S:1

Bir kötülük karşısında Müslüman aşağıdakilerden hangisini yapmaz?

Bir kötülük karşısında Müslüman aşağıdakilerden hangisini yapmaz? sorunun cevabı "Aynısı ile karşılık verme" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
1+3=? İşleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Şöyle güzel bir demlik çay iyi giderdi. cümlesindeki çay sözcüğü aşağıdaki cümlelerden hangisiyle sesteştir? Aşağıdakilerden hangisi örf ve adetlerimizdeki dini motiflere örnek olamaz? Millî Eğitim Bakanlığı Örgün ve Yaygın Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesine göre tek gruplu kurs programlarında sınıf kapasitesi dikkate alınarak öğrenci/kursiyer sayısı en fazla kaç kişiye kadar çıkarılabilir? Aşağıdakilerin hangisinde limon kelimesi al- dığı ek nedeniyle limon ağaçlarının bulunduğu yer anlamını kazanmıştır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde vurgulu öğe zarf tümlecidir? Ramazan ayının sonunda hangi bayram kutlanır? Kayaçların birbirinden farklı olmasını sağlayan yapılara ne denir? I. Tanzimat Edebiyatında eski şiirin yani divan şiirinin temsilcisidir.II. Aruzu Türkçeye kusursuz uygulamış, bu yönüyle Tevfik Fikreti ve Mehmet Akifi etkilemiştir.III. Sade bir dil kullanmış, heceyle de şiirler yazmıştır.IV. R. Mahmut Ekremin ʽʽZemzemeʼʼ isimli eserine ʽʽDemdemeʼʼ adlı yazılarıyla karşılık vermiştir.V. Tiyatroya yaptığı katkılarıyla geniş halk kitlelerini tiyatroyla buluşturmuştur.Yukarıdaki özelliklerden hangisi Muallim Naciye ait değildir? Yaralı veya acil hasta taşıyan cankurtaran dışındaki özel araç sürücüleri, geçiş üstünlüğü hakkını nasıl kullanabilirler? Buna göre aşağıdaki seçeneklerden hangisinde terim anlamlı bir sözcük kullanılmıştır? Ayşe : What is in my bag? Try to guess.Brain : Well. A book, a wallet, a key, and an umbrella?Ayşe : Wow! It is - - - -. Congrulations! Tonyukuk, Kültigin ve Bilge Kağan Anıtları aşağıdaki dillerin hangisinde yazılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet Döneminde deneme türünde özgün örnekler veren sanatçılarımızdandır? Aşağıdakilerden hangisi Şanlı Urfanın turistik zenginliğidir? Aşağıdaki sözcüklerden hangisi basittir? "Kaçırmak" sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde gerçek anlamda kullanılmıştır? Müslümanların Mekkeli müşriklerle yapmış olduğu ilk savaş hangisidir? Hangi cümlede kesme işareti ile ilgili hata vardır? Göksel, geçen yazın köyde 3 hafta 2 gün tatil yaptı. Göksel köyde toplam kaç gün kalmıştır? Yazma çalışması bittikten sonra yapılan çalış- manın değerlendirilmesi için aşağıdakilerden hangisine dikkat edilmez? Mıknatısın tam ortası itme ve çekme etkisi göstermez. Bu kısma ne ad verilir? Bir kötülük gördüğünüzde onu elinizle, buna gücünüz yetmezse dilinizle düzeltin. Buna da gücünüz yetmezse o kötülüğü kalben kınayın. Bu da imanın en zayıf noktasıdır.Bu hadisten aşağıdakilerin hangisine ulaşı- lamaz? Bazı katı maddeler sıvı maddeler gibi konuldukları kabın şeklini alabilirler. Aşağıdakilerden hangisi buna örnek olarak verilebilir? Aşağıdakilerden hangisi ihtiyaçlar sıralamasında diğerlerinden sonra gelmelidir? Hiç ölmeyecekmiş gibi dünya için, yarın ölecekmiş gibi ahiret için çalış.Bu hadiste vurgulanan kavram aşağıdakilerden hangisidir? * Yarımada* Yayla* Vadi* KöprüYukarıdakilerden kaç tanesi doğal unsurdur? Sağlığımızı koruyabilmek için aşağıdakilerden hangisini yapmalıyız? Gelecekteki mesleğimizi seçerken ............. .... ............ göre seçmeliyiz.Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerlere hangisi gelmelidir? Judy : - - - - ?Mary : No, thanks. Im not thirsty. 60' tan başlayıp 4'er ileri ritmik sayarken hangisini söylemeyiz? Hangisi konulduğu kabın şeklini alır? Su insanı boğar, ateş yakarmış! Her doğan günün bir dert olduğunu İnsan bu yaşa gelince anlarmış.Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur? Fecriati topluluğuna bağlı sanatçılar, her ne kadar servetifünuncuları eski olmakla, Batı edebiyatını geriden izlemekle ve bu yolda olgun örnekler vermemekle suçlamışlarsa da kendileri de edebiyata bir yenilik etirememişlerdir. Ortaya koydukları yapıtlar, şiirlerindeki Arapça, Farsça kelime ve tamlamalar ile dil ve şiir anlayışları, servetifünuncuların açtığı yolda yürüme çabasında olduklarını göstermiştir. Çünkü hepsi gençtir, aralarında kitabı çıkmış bir sanatçı da yoktur. Doğal olarak servetifünun sanatçılarının eserlerindeki olgunluğa ve sanat değerlerine ulaşmaları mümkün olmamıştır.Bu parçada fecriati edebiyatıyla ilgili aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir? Müslüman, ibadetini sadece Allahın rızasını gözeterek yapar. Örneğin; yoksullara, ihtiyaç sahiplerine yardım ettiğinde onları incitmeden ve mümkün olduğunca kendisinin verdiğini belli etmeden verir. Namaz kıldığında başkalarının görmesi için değil, sadece Allaha kulluk görevini yerine getirmek için ibadetini yapar.Bu parçada, ibadetlerle ilgili temel ilkelerden hangisi vurgulanmaktadır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiil istek kipiyle çekimlenmiştir? 54 km/sa. =..................................m/sn.İşlemin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? Bin aydan daha hayırlı olan ve Kuranın indirildiği gece aşağıdakilerden hangisidir? İshak Paşa Sarayı hangi ilimizdedir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir