S:1

Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına ‘D yanlış olanların başına ‘Y harfi koyunuz.
  • ( ) Allahın Cemil ismi Onun mutlak güzel ve evrendeki tüm güzelliklerin kaynağı olduğunu ifade eder.
  • ( ) İnsanın evinin önü, avlusu başta olmak üzere yaşadığı fiziki çevreyi temiz tutması, Hz. Peygamberin sünnetidir.
  • ( ) Tabiatta, insanların yaptığı yanlışlar nedeniyle bozulmayacak bir denge ve düzen vardır.
  • ( ) Dinimiz, israfı yasaklamakla ekolojik düzenin korunmasına katkıda bulunmaktadır.
  • ( ) Kişinin diktiği bir ağaç, ona öldükten sonra da sevap kazandırmaya devam eder.

Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına ‘D yanlış olanların başına ‘Y harfi koyunuz.( ) Allahın Cemil ismi Onun mutlak güzel ve evrendeki tüm güzelliklerin kaynağı olduğunu ifade eder.( ) İnsanın evinin önü, avlusu başta olmak üzere yaşadığı fiziki çevreyi temiz tutması, Hz. Peygamberin sünnetidir.( ) Tabiatta, insanların yaptığı yanlışlar nedeniyle bozulmayacak bir denge ve düzen vardır.( ) Dinimiz, israfı yasaklamakla ekolojik düzenin korunmasına katkıda bulunmaktadır.( ) Kişinin diktiği bir ağaç, ona öldükten sonra da sevap kazandırmaya devam eder. sorunun cevabı "DDYDD" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
2x2=?
Powered by Commentics
Koşukla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? “ Yaz mevsiminde: Çilek, kavun, karpuz ( ) sevdiğim meyvelerdir.Cümlede parantez içine hangi noktalama işareti gelebilir?  “Onlar, ayakta dururken, otururken, yanları üzerine ya- tarken (her vakit) Allah’ı anarlar, göklerin ve yerin yara- tılışı hakkında derin derin düşünürler: (ve şöyle derler:) Rabb’imiz! Sen bunu boşuna yaratmadın. Sen yücesin. Bizi cehennem azabından koru!”(Al-i imran suresi,141. ayet)Aşağıdakilerden hangisi bu ayetten çıkarabilecek bir ders değildir? 214 sayısında kaç yüzlük vardır? Aşağıdakilerden hangisi konularına göre roman türlerinden biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı’nın başlangıcı için ölçü sayılan siyasi gelişmedir? Aşağıda belirtilen namazların hangisinin cemaatle kılınması şarttır? Aşağıdaki namazlardan hangisi kılınış itibarı ile diğerlerinden farklıdır? Amcam 98 TL parasının 1/7 ini bayram harçlığı olarak bana verdi. Amcam bana kaç TL vermiştir? Cismin hareket ettirileceği yüzey değiştirildiğinde:I. Uygulanan kuvvet artabilir.II.Uygulanan kuvvet azalabilir.III.Uygulanan kuvvetle bir değişiklik olmaz.Yukarıdaki ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur? Mel     : Excuse me. Is this yourphone?Joyce : No, it - - - - to me. Uyuşmazlık mahkemesinin başkanlığını kim yapar? Yüce Allah tarafından tüm insanlara gönderilen son ve evrensel kitap hangisidir?  Aşağıdaki sözcüklerden hangisi daima büyük harfle yazılır?  Ahirette insanların bütün davranışlarının değerlendirileceği adalet terazisi için kullanılan kavram aşağıdakilerden hangisidir? Hunların ele geçirdiği bölgelerdeki kavimlerle bir arada yaşaması kültürel etkileşim meydana getirmiş, IV. yüzyıldan itibaren de Tuna boyundaki Hunların bir kısmı Hristiyanlaşmıştır. Buna göre;I. Avrupa Hunlarının kültürel değişim yaşadığıII. Göktanrı inancının etkisinin zamanla azaldığıIII. Devletin siyasi varlığını kaybettiğiyukarıdakilerden hangilerine ulaşılabilir? Ocak,Şubat,……….,Nisan, ……..,HaziranYukarıdaki boş bırakılan yerlere hangi aylar yazılmalıdır?  Aşağıda verilen omurgalı hayvan gruplarından hangisi soğukkanlı olup kış uykusuna yatar? • Hicri takvime göre senenin ilk ayıdır.• Hz. Muhammed (sav.) bu ayı “Allah’ın ayı” olaraknitelendirmişir.Hakkında bilgi verilen ay aşağıdakilerdenhangisidir Aşağıdakilerden hangisi Türk edebiyatının realist romanlarından biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi Allah’a (cc) şükür ifadesi değildir? Hangisi daha uzundur? 13 Şubat 1925’te çıkan Şeyh Sait İsyanı;I.  Ülke ekonomisinin olumsuz etkilenmesine,II.  Güvenlik ve asayiş sorunu yaşanmasına,III.  Takrir-i Sükûn Kanunu’nun çıkarılmasına,IV. Musul Meselesi’nin Türkiye aleyhine sonuçlanmasına neden olmuştur.Yukarıda numaralanmış sonuçlardan hangileri, isyanın Türk dış politikasını olumsuz etkilediğini göstermektedir? Türk dış politikası, Lozan Barış Antlaşması’nı temel alarak Mustafa Kemal’in aşağıda çerçe- vesini çizdiği şekilde oluşturulmuştur:“Millî sınırlarımız içinde her şeyden önce kendi kuvvetimize dayanıp varlığımızı koruyarak millet ve memleketin gerçek mutluluğu ve kalkınmasına çalışmak… Rastgele, bitmeyen emeller peşinde milleti uğraştırmamak, zarara uğratmamak… Medeni dünyadan, medenive insanca muameleyi ve karşılıklı dostluğu beklemektir.”Buna göre aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün yön verdiği Türk dış politikası- nın temel ilkelerinden biri olamaz? Kalbimiz tarafından pompalanan kanın damar içinde yaptığı etkiye ne diyoruz? Vücut sıcaklığının kaç °C’nin üstüne çıkması hayati tehlikeyi işaret eder? 27cC  ’de sabit hacimli kapalı bir kapta bulunan bir miktar gazın basıncı 0, 2 atm’dir.Bu gazın sıcaklığı kaç °C’ye çıkarılırsa basıncı 0, 4 atm olur? Peygamberimizin süt kardeşinin adı nedir? 143  ifadesi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 48 doğal sayısının asal çarpanlarının, çarpım halinde yazılmış şekli aşağıdakilerden hangisidir? Kamuoyu oluşmasında aşağıdakilerden hangisi etkili değildir?          Projenin  Adı                        Uygulama yeri1.   Defne  ile sağlıklı yaşam                Hatay2.   Zeytin  çekirdeğinin  gücü              Erzurum3.   Fındık   sağlıktır                            Giresun4.   Sağlıklı  yaşam için yoğurt             KarsTabloda verilen proje ve uygulama yeri eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? (48 – 3) ÷ 3  işleminin sonucu kaçtır?  Kübizm akımının kurucusu olan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? • Solunum sisteminde havanın dışarıdan girdiği ilk kısımdır.•  Alınan havayı nemlendirir ve ısıtır.• İçindeki kıllar havadaki toz parçacıklarını tutar.Verilen bu özellikler solunum sistemimizdeki yapılardan hangisine aittir? İmam Malik, amelî-fıkhi yorumlarında Medine halkının uygulamalarına diğer mezheplerden daha fazla önem verir. Bu durumun nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Dört basamaklı en büyük doğal sayı ile üç basamaklı en büyük doğal sayının toplamı kaçtır ? Osmanlı Devleti, Balkanlarda başarılı bir iskân politikası izlemiştir.Buna göre aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin izlediği iskan politikasının sonuçlarından biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi bizi birey yapan ve başkalarından ayıran en önemli özelliktir? Yarım kilosu 6 lira olan muzlardan 3 kg aldım. Satıcıya kaç lira öderim? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir