S:1

Her ne durumda olursan ol Allahtan sakın ve kötülüğün arkasından iyilik yap, bu onu yok eder. İnsanlara iyi ahlakla muamele et. Hadisiyle Hz. Peygamber sav neyi tavsiye etmemiştir.

Her ne durumda olursan ol Allahtan sakın ve kötülüğün arkasından iyilik yap, bu onu yok eder. İnsanlara iyi ahlakla muamele et. Hadisiyle Hz. Peygamber sav neyi tavsiye etmemiştir. sorunun cevabı " Kötülükte ısrarcı olmayı" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Dünyanın uydusu hangisidir?
Powered by Commentics
Aşağıdaki ayet meallerinden hangisi İslam dininde zorlama olmadığını ifade eder? Fosil yakıtlarla ilgili aşağıdaki cümlelerden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi bilgisayarımıza bu virüslerin bulaşmasının başlıca sebebidir? 10 Ağustos 1920 de imzalanan Sevr Barış Antlaşmasının imzalanmasından sonra toplanan TBMM Bu antlaşmayı tanımadığını ve imzalayanların vatan haini olduğunu ilan etti. Meclisin bu tavrı aşağıdakilerden hangisini zorunlu kılmıştır? T.C. Anayasasına göre yasama dokunulmazlığı ile ilgili aşağıdaki hükümlerden hangisi yanlıştır? Bir sınıftaki 36 öğrenciyi 3 şer oturtmak istersek sınıfa kaç tane sıra gerekir? Aşağıdakilerden hangisi Türk Kara Kuvvetlerinin kuruluş tarihi olarak kabul edilmektedir? Ölümüne de neden olan siroz hastalığı yüzünden Atatürkün karaciğerinde büyüme ve sertleşme vardı. Tedavisi için dinlenmesi ve perhiz yapması gerekirken devlet işleri ile ilgilenmeye devam etti. Hatayın bağımsızlığı için her türlü girişimde bulunabileceğini göstermek için Atatürk, Adana ve Mersine 1938in Mayıs ayında yorucu bir gezi yaptı. Ankaraya döndükten sonra hastalığı iyice ilerledi.Atatürkün, hastalığına rağmen Hatayı kazanmak için bu kadar çaba göstermesi;I. inkılapçı,II. kararlı,III. vatanseverkişilik özelliklerinden hangilerine sahip olduğunu gösterir? Kütle ne ile ölçülür? Aşağıdaki raporlardan hangisi, 20. yüzyıl Türk siyasi tarihi ile ilgilidir? Peygamberimiz (sav), insan öldüğü zaman amelinin kesileceğini ancak üç şey yapanın bundan istisna olduğunu belirtmiştir.Hangisi bu üç kişiden biri değildir? Yüksek sözcüğünün zıt anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir ? Aşağıdakilerden hangisi Bayram ve Kutlamaların Sosyal-Kültürel görevlerinden değildir? Hangi cümlede yazım yanlışı yapılmamıştır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinin sonundaki noktalama işareti yanlış kullanılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi yasa ile değil görgü ve ahlak kuralları ile düzenlenmiş haklara bir örnektir? Sıcak tencereyi tutarken elin yanmaması için tutulan kısımlarda aşağıdaki maddelerden hangisi kullanılır? Aşağıdakilerden hangisi besinleri uygun ortamda saklamak ve mikroskobik canlılardan korumak için kullanılan yöntemlerden biri değildir? İlk hamse yazarı kimdir? Hz. Muhammedin (s.a.v.) ilk çocuğunun adı aşağıdakilerden hangisidir? Dünyada, bütün canlılara şefkat gösteren, inanan inanmayan herkese merhamet eden ve her türlü nimeti sürekli veren anlamlarına gelir. Bu tanım, Allahın güzel isimlerinden hangisinin tanımıdır? Liseyi yatılı okuyan Yakup' a babası aylık 330 TL harçlık veriyor. Yakup Bu parası ile aylık okula gidişgeliş ücreti olan 98 TL' yi servise ve 52 TL olan öğle yemeği masrafı için okula veriyor. Geriye kalan parasını da günde 6 TL harcayarak kaç günde bitirir? Rusyanın I. Dünya Savaşından çekilmesi ve Doğu Avrupadaki savaşların durması hangi antlaşmayla gerçekleşmiştir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde terim anlamlı sözcük kullanılmamıştır? Mekkeliler Uhud Savaşından sonra İslamiyetin daha fazla yayılmasını önlemek amacıyla Hayber Yahudileri ve bazı bedevi kabileleri ile ittifak yapmışlardır. Medine üzerine yürüyen Mekkeliler ve müttefikleri, Hendek kuşatmasındaMüslümanlara karşı başarısız olmuşlar ve geri çekilmişlerdir. Hendek Savaşından sonra Mekkeliler, bir daha Müslümanlar üzerine saldırmaya cesaret edememişler ve kendilerini savunmak için planlar yapmaya başlamışlardır.Bu bilgilere göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir? Arkadaşında gördüğü tableti çok isteyen Arda nın ne yapması doğrudur? Allaha ortak koşanlar diyecekler ki: Allah dileseydi, ne biz ortak koşardık ne de atalarımız ortakn koşardı...(Nahl suresi, 35. ayet)Bu ayetten aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? Asal sayılarla ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? İftitah tekbiri : Namaza Allahu Ekber diyerek başlamakKıyam : Namazda ayakta durmakRüku : Elleri dizlere koyarak eğilmekSecde : Namazda oturmakYukarıda verilen namazın şartlarından hangisinin açıklaması yanlış yapılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşundan önce yapılan toplumsal değişimlerdendir? Aşağıdaki ibadetlerden hangisi farzdır? Bunları hangi dolaba bırakmamı istiyorsunuz? cüm- lesinde Bunları sözcüğünün yerine aşağıdakiler- den hangisi getirilemez? Kuranın ilk inen ayetleri hangi sureye aittir? Aşağıdaki cümlelerin hangisi söz söyleyenin duygularını içermemektedir? Bilimsel yöntemin ilk aşaması aşağıdakilerden hangisidir? Karadeniz, hamsinin yaşam alanıdır.Buna göre aşağıdaki yorumlardan hangisiyanlıştır? "çağrı" sözcüğünün eş anlamlısı hangisidir? 36 ördek 4 kümese eşit bir şekilde sokuluyor. Her bir kümeste kaç ördek olur? Necati : Who won the game?Elroy : Unfortunately, Ahmet. He was very lucky. I played better but he won.Necati: - - - - Next time you may win. Its just a game. Aşağıdaki davranışlardan hangisi insanlar arasında sevgi bağının oluşmasını engeller? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir