S:1

Aşağıdakilerden hangisi namazı bozan durumlardan biri değildir?

Aşağıdakilerden hangisi namazı bozan durumlardan biri değildir? sorunun cevabı "Namazda iken öksürmek" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
1+2+3=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
• Bizans baskı altında tutulacak• Germen kavimlerine karşı Batı Roma İmparatorluğu ile iş birliği yapılacak Yukarıda kısaca özetlenen Avrupa Hun Devletinin dış politikasını belirleyen Hun hükümdarı kimdir? Aşağıdakilerden hangisi ahirete gerektiği gibi inanmış birinden beklenen davranış ve tutumlardan değildir? Aşağıdakilerden hangisi bir cisimdir? Aşağıdakilerden hangisi insanların adaletten sapmalarına sebep değildir? Şâirlerin ilk şiirleri, gelecekteki şiir yaşamlarının ipuçlarıdır. cümlesinin öge dizilişi aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Aşağıdaki cümlelerin hangisine soru işareti konur? Tanımadığımız bir dünyaya uyandık. Böyle miydik dün sabah? İğne deliğinden sızan ışınlar bir ışıldak keskinliğiyle doldurmuştu odayı. Oysa her şeyin rengi çekilmiş bugün. Karşıki terasın kızıl tentesi solmuş, yandaki evin yeşil camları donuk. Bir kamp çadırı var sanki üzerimizde. Yamalı yer yer, kül rengi. Denize moloz dökülmüş sanki.Bu metnin dil ve anlatımıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Aşağıdakilerden hangisinin, Osmanlı Devletinin Duraklama Dönemine girmesinde bir etkisi yoktur?A) Yeniçeri Ocağının bozulmasıB) Rönesans hareketleriC) Haçlı SeferleriD) Coğrafi keşifler Mavi takım elbise, sana daha çok yakışıyor. yandaki cümlenin öznesi hangisidir? Allah hangi melekle vahiyleri Hz. Muhammed'e gönderilmiştir? Fatma' nın yaşı 2 düzineden 4 fazladır. Fatma 4 yıl önce kaç yaşındadır? Aşağıdakilerden hangisi abdestin farzlarından biridir? Aşağıdaki sayılardan hangisinin okunuşu yanlış yazılmıştır? Akışkan maddeler, içine bırakılan cisimlere yer çekimine zıt yönde kaldırma kuvveti uygularlar.Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Aşağıdaki örneklerden hangisi evrende yüce bir yaratıcı olduğuna işaret olarak gösterilemez ? Bir bölme işleminde bölen 7 olduğuna göre kalan olabilecek doğal sayıların toplamı kaçtır? Aşağıdakilerden hangisi tasavvuf edebiyatının özelliklerinden değildir? Türkiyenin Milletler Cemiyetine üyeliğini aşağıdaki ülkelerden hangileri teklif etmiştir? Aşağıdakilerden hangisi dinin etkisi ile dilimize kazandırılmış kelimelerden biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi Kurtuluş Savaşı sürecinde yayımlanan gazetelerden değildir? Özel günlerde sevdiklerinizle birlikte olmak size aşağıdakilerden hangisini kazandırır 40'dan başlayıp geriye doğru 2'şer ritmik sayarken 4. sırada hangisi sayıyı söyleriz? Kafirun suresi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı bir tamlama kullanılmıştır? Aşağıdaki hayvanlardan en hafif olanı hangi seçenekte verilmiştir? Osmanlı Devletinin Kuzey Afrikadaki kaybettiği son toprak neresidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde neden-sonuç ilişkisi yoktur? Fatih kumbarasına her gün 25 Kr atıyor. Fatih bir haftada kaç Kr biriktirmiş olur? Hz. Muhammed yirmi yaşlarındayken güçsüzlerin ve zayıfların haklarını korumak için kurulan bir topluluğa girmiştir. Bu topluluğun adı nedir ? Şimdiki zaman eki (-yor), aşağıdakilerden hangisinin sonuna getirilerek çekimlenirse büyük ünlü uyumu kuralını bozar? Hangi cümlede karşıt anlamlı iki sözcük bir arada kullanılmamıştır? Servetifünun Dönemi şairlerinden İsmail Safanın oğlu olan sanatçı 1889da İstanbulda doğmuştur. İki ya-şında yetim kalması, çocukluk yıllarında ortaya çıkan kemik veremi ve yoksulluk sebebiyle Vefa İdadisindeki eğitimini yarıda bırakmak zorunda kalmıştır. Önemli eserlerinden birisi ‘‘Dokuzuncu Hariciye Koğuşudur.Bu metnin alındığı yazı türü ve metinde bahsedilen yazarın ismi aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir? Selanik Askeri Rüştiyesiİstanbul Harp AkademisiManastır Askeri İdadisiYukarıda verilenlerden hangisi Mustafa Kemalin en son gittiği okuldur ? Aşağıdaki besinlerden hangisi diğerlerinden farklı bir grupta yer almaktadır? Aşağıdakilerden hangisi arazi ölçme birimi değildir ? 12 Levha Kanunları aşağıdaki medeniyetlerden hangisi tarafından oluşturulmuştur? A: I´m very late to the office. B: .................................... Aşağıdakilerden hangisi Dünyanın Güneşin etrafında dolanma hareketinin bir sonucudur? Bir koşucu 6.000 m uzunluğundaki bir pistin çevresini 8 kez koşmuştur.Atletin koştuğu yol toplam kaç kmdir ? Aşağıdaki verilenlerden hangisi iskeletin temel bölümlerinden değildir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir