kendiliğinden ışık yayan ışık kaynaklarına doğal ışık kaynağı denir.”  Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki bu  tanıma uyan bir ışık kaynağı değildir? Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Ankara Muharebesi hangi tarihte olmuştur? Türklerin İslamiyet’i kabulünden sonra yazılan ilk İslami Türkçe eser aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi ihtiyaç sıralamasında diğerlerinden önce gelir? Aşağıdakilerden hangisi Şiiliğin savunduğu ilkelerden değildir? Hangisi tekil bir kelimedir?  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kişi ile ilgili soru sorulmaktadır? Aşağıdakilerden hangisi, azınlıklar tarafından kurulan cemiyetlerden biri değildir?   Müslüman olmayan ailelerin çocukları çok küçük yaşlarda alınıp, hem ilmi yönden, hem de dini yönden eğitilirdi. En akıllı olanları, Enderun Mektepleri’ne, diğerleri ise ilk önce Acemioğlanlar'a, Oradan da Yeniçeri Teşkilatı'na alınırdı. Osmanlı Devleti'nde uygulanan bu sisteme ne ad verilirdi? 657 Sayılı Devlet Memurları Kanun’a göre Başarı, üstün başarı değerlendirmesi ve ödül ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? İslam dininin temel kaynağı hangisidir? "Eee, yeter ama" cümlesinin sonuna hangi noktalama işareti gelmelidir? 1243 Kösedağ savaşı sonrası için hangi yargıya ULAŞAMAYIZ? Ülkemizde özellikle köy ve kasaba yerleşmelerinde halkın çoğunlukla ekonomik faaliyeti aşağıdakilerden hangisidir ? Hz. Muhammed (sav)’in vefat etmeden önce 632 yılında Mekke’de Veda Hutbesi’nde yaptığı konuşmasına baktığımızda verdiği mesajların bugün de insanlık için çok önemli olduğunu ve evrensel bir değer taşıdığını görmekteyiz.Bu metinde Veda Hutbesi’nin hangi yönüne değinilmiştir?  Aşağıdaki sözcüklerden hangisine ünlü harf getirildiğinde ses değişikliği olmaz?  Kişilerin internet üzerinde birbiriyle yaptığı görüşmeler ve paylaşımların bütününe ne ad verilir? A :  7 = 9Yukarıdaki bölme işlemine göre, verilmeyen sayı kaçtır? MÖ 3500’lü yıllarda Sümerler tarafından bulunan çivi yazısı daha sonra Anadolu’da yaşayan uygarlıklar tarafından da kullanılmıştır.Bu durum aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir? 2 saat 10 dakika, kaç dakika eder? Türkler hangi savaştan sonra kitleler hâlinde Müslüman olmuşlardır? Hangi cümlede eylemin devam ettiği anlamı vardır? “Bir” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde varlığın “sayısını” belirtmiştir? Gelişigüzel atılan pillerle ilgili aşağıdaki ifadelerin hangisi doğrudur? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim vardır? "Annem tatilden döndü." cümlesinin iş bildiren kelimesi aşağıdakilerden hangisidir? Bilgi türleri söz konusu olduğunda aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Hangisi sağlıkla ilgili bir araçtır?  Aşağıdakilerden hangisi namazın kişiye kazandırdıklarından biri değildir? Hz. Muhammed (s.a.v.) insanları açıktan ilk kez İslam’a davet için topladığında, “Ey insanlar, şu dağın ardında size saldırmak üzere olan bir ordu olduğunu söylersem, ne dersiniz?” diye sordu. Mekkeliler “Sana inanırız, çünkü senin yalan söylediğini hiç görmedik.” dediler.     Bu olayda Hz. Muhammed (s.a.v.)’in toplumu hangi yönüyle etkilediği ön plana çıkmaktadır?  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde  kullanılan ölçme birimi yanlıştır? İtfaiye- Polis İmdat –Acil Yardım Merkezi numarası sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki hangisi günah olan davranışlar arasında sayılmaz? Aşağıdakilerden hangisi kapıkulu süvarileri içinde yer alır? Aşağıdakilerden hangisi Kayseri' ye bağlı ilçelerden biri değildir? Zekat verilecek mal veya parada aşağıdaki şartlardan hangisinin bulunması gerekmez? “Kararacaksınız” kelimesinin kök ve ekleri hangi seçenekte doğru olarak ayrılmıştır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgül sıralı cümleleri ayırmak için kullanılmıştır? Rabia  :What kind of job are you looking for?Sara  :I would like to have a prestigious and - - - - job because money opens all doors. Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir