S:1

Hiçbir kimseye haksızlık yapılmamasına ve haksızlığa yardım edilmesine yönelik olarak kurulan Peygamberimizin de üye olduğu topluluğun adı neydi?

Hiçbir kimseye haksızlık yapılmamasına ve haksızlığa yardım edilmesine yönelik olarak kurulan Peygamberimizin de üye olduğu topluluğun adı neydi? sorunun cevabı "Erdemliler Birliği" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Dünyanın uydusu hangisidir?
Powered by Commentics
Kur'an-ı Kerimle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A: When did you go to the dentist?B: ........................................A) TomorrowB) At homeC) Two days agoD) At hospital Aşağıdaki cümleleri hangisinde topluluk adı kullanılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed (s.a.v.) için söylenemez? Aşağıdaki verilen cümlelerin hangisinde sebep-sonuç ilişkisi vardır? Peygamberimizin her ayın 13-14-15. Günlerinde tuttuğu nafile oruçun adı nedir? Akşam iş dönüşü yoğun trafikte otobüs bekleyen birinin diğer araçlara değil de sadece otobüslere dikkat etmesi algıyı etkileyen faktörlerden hangisiyle açıklanabilir? Aşağıdaki eserlerden hangisi sohbet türünde kaleme alınmıştır? Aşağıdakilerden hangisi bağımsızlığımızın sembolü değildir? Bizans İmparatorluğunu yeniden diriltmek amacıyla kurulan zararlı cemiyet, aşağıdakilerden hangisidir? Bir işçi ayda 4350 TL maaş almaktadır. Bu işçi; ev kirası için 1075 TL, faturalar için 245 TL ve gıda için 325 TL harcamıştır. Buna göre, işçinin geriye kaç TL parası kalmıştır? Aşağıdakilerden hangisi misyonerlerin kullandıkları yöntemlerden biri değildir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşılaştırma yapılmıştır? Ender has a good sense of humour. So, he- - - - . Aşağıdaki ürünlerden hangisi Ege Bölgesinde yetişmez? Bir besinin sindiriminde aşağıdaki olaylarhangi sırayla gerçekleşir?I. Midenin kasılıp gevşeme hareketiyle besinindiğer besinlerle karışmasıII. Besinlerin yutaktan geçmesiIII. Besinlerin ince bağırsaktan emilerek kan damarlarınageçmesi Akıl ile ilgili aşağıda verilen bilgilerin hangisi yanlıştır? T.C. Anayasasına göre özel durumlar hariç olmak üzere toplu olarak işlenen suçlarda yakalanan veya tutuklanan kişiler, tutulma yerine en yakın mahkemeye gönderilmesi için gerekli süre hariç en çok kaç gün içinde hâkim önüne çıkarılır? Aynı düzlemde bir ortak noktası olan yani birbirini kesen doğrulara ............ denir.Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Aşağıdakilerden hangisi ‘Sosyal devlet olmanın öncelikli gereklerindendir? Aşağıdakilerden hangisi Ca sembolü ile gösterilir? Aşağıdakilerden hangisi omurgalı hayvanların ortak özelliğidir? Aşağıdaki anlatımlardan hangisi nesnel bir yargı taşımaktadır? You met Nihal last night, .......? Peygamberimize ilk vahiy geldikten sonra onun peygamber olduğunu anlayan kimdir? I.Murat Dönemi Döneminde Anadoluda büyük başarılarkazanılmıştır. *** Hamitoğullarından para karşılığı toprak alınmıştır. *** Germiyanoğullarından çeyiz yoluyla toprak alınmıştır. *** Karamanoğulları üzerine sefer yapılmış, Buna göre,yukarıdaki olaylar,aşağıdakilerden hangisini gerçekleştirmeye yöneliktir? En küçük geniş açı kaç derecedir? Doğal çevrenin yok edilmesi hangisine neden olur? Hülyanın iki kaleminin uzunlukları toplamı 32 santimetredir. Kalemlerden biri diğerinden 4 santimetre kısadır.Uzun olan kalemin boyu kaç santimetredir? I. Yasalar önünde herkesin eşit olması ve hiçbir sosyal sınıfın diğerlerine karşı üstün tutulmaması II. Egemenliğin millete ait sayılması III. Dinin devlet işlerine ve politikaya alet edilmemesiBu yargılar, aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangisi ile ilgilidir? I II IIIA) Laiklik Cumhuriyetçilik HalkçılıkB) Halkçılık Lâiklik Cumhuriyetçilik C) Lâiklik Halkçılık Cumhuriyetçilik D) Halkçılık Cumhuriyetçilik Lâiklik Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Sivil toplum örgütleri, toplumsal bir görevi yerine getiren, üyelerinin; kendi dünya görüşlerine uygun olarak toplumsal etkilerini yansıttığı, sahip oldukları insan hak ve özgürlüklerini birliktelikleri aracılığıyla daha etkili yoldan kullandıkları Örgütlerdir. Virgülün (,) kullanımı ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Mehmet Hoca: Çığ düşmesinin dağlık alanlarda görülmesinin sebebi nedir? Yukarıdaki soruya verilecek en doğru cevap aşağıdakilerden hangisidir? İl ve ilçelerde yol, su, temizlik, ulaşım gibi hizmetlerini sağlayan yerel yönetim örgütü aşağıdakilerden hangisidir? Osmanlı Devletinin dağılmasını hızlandıran en önemli etken aşağıdakilerden hangisidir? Çığ felaketi hangi alanlarda görülmez? Ekonomik değere sahip mineral ya da kayaçlara ..... denir?Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? 27,082 ondalık gösteriminin çözümlenmiş hâli aşağıdakilerden hangisidir? Siyasi partilerin mal edinmeleri ile gelir ve giderleri hangisi tarafından denetlenir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir