S:1

Aşağıdakilerden hangisi ihraç ettiğimiz ürünlerden biri değildir?

Aşağıdakilerden hangisi ihraç ettiğimiz ürünlerden biri değildir? sorunun cevabı " İlaç" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
kale sözcüğünün 4. harfi nedir?
Powered by Commentics
Aşağıda bazı kavramlar ve bu kavramların açıklaması verilmiştir.Buna göre hangi kavramın açıklaması yanlış yapılmıştır? Aşağıdaki soru ve felsefi alan eşleştirmelerinden hangisi doğrudur? Kanın vücutta dolaşmasının nedenini aşağıdakilerden hangisi açıklar? Aşağıdakilerden hangisi heterojen bir karışımdır? Tamsayılarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Aşağıdaki öğrencilerden hangisinin kurduğu cümlede Niçin? sorusunun cevabı vardır? Aşağıdakilerden hangisi nesnel (kişiden kişiye göre değişmeyen) bir cümledir? Allahın doksan dokuz ismine ne ad verilir? Mektuplar belirli bir plan içerisinde yazılır. Bu planı oluşturan unsurlar her mektupta bulunur.Aşağıdakilerden hangisi, mektubu oluşturan plan ögelerinden biri değildir? Sosyoloji ve tarih felsefesinin kurucusu, Mukaddime'nin yazarı olan düşünür aşağıdakilerden hangisidir? (I) Bütün işler bir yönteme göre yürütülür. (II) İşe baş-lamadan önce izlenecek yöntem ayrıntısıyla belirlenir. (III) Ancak işe başladıktan sonra izlediğimiz yöntemden vazgeçmemiz gerekebilir. (IV) Tabii ki kimse böyle bir durumla karşılaşmak istemeyecektir. (V) Ancak mecbur kalırsak düşünüp taşınmalı ve zamanı gelince gerekli değişiklikleri yapmalıyız.Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangi ikisi anlamca aynı doğrultudadır? Sigmund Freudun bilinçaltı ve düşlerle ilgili kuramları hangi sanat akımının ortaya çıkmasında etkili olmuştur? Peygamberimiz Hz.Muhammed (A.S.M.) in Allahın ayı olarak nitelendirdiği ay hangi aydır? Aşağıdakilerden hangisi çevre uzunluğu 12 cm olan bir üçgenin kenar uzunluklarından biri olamaz? Aşağıdakilerden hangisi Batı Cephesi`ndeki som savunma savaşıdır? • Tasavvufi sohbetlerin yapıldığı yerdir.• Aynı zamanda ilim, eğitim ve kültür evidir.• Gerektiğinde aşevi ve misafirhane hizmeti de vermektedir.Bu bilgiler Alevilik - Bektaşiliğe göre aşağıdaki mekânlardan hangisiyle ilgilidir? İnsan sağlığına olumsuz etkileri olan çevre sorunlarındanbiri de su kirliliğidir.Aşağıdakilerden hangisi su kirliliğini önlemek için alınacak önlemlerden birisi olamaz? Seçeneklerin hangisinde açmak kelimesi ''bir yeri hizmete sunmak'' anlamında kullanılmıştır? Ali bugün İzmire gitti.Cümlesinde hangi sorunun cevabı yoktur? Hikâyede ortaya konulan olayın açılıp okuyucuyu meraklandıracak şekilde geliştirildiği bölüm aşağıdakilerden hangisidir? Bebeklerde yapay solunumun uygulan­masıyla ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır? Kış aylarında şehir merkezleri kırsal bölgelere göre daha fazla sıcaktır. Aşağıdakilerden hangisi bu durumun nedenidir? Sıcak bir yaz mevsimiydi. Büyük bir kuraklık yaşanıyordu. Susuzluktan, zeytin ağaçları zarar görebilirdi. Yamaçlardaki ağaçlara su ulaştırmak çok zordu.Babam, her ağaca içi su dolu birer poşet bağladı. Altından küçük birer delik açtı. Artık, zeytin ağaçları, damlayan su ile susuzluğunu gideriyordu. Metinde, aşağıdakilerden hangisi tam olarak belli değildir? Litresini 140 kuruştan aldığı sütün yarım kilogramını 130 kuruşa satan sütçü 50 litre sütte kaç TL kar etmiştir? Maddi zorluk çeken öğrencilere destek amacıyla hangi sivil toplum kuruluşu kurulmuştur? Bir toplumsal kurum ihtiyaçlara cevap veremeyecek duruma geldiğinde, ya değişikliğe uğrar ya da yerini yeni bir kuruma bırakır.Parçaya göre toplumsal kurumlarla ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi söylenemez? Hangi cümlede soru zamiri vardır? Öğretmen gizli gizli sigara içtiğini sezdiği Ahmeti uyarır ve Her içtiğin sigara tabutuna çaktığın bir çivi gibidir.der.Öğretmen Ahmete ne demek istemiştir? Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerde hangisinde özelden genele doğru gidilmiştir? According to the studies; dolphins, whales and - - - - other sea creatures use highly versatile navigation systems. Sahip olduğumuz resmî kimlik belgelerinde aşağıdakilerden hangisi bulunmaz? Akıl sahibi insanları kendi hür irade ve tercihleriyle bizzat hayırlı olan şeylere götüren ilahi kanun olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir? Yedinci haçlı ordusunun komutanı olan Fransa kralı Saint- Louis (Sen Luis)'i, 1250 yılında Mansure denilen yerde yenilgiye uğratarak esir alan Eyyubii hükümdarı, aşağıdakilerden hangisidir? Kurtuluş Savaşının ilk siyasi belgesi, aşağıdakilerden hangisidir? Sistemli bir çalışma yaşamı ve belirlenmiş kuralların uygulanmasının başarıyı getireceğini bu nedenle örgüt yönetiminin bilimsel olması gerektiğini öne süren bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zıt anlamlı kelimeler bir arada kullanılmıştır? Dikdörtgen şeklinde olan basketbol sahasının kısa kenarı 28 m, uzun kenarı ise kısa kenarından 15 m uzundur. Buna göre basketbol sahasının çevresi kaç metredir? Ağaç bir.................................dir. Kesilip şekillendiğinde..............................olur. Mobilya atölyelerinde malzeme olarak kullanılarak ondan masa yapılır. Masa ise bir.................................dır.Yukarıda verilen cümlelerde boşluk bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdaki sözcüklerden hangileri getirilmelidir? II. Meşrutiyetin yeniden ilan edilmesinden kısa bir süre sonra, 13 Nisan 1909da bir isyan çıkmıştır. 31 Mart Olayı olarak bilinen bu isyan, aşağıdakilerden hangisine karşı yapılmıştır? İnsanda M ve N kan grubunda M aleli Nye; A, B ve O kan gruplarında ise A aleli Bye eş baskındır.ABMN genotipli bir dişiyle BBMM genotipli erkeğin evliliğinden A ve N kan grubu fenotipli birey meydana gelme olasılığı nedir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir