S:1

Kuran-ı Kerim, birey ve toplum olarak nelere dikkat edeceğimizi, nelerden kaçınmamız gerektiğini açıklayan bir rehberdir. Allahın, kullarının iyiliği için indirdiği bir kılavuzdur. İçerisinde yer alan esasları anlayıp hayatımızı onun ilkeleri doğrultusunda düzenlemek için Kuran-ı Kerimi okumamız gerekir.
Yukarıdaki açıklamada aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur?

Kuran-ı Kerim, birey ve toplum olarak nelere dikkat edeceğimizi, nelerden kaçınmamız gerektiğini açıklayan bir rehberdir. Allahın, kullarının iyiliği için indirdiği bir kılavuzdur. İçerisinde yer alan esasları anlayıp hayatımızı onun ilkeleri doğrultusunda düzenlemek için Kuran-ı Kerimi okumamız gerekir.Yukarıdaki açıklamada aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur? sorunun cevabı " Kur’an kimin sözüdür?" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
kale sözcüğünün 4. harfi nedir?
Powered by Commentics
Maddenin dördüncü hâli plazmalarla ilgili verilen;I. İyonlaşmış gaz molekülleridir.II. Elektrik alandan etkilenirler.III. Evrende çok az rastlanır.yargılarından hangileri doğrudur? Aşağıdakilerden hangisi grup olarak değerlendirilebilir? I- Hücrede sentezlenip, canlı yapısında bulunan ve karbon içeren bileşikler organik bileşik adını alır.II- Karbondioksit karbon içerdiği  için organik bileşiktir. Yukarıda organik bileşiklerle ilgili verilenler için ne söylenebilir?  1 saat 40 dakika =………. dakikadır? Çocuk Hakları Sözleşmesi’ne göre kaç yaşına gelmiş bir insan çocuk sayılır? Aşağıdakilerden hangisinde kesme işareti (') doğru kullanılmıştır? Gaz moleküllerinin ortalama yayılma hızları için;I. Molekül kütlesinin karekökü ile ters orantılıdır.II. Özkütlesinin karekökü ile doğru orantılıdır.III. Mutlak sıcaklığın karekökü ile ters orantılıdır.yargılarından hangileri doğrudur? Denizin karanın içine doğru sokulduğu büyük su girintilerine ne ad verilir? Akyayan Gölü hangi ilimizdedir? Aşağıdakilerden hangisi en önemli temel hak ve hürriyetimizdir?   Çok partili hayata geçiş denemeleri ilk kez ne zaman başarısız olmuştur? Ünlü daralması genellikle ‘a,e’ geniş ünlüleriyle biten sözcüklere ‘-yor’ ekinin gelmesi sonucu gerçekleşir.Aşağıdaki sözcüklerden hangisi bu açıklamaya uygun bir örnektir?   Aşağıdakilerden hangisi tek tanrı inancının özelliklerinden biri değildlr?  Aşağıdakilerden hangisi Maturidi mezhebine ait bir görüştür? 4 şişe su ile bir kova dolmaktadır. 8 kova ile ise bir su deposu dolmaktadır. Kaç şişe ile bu su deposu dolabilir? Aşağıdaki sözcüklerin hangisinin sesteşi yoktur? Aşağıdakilerden hangisi özel isim olmaz? S- Sınıfın en uzun boylusu en önde oturuyor.U- Bu iş daha çok benim işime yaradı.D- Yazarın en çok tutulan kitabı bu.E- Her bildiğini herkese anlatmasa olmaz.  Hangi harfin karşısındaki cümlede bir “karşılaştırma” söz konusu değildir? İlk Türk yazılı eseri olan Kök Türk kitabeleri 3 kişi adına dikilmiştir aşağıdakilerden hangisi bunlardan birisi değildir? 989.848  Sayısındaki tekrar eden rakamların basamak değerleri toplamı ile sayı değerleri toplamı arasındaki fark nedir?  25’ in 10 eksiği kaçtır? Aşağıdakilerden hangisi ışık kirliliği kaynakları arasında sayılamaz? Buzluktan çıkardığımız -15cC’deki  100  g  kütleli  buz parçasının tamamının eriyebilmesi için kaç kalori enerji gerekir? (Cbuz =0,5cal/g°C, Le =80cal/g) • “...Bana, din ve ibadetimi yalnız Allah’a has kılarakgönülden kulluk etmem emredildi.”(Zümer suresi, 11. ayet)• “Biz sana kitabı gerçeğin ta kendisi olarak indirdik.O hâlde sen de ihlâsla yalnız Allah’a ibadet et!”(Zümer suresi, 2. ayet)• “...Din hususunda sizin üzerinize hiçbir zorluk yüklemedi...”(Hacc suresi, 78. ayet)Bu ayetler ibadetlerle ilgili aşağıda verilenlerden hangisi ile ilgilidir? Mekkeli müşriklerin Müslümanları resmen tanıdıkları antlaşmadır. Bu antlaşmayla birçok kabile Müslüman oldu ve İslam hızla yayılmaya başladı.Hakkında bilgi verilen bu antlaşma aşağıdakilerden hangisidir? I.Duraktan hareket eden otobüsII.Yokuştan yuvarlanan topIII.Kırmızı ışığı gören şoförIV. Yukarı atılan topYukarıdakilerden hangileri hızlanan hareket yapar? İnanan ve sorumluluklarının bilin- cinde olan bir insandan aşağıdaki davranışlardan hangisini yapması beklenmez? Mine’ nin 8 tane oyuncak bebeği vardı. Doğum gününde 5 tane de arkadaşları getirdi. Mine’ nin kaç oyuncak bebeği oldu? “güneş” kelimesine aşağıdaki eklerden hangisini getirirsek “güneşten korunmaya yarayan nesne” anlamı kazanır? Tarihte kurulan ilk Türk devleti aşağıdakilerden hangisidir? Antrenman yapan bir sporcuda aşağıdakilerden hangisi gözlenmez? 75 dakika = ..................... saat cinsinden dönüşümü nedir? Pillerle ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Kur’an-ı Kerim - - - - döneminde kitap haline getirilmiş, - - - - döneminde çoğaltılmıştır.Bu boşluklara getrilecek bilgiler aşağıdakilerin hangisinde doğru sıralamayla verilmiştir?  Dinin insanı muhatap alması ve sorumlu tutması insanın hangi özelliğinden kaynaklanmaktadır? Aşağıdakilerin hangisinde virgül (,) kaldırılırsa cümlenin anlamı değişir?   Aşağıdakilerden hangisi edebî bir metin özelliği taşır? Aşağıdaki cümlelerden hangisi öznel bir yargı bildirmektedir?  “Bilgisayarların sonuca ulaşabilmek için algıladığı, işlediği, sonuç ürettiği veya daha sonra kullanmak üzere depoladığı her şeye ………………… denir.”ifadesindeki boşluğa aşağıdaki kelimelerden hangisi yazılmalıdır. Bazı oyunlar çok eskiden beri Türkler arasında oynanmaktadır. O günlerden günümüzde devam edenlere de rastlanmaktadır.Buna göre aşağıdaki oyunlardan hangisini günümüzde de SOKAKTA oynayabiliriz?  Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir