S:1

Aşağıdakilerden hangisi trafikte çevreyi korumaya yönelik davranışlardandır?

Aşağıdakilerden hangisi trafikte çevreyi korumaya yönelik davranışlardandır? sorunun cevabı "Zorunluluk dışında korna çalmaktan uzak durulması" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
kale sözcüğünün 4. harfi nedir?
Powered by Commentics
Bazı katı maddeler de sıvılar gibi konulduğu kabın şeklini alabilir.Aşağıdak verilen katılardan hangisi buna örnek olarak verilebilir? 100 cm kaç mye eşittir? Aşağıdakilerden hangisi evdeki sorumluluklarımızdan biridir? "İnsanlar uzun süre yemek yemeden su içmeden yaşayamazlar." Bu bilgi,aşağıdaki ifadelerden hangisini destekler? Aşağıdakilerden hangisi düşünce yazısı değildir? Can 14 yaşındadır.Dedesinin yaşı Metenin yaşının 7 katının 13 eksiği kadardır. Dede kaç yaşındadır ? Aşağıdaki kelimelerden hangisinin sesteşi (eş seslisi) yoktur? Aşağıda verilen ototrof canlılardan hangisi fotosentez reaksiyonlarını sitoplazmasında gerçekleştirir? Şu sözcüğü tahtadaki cümlelerin hangisinde adıldır? Aşağıdaki kelimelerden hangisi kıyafet kelimesinin eş anlamlısıdır? 3 + 4 = 7Yukarıdaki toplama işleminin sözlü olarak ifade edilişi aşağıdakilerdenhangisidir? Bilinci kapalı ve solunumu olan bir kazazedeye, herhangi bir yaralanması yoksa aşağıdaki pozisyonlardan hangisi verilmelidir? Edison elektriği bulmak için yaptığı 999. denemeden sonra ona, 1000. denemeden sonra başarısız oldum diyebilir misin? demişler. Edison ise Hayır, elektriğe gitmeyen bir yol daha buldum, derim. diyerek çalışmalarına devam etmiştir.Buna göre Edisonun hangi özelliği çalışmalarına devam etmesini sağlamıştır? Ülkemizdeki nüfus artış hızında yirmi yıl öncesine oranla düşüşün olduğu gözlemlenmektedir.Aşağıdakilerden hangisi bu düşüş üzerinde daha fazla etkili olmuştur? Büyük Selçuklu komutanlarından İbrahim Yınal ve Kutalmış tarafından Bizansa karşı kazanılan ilk önemli savaş, aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi karışım değildir? "................ your brother play football?" Yes, he can.Soruyu tamamlamak için aşağıdaki kelimelerden hangisini kullanmalıyız? Peygamberimiz güvenilir bir insandı. O bu özelliğini Kabe hakemliği ile de kanıtlamıştır. Peygamberimiz bu özelliğinden dolayı Mekkeliler arasında aşağıda verilenlerden hangisi ile adlandırılmıştır? Sen olmasaydın;Ne doğar, ne yaşardımSenin şefkatinle benBüyümeyi başardım. Şiirde geçen ana duygu aşağıdakilerden hangisidir? Dağların güneşe bakan güney yamaçlarının kuzey yamaçlarından daha sıcak olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Aşagıdaki kavramlardan hangisi Hristiyanlıktaki dini bir töreni ifade eder? İnsanı diğer varlıklardan ayıran en önemli özellikler hangi seçenekte verilmiştir? Bütün türkülerini çok severdi...............Nar tanesitürküsünü daha çok severdi.Cümlesinde noktalı yere hangi destekleyici ve açıklayıcı ifade gelmelidir? • MÖ 209 yılında Hun tahtına çıktı.• Dünyanın en disiplinli ordusunu kurdu.• İlk askerî seferini Moğol kökenli Tung-hular üzerine yaptı.Hakkında kısa bilgi verilen Hun hükümdarı, aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisinde verilenler bir üçgenin kenar uzunlukları olabilir? 50 kg' lık un çuvalından 35750 g tüketilince kaç g un kalmıştır? Kirletici maddelerin toprak, hava ve suya karışması ile ortaya çıkan duruma ne denir? Aşağıdaki cümlelerden hangisi duygu belirtir? 3576 sayısının onluğa yuvarlanışı aşağıdakilerden hangisidir? Devletin vergi aldığını gösteren ve satılan eşyalar üzerine yapıştırılan güvenlik etiketine ne ad verilir? En değerli doğal kaynaklarımızdan biri, ormanlardır. Orman varlığı açısından en zengin bölgemiz ise ..........dir. Bu nedenle, bölgede orman ürünleri fabrikaları kurulabilir. Ancak, son zamanlarda çıkan yangınlar düşünüldüğünde halkın bilinçlendirilerek ormanların korunması gerekir. Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdaki bölgelerden hangisi getirilmelidir? Bir ikizkenar üçgenin tabanının uzunluğu12 cm ve birbirine eşit diğer iki kenarının uzun-luklarıBuna göre bu üçgenin çevresinin alabileceği en küçük değer kaç santimetredir?santimetre cinsinden birer tam sayıdır. Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı Devletinin I.Dünya Savaşına girmesiyle ortaya çıkan bir durum değildir? Bakterilerle ilgili olarak verilen açıklamalardanhangisi doğrudur? 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye göre Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı ve üyeliğine en az kaç yıl süreyle öğretmenlik yapmış olanlar seçilebilirler? Hepsi güzeldi kar, tipi, fırtına Günlerin geçişi ardı ardına Hasretiz bir kanat şakırtısına Mavi gökte kuşlar yine uçar mıBu dörtlüğün ana duygusu aşağıdakilerden hangisidir? Hz. Muhammedin anne ve babasının adı hangisinde doğru yazılmıştır? ‘‘Şeytan, içki ve kumarla, ancak aranıza düşmanlık vekin sokmak; sizi Allahı anmaktan ve namazdan alıkoymakister. Artık vazgeçiyor musunuz?(Maide suresi, 91. ayet )Bu ayete göre aşağıdakilerden hangisi şeytanın kötülüklerinden korunmak için yapılabileceklerden biri değildir? Hangi çocuğunun okul hazırlığı yaptığını söyleyebiliriz? Hangisi ülkemizdeki beşeri unsura örnektir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir