S:1

Microsoft Powerpoint programında her bir sayfaya ne ad verilir?

Microsoft Powerpoint programında her bir sayfaya ne ad verilir? sorunun cevabı "Slayt   " dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
-Sorubak- sözcüğünün son harfi
Powered by Commentics
Kontrolsüz kavşakta sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapması doğrudur? Alaca karanlık ve gece karanlığında, yaya yolu bulunmayan yollarda yürümek zorunda kalan yayaların, aşağıdakilerden hangisini yapması doğru değildir? Aşağıdakilerin hangisinde bir sözcük benzetme amacı olmaksızın başka bir sözcük yerine kullanılmıştır?  Aşağıdakilerden hangisi, imgeyle ilgili olarak doğru değildir? Aşağıdakilerden hangisi cami ve mescitlerde görevli kişilerden biri değildir? Aşağıdaki ayetlerden hangisi biyolojik yasalara örnektir? Aşağıdaki eserlerden hangisi Hoca Ahmet Yesevi’ye aittir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde öznel yargı vardır?Kahvaltısını yapmadan evden çıktı.Hastalandığından sabaha kadar uyuyamadı.Artık istesen bile bir şey yapamazsın bence.Vapur iskeleden uzaklaşıp gözden kayboldu Plan yaparsak ………………… Yukarıdaki cümle, aşağıdakilerden hangisi ile tamamlanamaz?   Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “uçmak” sözcüğü gerçek anlamıyla kullanılmıştır? Hangi cümledeki ikileme zarf göreviyle kullanılmamıştır?   Aşağıdaki özelliklerden hangisi "Kutadgu Bilig" adlı esere aittir? Aşağıdakilerden hangisi tanecik boyutu farkından yararlanılarak geliştirilen ayırma yöntemidir? Aşağıdaki cümlelerden hangisi hayal ürünü bir öge içermektedir? Türkiyenin en yüksek dağı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki özelliklerden hangisi tek heceli diller için yanlıştır?  Aşağıdakilerden hangisi 1.Dünya savaşında farklı bir blokta yer almıştır?                        Aşağıdakilerden hangisi dini selamlaşma cümlesidir? Aşağıdakilerin hangisinde isim tamlamasının tamlayan ve tamlananı zamirdir? Devletin din kurallarına göre yönetilmesine ne denir ? Türkiye’de teknolojik gelişmelerle birlikte çeşitli tarım ürünlerinin ekim alanı genişlemiştir.Türkiye’de sulama imkânlarının geliştirilmesine bağlı olarak aşağıdaki tarım ürünlerinden hangisinin ekim alanında daha büyükbir genişleme yaşanmıştır? Aşağıdaki yargılardan hangisi doğrudur? Aşağıdaki kelimelerin hangisinde birden çok yapım eki vardır? 25– 36 ÷ 3 × 2 işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisine eşittir? Aşağıdakilerden hangisi Kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının sahip oldukları kayıtlarda yer alan her türlü veriyi ifade eder?  Sürücü adaylarına sınav yapıp sertifikalarını (belgelerini)  veren kurum aşağıdakilerden hangisidir? 1. Saf maddelerin kaynama sıcaklıkları sabittir.2. Buharlaşma sadece kaynama sıcaklığında olur.3. Buharlaşma her sıcaklıkta gerçekleşir.Verilen bilgilerden hangileri doğrudur? Dünya’nın şekline bağlı olarak güneş ışınlarının yere düşme açısı Ekvator’dan kutuplara doğru gidildikçe daralır.Bu durumun sonuçları arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir? Aşağıdakilerden hangisi ay adıdır ? Kanuni Sultan Süleyman döneminde ekonomik ve siyasi amaçlar doğrultusunda kapitülasyonlar verilen devlet aşağıdakilerden hangisidir? Hizmete yeni açılan Ali Kuşçu Uzay Evi, uzaya ve bilime meraklı çocuklara gök bilim alanında erken yaşta eğitim imkânı sağlıyor. Alibeyköy Osmanlı Parkı’nda bulunan bu merkez, ismini uzay alanında yaptığı araştırmalarla bilinen en ünlü gök bilimci Ali Kuşçu’dan alıyor. Merkezde çocuklara uzayı ve uzay araştırmalarını öğretmek için etkileşimli bir eğitim ortamı sunuluyor.Bu metin dil ve anlatımı yönünden incelendiğinde;I.  Olay örgüsüne dayanmaktadır.II.  Açıklamaya başvurulmuştur.III.  Karşılaştırma yapılmıştır.IV. Benzetmeye yer verilmiştir.yargılarından hangisi söylenemez? ''Şaşkın çocuk düşüyordu.'' tümcesinde hangi sözcüğün hece sayısı diğerlerinden fazladır? Aşağıdaki cümlelerden hangisi devrik cümledir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, sözü edilen eylemin hâlâ devam ettiği anlatılmaktadır? Aşağıda evrenin oluşumuyla ilgili ortaya atılangörüşlerden birinin inceleme sonuçları verilmiştir.•Evrenin dörtte üçü hidrojen atomundan oluşur.•Evrenin dörtte biri helyum atomundan oluşur.•Bu oranlar evrenin her yönünde tespit edilir.Bu görüş aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaş seçiminde aşağıdakilerden hangisine dikkat etmeliyiz? Aşağıdaki seçeneklerde yer alan melekler ve görevleri eşleştirmelerindenhangisi doğrudur? Demir tozu ile kum karışımını ayırmak için en uygun yöntem aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi protokol kurallarının uygulandığı kamusal yerlerden biri değildir?  Aşağıdakilerin hangisinde virgül kaldırılırsa cümlenin anlamı değişmez? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir