Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Allahın tek olduğuna, eşi, benzeri ve ortağının olmadığına inanmaktır.
Bu tanım aşağıdaki kavramlardan hangisine aittir?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Allahın tek olduğuna, eşi, benzeri ve ortağının olmadığına inanmaktır.Bu tanım aşağıdaki kavramlardan hangisine aittir? sorunun cevabı "Tevhit " dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

İstanbul’un fethinden önce, Osmanlı Devleti için Bizans, aşağıdakilerden hangisinde bir tehlike oluşturmamıştır? Tevrat’a göre Hz. İbrahim’in doğum yeri neresidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde terim anlamlı bir sözcük kullanılmıştır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde öznel bir anlatım vardır?  Aşağıdakilerden hangisi sembolik mantığı klasik mantıktan farklı kılan bir özelliktir? Aşağıdakilerden hangisi, kişiye bağlı gelişen trafik kazası nedenlerinden biri değildir? “Musavver Malumat” adlı dergide “abes ile muktebes” tartışmasını başlatan şair kimdir? 657 616  doğal sayısındaki 6 rakamlarının  basamak değerleri toplamı kaçtır? Sokrates, “Felsefe neleri bilmediğini bilmektir.”Epikuros, “Felsefe mutlu yaşama yolarını öğrenmektir.”I.Kant, “Felsefe bilginin nasıl mümkün olabileceğini öğrenme çabasıdır.”Yukarıda her düşünürün farklı bir felsefe tanımı yapmasının sebebi aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak belirtilmiştir? Ülkemizde ticaretin, sanayinin, ulaşımın ve hizmet sektörünün  en fazla geliştiği illerden biri de İstanbul’dur.Buna göre İstanbul’da aşağıdaki mesleklerden hangisinin  daha az olması beklenir? Aşağıdakilerden hangisi cüz ile ilgili bir bilgi değildir? 53a  sayısı 6 ile tam bölünebilmektedir. Buna göre a aşağıdakilerden hangisi olabilir?