S:1

Bir ülke ya da dünya çapında, aralarında yüzlerce veya binlerce kilometre mesafe bulunan bilgisayar ve ağların birbirine bağlanmasıyla oluşur. Tanımı verilen bilgisayar ağının türü aşağıdakilerden hangisidir?

Bir ülke ya da dünya çapında, aralarında yüzlerce veya binlerce kilometre mesafe bulunan bilgisayar ve ağların birbirine bağlanmasıyla oluşur. Tanımı verilen bilgisayar ağının türü aşağıdakilerden hangisidir? sorunun cevabı "Geniş Alan Ağı " dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
1+2+3=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Fiziksel ayrışma kayaçların çatlaması, parçalanması ve ufalanması şeklinde gerçekleşir. Soğuk ve kurak iklim bölgelerinde etkilidir. Buna göre gece ve gündüz ara- sındaI. düzenli yağış,II. çok düşük sıcaklık,III. yüksek sıcaklık farkı unsurlardan hangileri fiziksel ayrışmayı hızlandırır? Aşağıdaki seslerden hangisi diğerlerinden farklıdır? ‘al sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiil olarak kullanılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi Alevi-Bektaşi kültüründe bulunan cem törenlerinden birisi değildir? Atatürk Döneminde gerçekleştirilen;•Halifeliğin kaldırılması•Tekke ve zaviyelerin kapatılması•Türk Medeni Kanununun kabul edilmesigibi inkılaplarla, aşağıdakilerden hangisi amaçlanmış olabilir? Dünya barışının sağlanması ve insan hakları ihlallerinin önlenmesi amacıyla 1945 yılında kurulmuş olan örgüt aşağıdakilerden hangisidir? Hangi seçenekte varlığın rengi belirtilmiştir? Kask takan bir kişi aşağıdaki araçlardan hangisini kullanıyor olabilir? Makale türü ile ilgili aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır? Çevremizdeki varlıkların; I – Biçimini II – Uzaklığını III – Sıcaklığınıgözlerimiz sayesinde algılarız.Gözlerin görmesi ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangisi çıkarılırsa doğru bir ifade olur? Gruba uymayan sözcüğü işaretleyiniz?shower - bathtub - washbasin - bookcase Bazı katı maddeler sıvı maddeler gibi konuldukları kabın şeklini alabilirler. Aşağıdakilerden hangisi buna örnek olarak verilebilir? Aşağıdaki maddelerden hangisi suyu çekmez? Mustafa Kemalin İttihat ve Terakki Cemiyeti üyeleriyle yaşadığı fikir ayrılıkları onun 1913te ateşemiliterliğe atanmasına neden oldu.Mustafa Kemal ateşemiliterlik görevine aşağıdaki şehirlerden hangisinde başlamıştır? Hangisi sözlükte daha sonda yer alır? Aşağıdakilerden hangisi eşsesli bir kelime değildir? Klark : Skydiving is a dangerous sport but I want to try it. My parents didnt let me do it last summer but Ill try it this summer because it is my dream. I think extreme sports are exciting and challenging. My buddy, Jason, is a white - water rafting expert. Last year, he helped me try it and I liked it. Then, I read a lot about dangerous sports like rafting, bungee jumping etc. Now, I am fond of themand I want to be an expert like Jason.Klark likes extreme sports because - - - - . Güneş- güneşli kelimeleri arasındaki ilişki aşağıdaki sözcük çiftlerinden hangisinde vardır? (13 x 102 ) - 1 işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi özel isim değildir? Bilimde önermeler birbiriyle çelişmez. Tüm bilimsel yargılar mantık kurallarına uygundur.Yukarıda bilimsel bilginin hangi özelliğinden söz edilmiştir? Aşağıdaki kelimelerden hangisi işi ve hareketi bildiriyor? Akut solunum yolu enfeksiyonu olan bireyde öksürüğe hızlı solunum eşlik ediyorsa nasıl bir vaka olarak adlandırılır? Organ bağışı yapabilmek için ........................... yaşını doldurmuş olmak gerekir. Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Mehmet Öğretmen: Sigara ve alkol kullanan insanlarda hangi hastalıkların görülme ihtimali daha yüksektir?Serhat: Akciğer kanseriAyşe: ÜlserAhmet : Astım ve solunum zorluğuElif: KızamıkMehmet öğretmenin sorduğu soruya hangi öğrenci yanlış cevap vermiştir? Aşağıdakilerden hangisi bir araştırma sorusudur? 96 000 ÷ 1000 = işleminin sonucu kaçtır? Ayşe, odada çalmakta olan radyonun sesini açtığında odanın tavanında asılı olan balonun titreşmeye başladığını fark ediyor.Ayşe bu olayı,I.Ses dalgaları enerji taşır.II.Sesin sürati yayıldığı ortama göre değişir.III.Ses enerjisi başka bir enerji türüne dönüşebilir.yargılarından hangileri ile açıklar? Aşağıdakilerden hangisi makale ve bilimsel yazıların benzer yönlerinden biri değildir? Alex :What do you think of going to Bahamas thissummer?Eva : I am not sure about that. I think we should - - - - broadly. Aşağıdakilerden hangisi sözlük sırasına göre en sonda yer alır? Aşağıdaki kelime çiftlerinden hangisi zıt anlamlı değildir ? Kurtuluş Savaşı yıllarında Ankaranın tarihini araştıran bir tarihçinin aşağıdakilerden hangisini yapması beklenemez? Gazete, dergi, radyo ve genel ağ gibi kitle iletişim araçlarının tümünü kapsayan genel terime ........ denir.Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Dinimizin yapılmasını tavsiye ettiği emir ve davranışlara ne denir? Aşağıdakilerden hangisi Dünyanın günlük hareketinin sonuçlarından biri değildir? Harita ; yeryüzünün tamamının veya bir bölümünün kuşbakışı görünüşünün, belli oranda küçültülerek düzlem üzerine aktarılmasıdır. I- Bir ölçek dahilinde çizilmiş olması II- Dünyanın tamamını göstermesi III-Yükselti basamaklarını göstermesi IV- Kuşbakışı görünümün sağlanması Buna göre, bir haritada yukarıdaki özelliklerden hangilerinin kesinlikle bulunması gerekir? Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna nokta konmalıdır? K. Popper: Açık Toplum ve Düşmanları adlı eserinde toplumsal hareketi engelleyen, bireylerin yeteneklerine göre gelişebilmelerine ve yükselmelerine engel olan toplumsal ve siyasal kapalı hiyerarşilere şiddetle karşı çıkmıştır. Ona göre açık sınıflı toplum rekabetin yüksek bir değere sahip olduğu, bireysel başarıların onaylandığı bir toplumdur.Bu parçadan toplumsal hareketlilik ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir