S:1

Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına (D), yanlış olanların başına (Y) yazınız.
  • ( ) Bir şeyi eskiden beri görüldüğü gibi yapma alışkanlığına görenek denir.
  • ( ) Dolap çevirmek; Gizli kapaklı işleri olan, dalavereler döndüren kişiler için kullanılan deyimdir.
  • ( ) İnsanlar yüzyıllardır hiç değişmeyen aynı tarz giysiler giyerler.
  • ( ) Hıdırellez, Anadoluda yazın sona erip kış mevsiminin başladığına işaret eden bir bayramdır.
  • ( ) Yediğimiz yemekler yaşadığımız coğrafi bölgelere göre değişiklik göstermez.

Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına (D), yanlış olanların başına (Y) yazınız.( ) Bir şeyi eskiden beri görüldüğü gibi yapma alışkanlığına görenek denir.( ) Dolap çevirmek; Gizli kapaklı işleri olan, dalavereler döndüren kişiler için kullanılan deyimdir.( ) İnsanlar yüzyıllardır hiç değişmeyen aynı tarz giysiler giyerler.( ) Hıdırellez, Anadoluda yazın sona erip kış mevsiminin başladığına işaret eden bir bayramdır.( ) Yediğimiz yemekler yaşadığımız coğrafi bölgelere göre değişiklik göstermez. sorunun cevabı "DDYYY" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
2x2=?
Powered by Commentics
Aşağıdakilerden hangisi çocukların sorumluluklarından birisi değildir?  Aşağıdakilerden hangisi kötü ahlakla ilgilidir? Hangisi büyük ünlü uyumuna uyar? Ela’nın annesi pasta yapmak için üzerinde 25 g yazan kabartma tozundan iki düzine aldı. Ela’ nın annesi kaç gram kabartma tozu almıştır? Aşağıdaki ifadelerin hangisinde meslek ilkelerine aykırı bir davranış örneklenmiştir ?  Aşağıdakilerden hangisi maddenin ölçülebilir özelliklerinden biridir? Aşağıdakilerden hangisi düşünce ve duygunun gerektiği kadar sözcükle anlatılmasıdır? '' Keçiden süt sağmak için erkenden ahıra girdi. '' Cümlede sebep sonuç ilişkisini gösteren kelime hangisidir? Aşağıdaki yeniliklerden hangisinin milliyetçilik ilkesi doğrultusunda yapıldığı söylenemez? Veda hutbesinde aşağıdaki konulardan hangisine değinilmemiştir? I. Namaz kılmakII. Meleklere inanmakIII. Oruç tutmakIV. Hacca gitmekV. Peygamberlere inanmakYukarıda verilenlerden hangileri İslam’ın inanç esaslarındandır? Aşağıdakilerden hangisi doğal mıknatıslara bir örnektir? Aşağıdaki sayılardan hangisi 3'e kalansız bölünebilir? Can 1350 tl  ‘ye bisiklet, 1950 tl ye bilgisayar ve 375 tl ‘ye de tablet almıştır. Can aldıklarına kaç TL ödemiştir? Aşağıdaki seçeneklerin  hangisinde evrensel ahlak yasasını öznel nitelikte bulanlar bir arada verilmiştir?  Sürahinin yarısı su doludur. Bu suyun tamamı ile, aynı büyüklükte 6 bardak tam olarak doldurulmaktadır.Tamamı dolu olan bu sürahilerden üçüyle, bu bardaklardan en çok kaç  tanesi  tamamen doldurulur? Aşağıdaki verilen seçeneklerden hangisinde hacim birimleri(L- m L,  m L-L) çevirimi doğrudur? Bir karışım 18 cm, masanın boyu 10 karıştır. Buna göre masanın boyu kaç cm olur? 8 dönümlük  bir arsa baba tarafından 5 çocuğuna eşit olarak paylaştırılıyor.Buna  göre, her birine kaç m²  arsa düşer?  Aşağıdakilerden hangisi cümledir? Konvoy hâlinde seyreden araçların arasındaki mesafe en az ne kadar olmalıdır? Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed’in (s.a.v.) bütün insanlığın kardeşliğini sağlamaya yönelik yaptırdığı çalışmlardan biri değildir? İyi amelleri çok olanların kolayca geçeceği, cennet ve cehennem arasında bulunan saç telinden daha ince olan köprüye ne ad verilir? Bilinçli bir tüketici aşağıdakilerden hangisini yapmaz? Aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylem yapılmış bitmiştir? “Bir gün olsun yüzünün güldüğünü görmedim.” Cümlesi için hangisi söylenemez? 8O, 19K ve 25Mn elementleri ile ilgili;I. K ile O arasında iyonik bileşik oluşur.II. 25Mn, bileşiklerinde birden fazla pozitif değerlik alabilir.III. K ile Mn aynı periyotta yer alır.yargılarından hangileri doğrudur?  Aşağıdakilerden hangisi bir biyografinin konusudur?  Dünya hayatının sona ermesi ile başlayacak sonsuz hayata ne denir?A) KabirB) KıyametC) AhiretD) Cennet Aşağıdaki cümlelerin hangisinde neden-sonuç ilişkisi vardır?  Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sıfatlardan hangisi yapıca diğerlerinden farklıdır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat yoktur? Güney Doğu Anadolu Bölgesi’nde pamuk, tütün gibi tarım ürünlerinin üretimi hızla artmaktadır.Bunun temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir? Ekonomide çalışmak isteyen herkese iş alanı sağlanması, var olan kaynakların tam ve etkili şekilde kullanılması, ekonomi politikasının başlıca hedeflerinden hangisini açıklamaktadır?  “Haklı bir gerekçesi olsa da, insan, yüreğini aklından ayırmamalıdır.” cümlesindeki düşünceyi aşağıdaki atasözlerinden hangisi desteklemez?  Çok katlı apartmanda oturan bir kişinin aşağıdaki hangi davranışı yanlış değildir? "Where are the fish?"  sorusunun cevabı hangisi olabilir?  Isı madde üzerinde hal değişimine neden olur. Aşağıdaki durumlardan hangisi hal değişmine örnek  olamaz? Hititlerde kral hem baş yargıç, hem baş rahip, hem de baş komutandı. Kraldan sonra en yetkili kişi kraliçeydi. Kralın yetkileri soylulardan oluşan Pankuş Meclisi tarafından sınırlandırılırdı.Buna göre Hititlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?  Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir