S:1

Aşağıdakilerden hangisi Mekkeden Medineye hicretin sonuçlarından biri değildir.

Aşağıdakilerden hangisi Mekkeden Medineye hicretin sonuçlarından biri değildir. sorunun cevabı "Müslümanlar ile müşrikler arasındaki savaşlar sona ermiştir." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
İki basamaklı en küçük doğal sayı hangisidir?
Powered by Commentics
Aşağıda verilen özelliklerden hangisi nükleik asitlerden sadece DNAda görülür? Hz. Muhammed (sav.), bir gün sahabe ile oturmuş sohbet ediyordu. Bu sırada bir genç erkenden kalkmış biraz ileride kazma kürek ile çalışıyordu. Bazıları: Ya Resûlallah! Ne olurdu şu genç burada sohbette bulunsa da Allah yolunda mesai sarf etmiş olsa! dediler. Hz. Muhammed (sav.) bunun üzerine, Böyle söylemeyin; eğer o genç, insanlara el açmamak, çoluk çocuğunun nafakasını kazanmak için çalışıyorsa Allah yolundadır. buyurdu.Peygamberimiz, burada aşağıdakilerden hangisini anlatmak istemiştir? Şart kelimesinin eş anlamlısı nedir? Bulutlu bir havada hangisi hareket halindedir? -20 Ocak 1921de kabul edilen Teşkilat-ı Esasiyede; -Egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir. -TBMM başkanı ,hükümetin de başkanıdır. -TBMM yasama,yürütme,yargı yetkilerini bünyesinde toplamıştır. Bu kararlara bakılarak 1921 Anayasası ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 32.000 mg kaç g' dır? Enes: Bir canlının DNA diziliminde ve kromozomlarındakideğişiklikler mutasyon olarak adlandırılır. Sirkesineği larvalarının 180Cde geliştiğinde kıvrık kanatlı,340Cde geliştiğinde düz kanatlı olması bu duruma örnektir.Enesin yaptığı tanımlama ve verdiği örnek içinaşağıdakilerden hangisi söylenebilir? (1) Bir ağaç, bir yılda çok az miktarda reçine üretebiliyor. (2) Bundan dolayı sakız yapımında yapay reçine kullanılıyor. (3) Bu sentetik madde de reçine gibi, sakızın ağızda yumuşamasını sağlıyor. (4) İçine sakızın tadını değiştirmek için şeker veya aroma eklenebiliyor.Bu metinde numaralanmış cümlelerin han- gisinde amaç-sonuç ilişkisi vardır? My father never - - - - coffee, but he always- - - - tea. Aşağıdakilerden hangisi dört büyük melekten biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi üzerine nitrik asit çözeltisi damlatıldığında sarı renk gözlenir? %50 + %50 indirim yapan bir mağazadan indirimsiz satış fiyatı 180 TL olan bir çantayı alan Banu kaç lira ödemiştir? Yazılı olmayan kurallara uymayanlar ceza almaz. Onlar ...................Boşluğa hangi seçenek getirilemez? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük gerçek anlamda kullanılmıştır? Meridyenlerle ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdaki varlıklardan hangilerini karanlıkta görmemiz daha zor olur? Kara yolu üzerinde hareket hâlinde olan bir veya birden fazla aracın karıştığı ölüm, yaralanma veya zararla sonuçlanan olaylara ne ad verilir? Aşağıdaki kelimelerle anlam ilişkisi bakımından bir grup oluşturulursa, hangisi dışta kalır? Mezopotamya ile Anadolu arasında ticaret yapmak amacıyla karum adı verilen ticaret merkezleri kuran uygarlık aşağıdakilerden hangisidir? • XIII. yüzyılda oluşan anonim bir eserdir.• Emevi komutan Abdullah bin Amrın kahramanlıklarını anlatan 7000 beyitlik bir destandır.• Gerçeklerden uzaklaşmış, hayal gücüyle zenginleşen bir anlatımı vardır.Hakkında bilgi verilen İslami Dönem ürünü aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisinde bilgi yanlışı vardır? Teknoloji sayesinde hayatımızı.............ürünler ortaya çıkmaktadır. Noktalı yere hangi sözcük getirilmelidir ? Aşağıdakilerden hangisi hecelerine yanlış ayrılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi Ömer SEYFETTİNne ait değildir? Gülten Akın, Murathan Mungan için: Bana şu iki dizesini versin, benim bütün şiirlerim onun olsun.Yukarıdaki tırnak içindeki sözü söyleyen şairin, diğer şaire olan duygusu aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde çekimli fiil kullanılmamıştır? Müslümanların hicret yeri olarak Habeşistanı seçme nedenleri aşağıdakilerden hangisidir? Haydar ve 5 arkadaşı 890 tane cevizi eşit olarak paylaştılar. Haydar aldığı cevizlerin 80 tanesini kardeşine verdi. Haydaının kaç tane cevizi kalmıştır? Allah için duadan daha değerli bir şey yoktur.Bu hadiste dua ile ilgili aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde belgisiz sıfat kullanılmıştır? 8 X 5Yukarıdaki işlemin sonucu kaçtır? İslam dininde bir kimsenin Müslüman olabilmesinin ilk şartı nedir? Çinko elementinin sembolü aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi hayvan hücresi zarını oluşturan moleküllerden değildir? Who - - - - the chocolate? İlk terimi 8 ve ortak farkı 2 olan aritmetik bir dizinin 15. terimi kaçtır? Hz. Davuda kutsal kitaplardan hangisi verilmiştir? Aşağıdakilerden hangisi kolektif kavrama örnek verilebilir? Aşağıdaki sözcük öbeklerinden hangisi bir yönüyle diğerlerinden farklıdır? Hz. Muhammedin (sav.) farzlardan ayrı olarak yaptığı ve yapılmasını tavsiye ettiği ibadetlere, iş ve davranışlara ne ad verilir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir