S:1

I. Geçiş üstünlüğüne sahip araçlara yol vermek
II. Aşırı hız yaparak diğer sürücülerin dikkatlerini dağıtmak
III. Engeli olmadığı hâlde engelli kişiler için ayrılmış yerlere park etmek
Yukarıdakilerden hangileri trafikte bireye yapılan hak ihlallerindendir?

I. Geçiş üstünlüğüne sahip araçlara yol vermekII. Aşırı hız yaparak diğer sürücülerin dikkatlerini dağıtmakIII. Engeli olmadığı hâlde engelli kişiler için ayrılmış yerlere park etmekYukarıdakilerden hangileri trafikte bireye yapılan hak ihlallerindendir? sorunun cevabı "II ve III. " dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Dünyanın uydusu hangisidir?
Powered by Commentics
Bir apartmanın her katında 12 pencere bulunmaktadır. Apartman 22 katlı olduğuna göre apartmandaki toplam pencere sayısı kaçtır? En büyük madeni paramız kaç TL’dir?  Aşağıdaki verilenlerden hangisi maden değildir? Hücresel yapı ile ilgili,I. Bütün canlılar hücrelerden meydana gelir.II. Ökaryot hücrelerde, hücre zarı, çekirdek ve sitoplazma bulunur.III. Sitoplazmada çeşitli görevleri yerine getiren enzimler bulunur.verilenlerden hangileri doğrudur? Aşağıda verilen maddelerden hangisine idrarda rastlanması kişinin şeker hastası olduğunu kanıtlar? Sevr Anlaşması’nın (10 Ağustos 1920) hukuken geçersiz olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Üçgenlerin iç açılarının toplamı kaç derecedir? I. Mayoz bölünmelerle gamet oluşturulur.II. Döllenmeyle zigot  oluşur.III. Oluşan bireyler ata bireylerden farklı kalıtsal özelliklere sahiptir.Verilenlerden hangileri bir canlının eşeysiz üremesi sırasında gözlenmez? UncleAuntNurseKelimelerinden hangisi diğerlerinden farklıdır? Allah’a iman aşağıdaki şartlardan hangisine aittir ? "Çevresine göre yüksekte kalmış, derin akarsu vadileriyle yarılmış düzlüklere...............denir."ifadesini aşağıdaki terimlerden hangisi doğru tamamlar? İç Anadolu Bölgesi’nde bozkırların geniş alanlar kaplaması aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir?A) Nüfus dağılışıylaB) Toprak yapısıylaC) İklim özellikleriyleD) Ekonomik faaliyetlerle Aşağıdakilerden hangisi  doğrudur ? Türk İslam devletlerinde kadıların verdikleri kararlara itiraz edilirse, dava bir üst mahkemede görülürdü.Aşağıdakilerden hangisi bu davaların görüldüğü üst mahkemedir? Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed’in merhametli oluşunu gösteren davranışları arasında yer almaz?  Aşağıdaki ayetlerden hangisi kul hakkı ile ilgili değildir? Aşağıdakilerden hangisi I.Dünya Savaşında Osmanlı İmp.’nun savaştığı cephelerden değildir? 6325 metre koşan bir kişi kaç kilometre koşmuştur? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde  eş sesli kelimeler bir arada kullanılmamıştır? Kelam ilminde yoktan var edilen varlıklar hangi kavramla ifade edilir?   Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisi gerçek anlamı dışında kullanılmıştır?   Hendek savaşında hendek kazma fikrini ortaya atan sahabi kimdir? '' Hello ! My name ..... Roni '' Boş bırakılan yere hangisi gelir? Nüfusun dağılışını etkileyen doğal ve beşeri etkenler vardır.Yukarıdaki açıklamaya göre aşağıdakilerden hangisi nüfusun dağılışını etkileyen beşeri etmenlerden biri değildir? Beş vakit namazın farzlarının toplamı kaç rekâttır? Aşağıdaki davranışlardan hangisi vücudumuza zarar vermez? Cemil’in 10 TL’si vardı. 6 TL de babası verirse kaç TL’si olur? Yalancı peygamberlerle  mücadele eden halife, aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi, insanlar arasında sevginin oluşmasını engelleyen davranışlardan biridir? Eğirdir Gölü hangi ilimizdedir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birleşik yapılı bir sözcük kullanılmıştır? Kuran-ı Kerim’in hangi suresinin başında besmele yoktur? Arkadaşımla farklı müzik türlerinden hoşlanıyoruz ama çok iyi anlaşıyoruz. Yukarıdaki açıklamayı yapan çocuk için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Yazar bu romanda Bihruz Bey tipi ile mirasyedilik anlayışını ve Batılılaşmayı giyim, kuşam ve gerekli gereksiz yerlerde Fransızca sözcükler kullanma olarak algılayan anlayışı eleştirmektedir. Bu tür Batılılaşmanın insanı gülünç durumlara düşüreceği vurgulanmaktadır.Bu parçada sözü edilen roman aşağıdakilerden hangisidir? I. Yer şekillerinin etkisi II. İklim özelliklerinin etkisi III. Akarsuların aşındırma faaliyetleri Fiyort ve skayer tipi kıyıların genellikle kutuplara yakın bölgelerde görülmesi üzerinde yukarıda verilenlerden hangileri etkili olmaktadır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eş sesli kelime yoktur ? Atatürk’ün bilimsel çalışmalarda kullanılmasını istediği dil, aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi bireysel düzeyde çatışma yönetimi unsurlarından birisi değildir?  Can 14 yaşındadır.Dedesinin yaşı Mete’nin yaşının 7 katının 13 eksiği kadardır. Dede kaç yaşındadır ? Peygamberimiz kaç yılında Medine ye hicret etmiştir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir