S:1

Ctrl + P kısayolunun görevi nedir?

Ctrl + P kısayolunun görevi nedir? sorunun cevabı "Yazdır" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Bir hafta kaç gündür?
Powered by Commentics
Günümüzdeki teknolojik aletlerde sığaçlar (kondansatörler) kullanılır.Buna göre;I. BilgisayarlarII. Cep telefonlarıIII. Televizyonlarverilen bu örneklerin hangilerinde sığaç kullanılır? İlk Türk devletleri, zaman zaman yurtlarından ayrılmak yani göç etmek zorunda kalmışlardır. Uygurlar döneminde yazılan Göç Destanı bunu anlatmaktadır. Göç olayından sonra Türklerin yeniden bir güç hâline gelmesini anlatan Uygurlara ait bir destan daha bulunmaktadır. Buna göre Uygurların yeniden bir güç hâline gelmesini anlatan destan aşağıdakilerden hangisidir? 542 – 391 işleminde sayıları en yakın yüzlüğe yuvarlayıp işlem yaparsak, hangi sayıyı elde ederiz? Aşağıdaki olaylardan hangisi hüzün yılı olarak kabul edilmiştir? . 1.içinden çıkamamak 2.içine kurt düşmek 3.içine ret etmek 4.içi içine sığmamak. Bu deyimlerin hangisinde kaygı- endişelenme söz konusudur? • Tek tür tanecik içerme• Kimyasal yöntemlerle ayrıştırılabilme• Sembollerle gösterilme• Kendisini oluşturan atomların özelliğini göstermeme• Her tarafında aynı özelliği göstermeyukarıdaki özelliklerden kaç tanesi sadece elementler için geçerlidir? 72, 116, 216, 611, 109 sayıları büyükten küçüğe doğru sıralandığında baştan ikinci sayı hangisi olur? Öğrencinin kapasitesinin üzerinde uzun süre ders çalışması, alışık olmayan birinin uzun süre yürümesi, organizmanın uzun süre aç ve susuz kalması aşırı uyarılmaya sebep olur.Buna göre aşırı uyarılmanın sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir? Hz. Peygamberi (sav) anmak ve onun Allah (cc) katındaki derecesini daha da yüceltmek için yapılan dua cümlesini ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir? Sesle yapılan sanatlara fonetik sanat denir.Bu tanıma göre aşağıdaki sanat dallarından hangisi bu gruba girmez? Eğitim kurumları dil, ırk, cinsiyet, engellilik ve din ayrımı gözetilmeksizin herkese açıktır. Eğitimde hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz.1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununa göre yukarıda Türk Millî Eğitiminin Temel İlkelerinden hangisi açıklanmıştır? Waiter : What would you like to have, madam?Lisa : Id like to have some tomato soup.Waiter : What would you like for the main course?Lisa : - - - - Waiter :Sure. Here you are, madam. Fikir yürütmek deyimini, aşağıdakilerden hangisi açıklar? Annem salça yapmak için önce 14 kilogram, sonra da 8 kilogram domates aldım. Annem toplam kaç kilogram domates almıştır? Hangisini arkadaşlarımıza karşı yapmak sorumluluğumuz değildir? Gaz bir maddenin ısı vererek sıvı hale geçmesine ne denir? "Yarın okula gideceğim." Cümlesinde eylemin kişisi aşağıdakilerden hangisidir? Girişimci insan açık fikirli olan, değişen şartlara uyum sağlayıp gözlem yaparak fırsatları değerlendiren kişidir.Buna göre aşağıdakilerden hangisi girişimci bir insanın özelliklerinden biri olamaz? Güven ve samimiyet üzerine kurulan, yakın arkadaşlığa ve bağlılığa ne denir? Aşağıdaki sözcüklerden hangisi birden fazla yapım eki almıştır? I- Hz. İsanın Yahudi soyundan gelmesiII- Hz. İsaya ilk inananların Yahudi olmasıIII- Yahudilerin seçilmişliğinin, işledikleri günahlar sebebiyle Hristiyanlara geçtiğine inanılmasıYukarıdakilerden hangileri Hristiyanlara göre Yahudiliğin önemini açıklar? Aşağıdakilerden hangisi İslamiyetin kabulünden sonra oluşan destanlardan biridir? Hz. Muhammedin dünyaya geldiği şehir hangisidir? Türkiyenin Musulu İngiliz mandası altındaki Iraka bırakmak zorunda kalması, aşağıdakilerden hangisine aykırıdır? Aşağıdaki cümlelerden hangisinde farklı anlamlara gelen kelimelerden biri(Eş sesli) kullanılmıştır? Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi bir varlığın biçimini bildirir? Memlekette esbab-ı mamuriyet yok denilecek... Yapmamışız ki olsun. Avrupa, caddeleriyle, limanlarıyla, şehirleriyle, kasabalarıyla halk olmadı ya! Bir iki yüz sene evvel oranın da bizim memleketten hiçbir farkı yoktu. Say ile orada vücuda gelen şeyler burada niçin yapılmasın? Halkımızda servet yok denilecek. İbrette birkaç kere beyan etmiş idik ki sayi, servet vücuda getirmez; serveti say vücuda getirir.Tanzimat Dönemi metinlerinden alınan bu parçanın dil ve anlatımı için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Hangisi güvenli yollardan biri değildir? 29 Ekim 1923 ‘ te hangi olay olmuştur? Çiçeği bitkinin gövdesine ve dalına bağlamakla görevli kısım aşağıdakileden hangisidir? Vatandaşlık hakları, sosyal ekonomik ve siyasal haklar olarak ayrılır. Aşağıdakilerden hangisi ekonomik bir haktır? İslam dininin ana kaynağı aşağıdakilerden hangisidir? Bir bölme işleminde bölen 18, bölüm 28, kalan 9 ise bölünen kaçtır? Diyarbakır-Sivas-Maraş şehirleri hangi itilf devleti tarafından kuşatılmıştır? Aşağıda verilen davranışların hangisi doğuştan kazanılan refleks değildir? Erzurum Kongresinin kararlarından bazıları şunlardır:• Millî sınırlar içinde vatan bir bütündür parçalanamaz.• Kuvayımilliyeyi tek kuvvet olarak tanımak ve millî iradeyi hâkim kılmak esastır.• Manda ve himaye kabul olunamaz.Kongrenin bu kararlarıyla aşağıdakilerden hangisi amaçlanmamıştır? Bir sepette 63 tane elma vardı. Elmaların 6/9' sı satıldı. Kaç tane elma satılmıştır? 252 : 7 < A eşitsizliğinde A yerine yazılabilecek en küçük doğal sayı kaçtır? Aşağıdakilerden hangisi erozyonla ilgili doğru bilgi vermektedir? Yeşilayın amacı bireylerin beden sağlığına zarar veren kötü alışkanlıklarla mücadele etmektir.Buna göre aşağıdakilerden hangisi Yeşilayın öncelikli hedeflerinden biri değildir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir