S:1

Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? sorunun cevabı "Kur’an okumak insanlara olan saygımızı gösterir." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
10-2=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
PowerPointte her sayfa ..............denir. Bütün sayfalar birleşince .............. oluşturur? Yüce Allah tarafından nurdan yaratılan ve gözle görülmeyen varlıklara ................denir.Boş bırakılan yere ne gelmelidir? İmam Şafiî hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Günümüzdeki gazetelerin pek azı gerçek haber yazı-yor.Aşağıdakilerden hangisi, bu cümledeki altı çizili sözcüğün anlamca karşıtı olamaz? Hangisi daha uzundur? İnsanların doğal çevreyi bilinçsizce kullanmaları bazı çevre sorunlarına neden olmaktadır.Çevre sorunlarını azaltmak için yapılacak çalışmalar arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez? Kasa içerisinde bulunan bütün parçaların takıldığı donanım parçası aşagıdakilerden hangisidir? Osmanlı Devletinin batıcılık fikri etrafında ülkesini kurtarma çabası başarısız olmuş ancak yine aynı metotla Mustafa Kemal yeni bir ülke kurmuştur. Mustafa Kemalin bu başarısı aşağıdakilerden hangisi ile daha doğru açıklanabilir? Aşağıdakilerden hangisi işbirliğine dayalı öğrenmede oluşması beklenen bir öğretme- öğrenme ortamıdır? Atatürkün, insanların kolay okuma ve yazmasınısağlamak için yaptığı inkılap aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin anlam ilişkisi diğerlerinden farklıdır? 23 sayısının 2 katına 16 ekleyip 24 çıkarırsak yeni sayımız ne olur? Parçalara ayrılmış bir Planaryada, her bir parça eksik kısımlarını mitoz ile tamamlar ve yeni bireyler oluşur.Buna benzer bir duruma bitkiler aleminden örnek verilmek istenirse aşağıdaki eşeysiz üreme çeşitlerinden hangisi kullanılmalıdır? Aşağıdakilerden hangisi temas gerektirmeyen kuvvetlere örnektir? 12 kalemim vardı 3 tane de annem verdi. Kaç kalemim oldu? Aşağıdaki atasözleriyle anlam bakımından bir üçlü oluşturulursa hangisi dışta kalır? Aşağıdakilerden hangisi doğrudan beden temizliğiyle ilgili bir durumdur? Bir şiirde bazı sözcükler diğerlerine oranla daha baskın okunur. Buna (...) denir. (...) ise sesin alçalıp yükselmesidir. Böylece sesin rengi değişir.Bu paragraftaki boşluklara aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamlı bir kelime kullanılmıştır? İslamiyet, Arap Yarımadasının hangi bölgesinde ortaya çıkmıştır? Trafik ışıklarından yeşilin yanması ne anlama gelir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yoktur? Aşağıdaki cümlelerden hangisinde bir yazım yanlışı vardır? Hazırladığı proje ödevi için Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesini ziyaret eden bir öğrencinin, aşağıdaki konulardan hangisiyle ilgili araştırma yaptığı söylenebilir? 28 ÷ (1 + 2.3) işleminin sonucu kaçtır? Doktorların işlerini yapmalarına yardım eden ve hastaların tedavilerini düzenleyen kişi hangi mesleği yapmaktadır? Elif : Would you like to try snowshoeing tomorrow?Ivy : - - - -. So, why dont we go now? Bir durum üzerindeki halkın genel düşüncesine ne denir? Ayın ilk haritasını çıkaran ve Ayın bir bölümüne adı v erilen Türk-İslam bilim insanı kimdir? I am too tired. I will be sleeping - - - - . Aşağıdaki konulardan hangisi en az sınırlandırılmıştır? Canlı bir varlığa ad olan kelime aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır ? (I) Sunum, bilginin bir topluluğa aktarılmasıdır. (II) Bu aktarımda sadece konuşmanın gücünden yararlanılmaz. (III) Sonuçta işitsel olan, görsel olandan daha az akılda kalır. (IV) Bu nedenle teknolojik araçlarla işitsel olan, görsele dönüştürülür. (V) Böylece görsellikle daha kalıcı bir aktarım sağlanmış olur.Bu parçadaki numaralı cümlelerin hangileri anlamca birbirine en yakındır? Osmanlı Devletinin Batıya yönelişindeki etken, devletin hükmetme yollarının uğradığı bozgun ve yıkımdır. 18 yy. boyunca yoğunlaşan ve üst üste gelen askeri başarısızlıklarla somutlaşan, 19. yüzyıl boyunca tartışılan durum bir ölçüde Osmanlı dünya görüşünün kendisini üreterek dönüştüremediği için gerçekleşmiştir. Batının siyasal ve sosyal baskısıyla egemenliği yitirmek, dolayısıyla yok olmak tehlikesi karşısında devlet bazı kurumları, Batılılaştırma yolunu seçer. Böylece kaybetmek üzere olduğu egemenliğini korumak için merkezîidareyi güçlü kılacaktır. Bu nedenle Tanzimattan sonra devleti kurmak ve modernleştirmek yolunda ortaya çıkan fikir akımlarından biri de Batıcılıktır.Bu parçadan Osmanlıdaki Batıcılık akımıyla ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? Mondros Ateşkes Antlaşmasından sonra yurdumuz işgal edilmişti.Bu işgallere karşı tüm halkıyla mücadele eden illere bazı unvanlar verilmiştir. Aşağıdakilerden hangisi bu illerimizden biri değildir? I - - - - a big birthday cake for my party. 1514 tarihli Çaldıran Savaşı, aşağıdaki devletlerden hangileri arasında meydana gelmiştir? Aşağıdaki yönetim sistemlerinden hangisi demokrasiye uygundur? Hangisi Peygamberimizle ilgili yanlış bir bilgidir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir