S:1

Ümit, niyet bildiren, kutsallık ve bereketi anlatan giysi rengi aşağıdakilerden hangisidir?

Ümit, niyet bildiren, kutsallık ve bereketi anlatan giysi rengi aşağıdakilerden hangisidir? sorunun cevabı "Yeşil" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
İki basamaklı en küçük doğal sayı hangisidir?
Powered by Commentics
I. Sürücülerin rastgele korna çalmasıII. Sanayi ve fabrikalardan çıkan rahatsız edici seslerIII. Evlerde televizyonun ve müzik aletinin sesinin fazla açılmasıYukarıdaki durumların hangileri gürültüye neden olur? Belediye işçileri, ilkbaharın gelmesiyle yoğun bir şekilde çalışmaya başlarlar. Kaldırımların, asfaltların bozuk yerleri düzeltilir, park ve bahçelere çiçekler dikilir, ağaçların zarar gören dalları budanır kısacası ......................... Yukarıdaki paragrafın sonuna aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Küçümseyerek insanlardan yüz çevirme ve yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Zira Allah, kendini beğenmiş övünüp duran kimseleri asla sevmez. (Lokman,18)Yüce Allah bu ayette hangi davranışı yasaklamıştır? Hi, Im Jeremy. In our family everyone has some responsibilities. We always share the daily chores at home. I must water the flowers in the garden. I like it because I love being outdoors. My brother Robert is responsible for taking out the garbage. He hates doing it but he always does it. Doing the grocery shopping is my fathers duty. My mother cooks the meals and does the laundry. Also, she has to wash the dishes and my father helps her with that. I think we all should help each other with the chores because sharing the responsibilities means respecting each other.Robert always takes the rubbish out but he - - - - . Bir bölme işleminde bölen sayı 6 ise kalan yerine kaç tane sayı gelebilir? Peygamberimiz bir gün sokakta arkadaşlarının yanında üzgün bir şekilde duran yetim bir çocuğu evine götürmüş, karnını doyurmuş ve ona güzel elbiseler giydirmiştir.Peygamberimizin bu davranışı ile örtüşen hadisi şerif aşağıdakilerden hangisidir? Baba, oğlunun fenalığını istemez. Bu atasözünde bulunan isim tamlamasının tamlayan ve tamlananında hangi ses olayları olmuştur? Aşağıdakilerden hangisi Ramazan ayının on bir ayın sultanı olarak isimlendirilmesinin ne- denleri arasında yer almaz? Kalın ünlü harflerin tamamı hangi seçenekte verilmiştir? Okunuşu bir milyon yüz olan sayı aşağıdakilerden hangisidir? Her sıçrayışta 70 cm ilerleyen bir kurbağa 50 sıçrayışta kaç metre yol almış olur? Hac ibadetine başlamadan önce ihrama girerken okunması zorunlu olan bu duaya verilen ad aşağı­dakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde telaşlanmak anlamında bir deyim kullanılmamıştır? İçtenlikle dini yaşamak ve dinin temel ilkelerine dayanarak ahlakı güzelleştirmek amacıyla yapılan yorumlara ne ad verilir? Bir elin nesi var, iki elin sesi var cümlesindeki sıfatlar hangileridir? Atatürk sosyal bilimlerin gelişmesi için bazı kurum ve kuruluşların açılmasına destek olmuştur. Aşağıdakilerden hangisi bu kuruluşlara örnek olarak gösterilemez? Gece ve gündüz aşağıdaki olayların hangisinin sonucunda oluşur? Figen Öğretmen, matematik dersinde fonksiyon konusunu işlerken önce öğrencilere ön bilgilerini hatırlatmış, sonra konuyla ilgili kuralları tahtaya yazarak anlatmıştır. Dersin son bölümünde ise örnekler vererek çeşitli açıklamalar yapmıştır.Buna göre Figen Öğretmen öğrenme ortamında aşağıdaki öğretme - öğrenme yaklaşımlarından hangisini kullanmıştır? Aşağıdaki bitkilerden hangisinden yağ üretilmez? Hakan Bey: İlk görev yerimizde kışlar çok sert ve soğuk, yazlar ise serin ve yağışlı geçmekteydi. Şimdi yaşadığımız şehirde ise kışları ılık, bitki örtüsü gür ve her mevsim yağışlı geçmektedir.Hakan Beyin görev yaptığı şehirler sırasıyla aşağıdakilerden hangileri olabilir? Osmanlı topraklarında Hristiyanların kutsal saydığı Kudüs, Antakya ve Urfada pek çok tapınak ve kilise vardı. Osmanlı Devleti bu dini mekanlara zarar vermediği gibi buradaki halkı günlük yaşantısında da serbest bırakmıştı.Bu durum aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesidir? Aşağıdaki yeniliklerden hangisinin milliyetçilik ilkesi doğrultusunda yapıldığı söylenemez? En hızlı ulaşım türü hangisidir? Meridyenler ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? İran edebiyatından alınan - - - - aşk, tasavvuf, din, ahlak, tarih, macera, yiğitlik temaları işlenir. Bu tür o dönemde aynı zamanda roman ve öykünün yerini tutmuştur.Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Aşağıdakilerden hangisi fosilleşemez? (+9) – (–17) işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? Sürat kelimesinin eş anlamlısı nedir? Tanesi 25 kuruş olan balonlardan 8 tane alan Eda kaç lira öder? Mom : Its getting late, you should go to your bed now.Son : Why should I go to bed early? Its Saturday tomorrow. I - - - - go to school. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna farklı noktalama işareti gelmelidir? Aşağıdaki cümlelerden hangisinde tür adı kullanılmamıştır? Aşağıdaki cümlede boş yerleri uygun sözcüklerle tamamlayınız. Şiirde verilmek istenen duyguya.............; şiirde mısra sonlarındaki ses benzerliğine ................. denir. Aşağıdakilerden hangisi bilişim etiğine uygun olmayan bir davranıştır? A: Can she speak Japanese?B: Yes, - - - - . Aşağıdaki maddelerin hangisinin suyu çekme özelliği vardır? Aşağıdakilerden hangisi anne ve babamıza saygı duyduğumuzu gösterir? I. PetrolII. HidroelektrikIII. DoğalgazIV. JeotermalTürkiyenin enerjide dışa bağımlılığını azaltmak için yukarıdakilerden hangilerinin enerji üretimindeki payını artırmak gerekir? A​ynı cins 12 nesneden oluşan topluluğa ne denir? 12' nin çarpanlar kümesi aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir