S:1

Tilavet: Kuranın sesli ve tecvitli okunması
Kıraat: Namaz kılarken Kurandan bir parça okunması
Dârül Kurra: Kuran okuma yöntemlerini öğreten yer.
Mahreç: Harflerin çıkış yeri.
Hatim : Kuranın tamamını ezbere bilen kişi.
Yukarıdakilerden hangisinin tanımı yanlıştır?

Tilavet: Kuranın sesli ve tecvitli okunması Kıraat: Namaz kılarken Kurandan bir parça okunması Dârül Kurra: Kuran okuma yöntemlerini öğreten yer. Mahreç: Harflerin çıkış yeri. Hatim : Kuranın tamamını ezbere bilen kişi. Yukarıdakilerden hangisinin tanımı yanlıştır? sorunun cevabı " Hatim" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
1+3=? İşleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
I. KöprülerII. BarajlarIII. TünellerYukarıdakilerden hangileri beşerî unsurlara örnek olabilir? - - - - Yeni bir ülkeye, yeni komşulara, yeni mahallelere, yeni kurallara, yeni yasaklara... Çünkü yaşamak için, dünyada çok fazla sıkıntı çekmemek için alışmak zorunda. Yoksa nasıl tahammül edebilir yaşamı boyunca karşılaştığı bütün yenilere ve yeniliklere?Aşağıdakilerden hangisi bu parçanın ilk cümlesidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcüğün eş anlamlısı yoktur? Aynı hastanede çalışan iki doktor ilk defa birlikte 1 nisan tarihinde nöbet tutmuştur. Bu doktorlardan biri 4 günde bir diğeri 3 günde bir nöbet tutmaktadır; buna göre birlikte nöbet tuttukları 3. Gün tarih ne olur? Taban ayrıtlarından birinin uzunluğu 5 cm ve yüksekliği 10 cm olan kare dik prizmanın hacmi kaç santimetreküptür? Aşağıdakilerden hangisi yarı saydam bir maddedir? Bir ülkeden başka bir ülkeye ya da ülke içinde bir bölgeden başka bir bölgeye yapılan göç, sosyal hareketlilik çeşitlerinden hangisiyle ifade edilir? Mevsimlerin oluşma nedeni aşağıdakilerden hangisi olamaz? Selma Hanım, hamur mayalamak için aşağıdaki işlemleri yapmıştır.1. Maya, un, tuz ve şekeri karıştırıp ılık su ekleyerek yoğurdu.2. .................................3. Yeteri kadar kabardığını görünce hamurdan çörek yaptı.Maya mantarları oksijensiz solunum yaparlar ve belirli sıcaklıklarda faaliyet gösterirler.Buna göre, hamurun yeteri kadar kabarması için Selma Hanım 2. işlemde ne yapmıştır? Aşağıdaki cümlelerden hangisinde başkasından duyma anlamı yoktur? Parlamak sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde mecaz anlamda kullanılmıştır? I. Bozkır kültüründen şehirleşme hayatına girmeleriII. Tarım ve hayvancılığın yanında ticaret hayatına atılmalarıIII. Savaşçı özelliklerini fetih ruhuyla pekiştirmeleriIV. Buhara, Semerkant, Taşkent gibi kültür merkezleri oluşturmalarıV. Dilinde Arapça kelimelere de yer vermeleriYukarıdakilerden hangisi, Türklerin İslamiyeti kabul ettikten sonra sosyal, siyasi ve kültürel hayatında meydana gelen değişikliklerden biri değildir? Bir çıkarma işleminde eksilen 596, çıkan 139 ise, fark kaçtır? Aşağıdakilerden hangisi atmosferde her zaman bulunan ancak oranı yere ve zamana göre değişen gazlardan biridir? Hangi kelime sonuna mastar eki eklenerek fiil olamaz? • Ezgilerine göre• Konularına göre• Yapılarına göreBu şekilde sınıflandırılması olan nazım şekli aşağıdakilerden hangisidir? Bitkilerin özelliklerini taşıdığı ve bitkinin yetişmesini sağlayan yapıya ne denir? Aşağıdakilerden hangisi ışık kaynağı değildir? 15a = 15x1520 b = 20x20x201 c = 1x1x1Yukarıdaki verilen eşitliklere göre a+b+c kaçtır? Evliya Çelebi oldukça iyi bir öğrenim görmüş, devrin tanınan âlimlerinden ders almıştır. 1635 yılında IV. Muratla tanışmış, 1640 yılına kadar saray hizmetinde bulunmuştur.Hayatının 50 yılını seyahat ederek geçiren Evliya Çelebi, gezip gördüğü yerleri ‟Seyahatname adlı eserinde anlatmıştır. O, temiz kalpli ve dürüst bir insandır. Kendisi yalan söylemediği için gezdiği yerlerle ilgili kendisine anlatılan her şeye inanmış, onları değiştirmeden eserine aktarmıştır.Evliya Çelebi kimlerden ders almıştır? Aşağıdakilerden hangisi bilgisayar oyunlarının olumsuz yönlerinden değildir? Osmanlı-Venedik savaşları hangi tarihte olmuştur? 1, 2, 3 ve 4. derece kadro ihdas edilebilmesi için aşağıdakilerden hangisi şarttır? • Bir devlette yasaların yasama, yürütme, yargı organlarını bağlaması,• Yargının hür ve bağımsız olması• Kişilerin hukuk önünde eşit olmalarıVerilen özellikler demokrasinin öncelikle hangi ilkesinin gereklerindendir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde özel durum bildiren ifade kullanılmıştır. Sınıf mevcudumuz 29' dur. Bugün 6 arkadaşımız hastalandığından gelemedi. Sınıfımızda kaç kişi var? Bir bitki, hayvan veya insanın kopyasını yapma işine .......................... adı verilir. Cümlede boş bırakıla yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir. Hicaz Demir Yolunun, Medineden Mekkeye götürülememesinin nedeni, aşağıdakilerden hangisidir? Sivas Kongresi, yurdun her yerinden gelen temsilcilerin katılımı ile gerçekleşti. Kongreye katılan temsilciler yaptıkları konuşmalarda mücadelenin millet adına yapıldığını, amaçlarının vatanın kurtuluşu ve milletin bağımsızlığı olduğunu açıkladılar. Kongrede, Anadolu ve Rumelide faaliyet gösteren bütün millî cemiyetlerin Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti adı altında birleştirilerek vatanın kurtuluşu için birlikte hareket etmeleri de sağlandı.Buna göre, Sivas Kongresinin Kurtuluş Savaşı için aşağıdakilerden hangisini sağladığı söylenemez? Bir sayının 9 katı 1701 olduğuna göre bu sayı kaçtır? Sıcağın sinmiş bana,Seni severim ana.Anne çocuğun kulağına neler söylüyor?Sütlerinle uyudum.Kulağıma ninniler,Neler söyledin, neler.Beni büyüttün anne,Beni yürüttün anne.Küçükken yudum yudum, M. Necati ÖnsoyŞaire göre çocuğa annesinin nesi sinmiştir? En başarılı psikolojik roman yazarımız kimdir? Besin piramidine göre en az tüketilmesi gereken besin gurubu hangisidir? Sözlükte; emniyet ve selamet anlamının yanında esenlik veren, tehlikelerden kurtaran anlamına gelir.Yukarıda tanımı verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir? The tickets - - - - by my secretary tomorrow. Hangi cümlede özel adın yazılışı yanlıştır? Aşağıdaki eşitliklerden hangisi doğrudur? Aşağıda bazı olaylar verilmiştir.I. Toplu iğnenin su üzerinde batmadan durabilmesiII. Tavanda yürüyen böceklerin düşmemesiIII. Su örümceğinin su üzerinde batmadan yürüyebilmesi.Bu olaylardan hangileri yüzey gerilimi ile ilgilidir? Aşağıda formülü verilen bileşiklerden hangisinde iyonik bağ vardır? Burakın 52 tane bilyesi vardır. Burak bilyelerinden 12 tanesini arkadaşına verdiğine göre geriye kaç bilyesi kalmıştır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir