S:1

İslam Dinindeki ilk süre, ilk emir hangisidir?
Nerede, ne zaman gelmiş ve hangi melek getirmiştir?

İslam Dinindeki ilk süre, ilk emir hangisidir? Nerede, ne zaman gelmiş ve hangi melek getirmiştir? sorunun cevabı "Alak-Oku / Hira Mağarası-610-Cebrail" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
9-4=?
Powered by Commentics
Göz sağlığının korunması ile ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi doğrudur? Aşağıdakilerden hangisinde Ehli Beytin tanımı doğru olarak verilmiştir? Aşağıdakilerden hangisinin sorumluluğu bize ait değildir? Aşağıdaki maddelerden hangisini sesiyle diğerlerinden ayırt edebiliriz? Aşağıdakilerden hangisi hicretten önce gerçekleşmiştir? Hz Peygamberin "Allah, Cahiliye devrindeki o günlerin yerine size daha hayırlısını verdi."dediği gün aşağıdakilerden hangisidir? Çizgili kaslar ile ilgili hangi ifade yanlıştır I-MemurII-Sözleşmeli personelIII-Geçici personelIV-İşçi657 Sayılı Devlet Memurları Kanunuda sayılan istihdam şekilleri, aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak bir arada verilmiştir? Bütün kenar uzunlukları eşit, karşılıklı kenarları paralel ve karşılıklı açılarının ölçüleri eşit olan dörtgene ............................................... denir. Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? 12 metre kumaşın yarısının 3 metre fazlası kaç metredir? My mother drives more............ than my father. William has called Jane six times - - - - this morning. Tarih öğretiminde kolaylaştırma teknikleri arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez? Aşağıdakilerden hangisi kültürümüzün bir parçası değildir? (–4) + (-16) : (–2) =? işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? Dikkat edin, kalpler ancak Allahı anmakla huzur bulur.Bu hadiste, ibadetlerin faydalarından hangisi belirtilmektedir? Aşağıdakilerin hangisinde doğal afetler birlikte verilmiştir? I am a ......... I work at the hospital. Boşluğa uygun kelime hangisidir? Yunanlılar İzmiri işgal ettiğinde bu olaya tepki göstererek Yunan askerlerine ilk direniş gösteren kahramanımız kimdir? Orası öyle, ama anılarım kâğıt üzerinde daha bir görkemli duruyor. Böylece etkisi daha da artacak, kişiliğim hakkında daha doğru bir yargıya varabileceğim; buna bir de üslup güzelliği eklenecek. Ayrıca, içimi dökmekle belki rahatlayacağım. Aklımdan çıkmayan anılardan, yazmakla kurtulacağım.Yazar, bu metinle aşağıdaki soruların hangisine cevap vermiştir? Aşağıdaki harflerin hangisi Türkçe kelimelerin sonunda bulunmaz? Yemekten sonra tatlı yedik. cümlesinde altı çizili kelimenin zıt anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir? Benim yaptığım bütün işler, biri ötekine gerekli ve zorunlu olan işlerdir.Atatürkün bu sözü Atatürk ilkelerinin ortak özelliklerinden hangisiyle ilişkilidir? 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre merkezî yönetim kapsamındaki kamu idareleri; kamu gelirlerinin azalmasına veya kamu giderlerinin artmasına neden olacak ve kamu idarelerini yükümlülük altına sokacak kanun tasarılarının getireceği malî yükü, orta vadeli program ve malî plan çerçevesinde, en az kaç yıllık dönem için hesaplar ve tasarılara eklerler? Siyasi birliklerini şehir devletleri halinde sürdüren İlk Çağ siyasi güçlerine aşağıdakilerden hangisi örnek gösterilmez? - Mustafa Kemal, ordu müfettişi olarak Samsun'a çıktığında bir rapor hazırlamıştır. Raporunda, yurtta birçok yerin işgal altında olduğunu ve Türk milletinin yabancı yönetimler altında yaşayamayacağını ve bu durumdan bir an önce kurtulmak gerektiğini dile getirmiştir.Mustafa Kemalin, bu raporla İstanbul Hükümetine vermek istediği mesajlar arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur? 3x2-2x+3m-7 ifadesinde kaç tane terim bulunmaktadır ? Kooperatiflerin kuruluşu ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdaki kelimelerin hangisi, sesli bir harf aldığı zaman sonundaki harf yumuşamaz? Allaha ve ahiret gününe inanan ya ................... söylesin ya da sussun.Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi Dünyanın kendi etrafında dönüşünün sonucudur? Ceza mahkemeleri ve hukuk mahkemelerinin verdiği kararların doğru olup olmadığına davanın taraflarının itiraz etmesi olarak tanımlanan temyize başvurmaları halinde inceleyen yüksek mahkemeye ne ad verilir? 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre eşinin kardeşi ölen bir Devlet memuruna isteği üzerine en fazla kaç gün mazeret izni verilir? Aşağıda verilen yönetim biçimlerinden hangisinde yönetici padişah, çar, kral, sultan vb. unvanlar vardır? Millî gelirin üretim faktörlerinin üre- timden aldıkları paylara göre dağılımına - - - - dağılım denir.Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? Hz. Muhammed annesini kaybettiğinde kaç yaşındaydı? Aşağıdakilerden hangisi helal değildir? Padişahlığın kaldırılması olarak da söyleyebileceğimiz inkılap aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi sunumdan önce yapılması gerekenlerden değildir? Aşağıda verilen sayılardan hangisinin onlar basamağındaki rakam birler basamağındaki rakamdan 4 fazladır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir