S:1

Aşağıdakilerden hangisi Peygamber Efendimizin (s.a.v.) yetiştirdiği yetim kızlardan biri değildir?

Aşağıdakilerden hangisi Peygamber Efendimizin (s.a.v.) yetiştirdiği yetim kızlardan biri değildir? sorunun cevabı "Rukiyye   " dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
9-6
Powered by Commentics
"Allahım! Seni her türlü eksiklikten uzak tutarım.Cümlesi aşağıdakilerden hangisinin anlamıdır? 0 °Cta 20 g buz ısıtılarak 0 °Cta su hâline getiriliyor.Buzun erimesi için aldığı ısı aşağıdakilerden hangisidir?(Buzun erime ısısı 334 J/gdır.) I. Kan davalarının yasaklanması II. Faizin yasaklanması III. İçkinin yasaklanması IV. Kadın haklarının korunmasıYukarıdakilerden hangisi, Veda Hutbesinde dikkat çekilen hususlardan biri değildir? Öğretmen iki farklı maddeyi anlatırken bir öğrenciden birer örnek vermesini istiyor. Öğrenci, limonata ve altın örneklerini veriyor.Öğrencinin verdiği örnekler doğru olduğuna göre anlatılan konu aşağıdakilerden hangisidir? Ayrı ayrı kaplarda bulunan 2 kilogramlık, 450 gramlık ve 200 gramlık toz şeker büyük bir kapta toplanıyor. Buna göre büyük kapta kaç gram toz şeker bulunur? Yaşama hakkımız ne zamandan itibaren başlar? I. Trafikteki bütün kuralların nedenini öğrenir.II. Araç kullanırken yapacağı bir kural ihlalinin sonucunda sadece maddi ceza olduğunu düşünür.III. Trafik içinde yapacağı bir kural ihlalinde, kendisinin ya da sevdiklerinin canını tehlikeye attığının farkında değildir. Yukarıdakilerden hangileri trafik adabına sahip olan bir sürücü için söylenebilir? Nurhak Dağı hangi bölgemizdedir? Türk halkının kurtuluş savaşına topyekün katılması ilk defa ne ile gerçekleşmiştir? Sanatçı pek çok oyununda olduğu gibi bu oyununu da şiirsel dille örülü diyaloglarla süslemiş, toplumsal yabancılaşmanın birey üzerindeki etkilerini çarpıcı bir şekilde işlemiştir.Bu cümleden söz konusu oyunla ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? 1. Her sıcaklıkta olur.2. Sıvının yüzeyinde gerçekleşir.Özellikleri verilen fiziksel olaylar aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıda verilen Türk devletlerinden hangisinin ekonomisi daha çok tarıma dayanmaktadır? My brother - - - - computer games at the moment. Hangi öğrencinin sözü anlamlı ve kurallı bir cümledir? Aşağıdaki davranışlardan hangisi günahtır? ... Yoluna gücü yetenlerin o evi (Kâbe) haccetmesi, Allahın insanlar üzerinde bir hakkıdır.(Âl-i İmrân suresi, 97. ayet)Bu ayet ile emredilen ibadet aşağıdakilerden hangisidir? Bir sözün hem gerçek hem de mecaz anlamda kullanılmasına kinaye denir.Bu açıklamaya uygun bir örnek aşağıdakilerden hangisinde vardır? Kelebeğin kanat çırpış sesini ve karıncanın ayak seslerini duyamayız.Bunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Hac esnasında bazı iş ve davranışların yasak olmasına ne denir? Bir kitabın %12 indirimli fiyatı 35,2₺ olan bir kitabın indirimsiz fiyatı kaç ne kadardır? 1/8 ile 2/6 kesirleri arasına hangi kesri yazamayız? Hz. Muhammed (s.a.v) ‘in doğum tarihi ve yeri hangi seçenekte doğru verilmiştir? Aşağıdakilerden hangisi doğal ışık kaynağı değildir? Pınar - Öğretmenimi dikkatle dinlerimDerya - Parmak kaldırmadan konuşurumEce - Yere çöp atmamYukarıdaki hangi çocuğun davranışı yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi krokinin özelliği değildir? 620 yılında Hz. Hatice (r.a.) ve Ebu Talip kısa zaman aralıklarıyla vefat etti. Onların ölümü, Hz. Peygamberi (s.a.v.) çok üzdü. Bu seneye İslam Tarihinde ne denilmektedir? Devlet dairelerinin kendi aralarında veya kişilerle devlet daireleri arasında yazılan mektuplara - - - -denir.Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Üretime katılmak sadece bir işte çalışmak değildir. Atıkları toplayıp onları ekonomiye kazandırmak da bir üretimdir.Aşağıdaki kişilerden hangisi verilen bilgiye uygun bir üretim yapmıştır? Hac zamanında ve haram aylarda savaşlara ara verilirdi. Aşağıdakilerden hangisi haram aylardan biri değildir ? Aşağıdakilerden hangisinin görev süresi, Hükümetin görev süresi ile sınırlıdır? eye-ear-nose ingilizce kelimelerinin türkçe karşılığı sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir? Matbaanın kullanılmaya başlamasıyla halkın hayatında görülen önemli gelişmelerden biri gazetelerin yayımlanmasıdır. Osmanlıda yayımlanan ilk Türkçe Resmî Gazete aşağıdakileden hangisidir? Tanzimat Edebiyatı hakkında aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? En çok .................. balon severim. Cümlesi hangisi ile tamamlanırsa, varlığın rengini belirten bir sıfat kullanılmış olur? Erime sıcaklıklarındaki aynı miktar X, Y ve Z katı maddeleri özdeş ısıtıcılarla ısıtıldığında;X katısı 3 dakika •Y katısı 8 dakika •Z katısı 11 dakika •sonra tamamen sıvı hâle geçiyor. Bu maddelerin erime ısılarının büyükten küçüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir? Sav ne demektir? I. Mevsimlerin, gece ve gündüzün oluşumu fiziksel yasalara bağlıdır.II. Evrenin düzen ve işleyişinin tümü toplumsal yasalarla gerçekleşir.III. Kuran-ı Kerimde evrensel yasalarla ilgili örnekler yer alır.Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur? The Internet has many advantages and disadvantages. It is very useful for many purposes. By using the Internet, you can do online shopping, chat with your friends, meet new people or send emails. You can also listen to music, watch films and even practise English. If you use the Internet carefully, it can be a good friend to you. But there are bad sides, too. For example, unsafe sites can be harmful for you. The worst of all, if you spend too much time on the Internet, you can become an Internet addict. So you may have some social and health problems.According to the text, one of the advantages of the Internet is that you can - - - - -. "Ben" sözcüğü aşağıdaki cümlelerin han­gisinde farklı anlamdadır? Aşağıda verilenlerden hangisi ekosistemin abiyotik faktörlerinden biri değildir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir