Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Peygamberimiz kimsesiz çocuklara sahip çıktığı gibi çevresinin de onları sevip korumaya teşvik ederdi. Suffe adı verilen yerde, fakir ve kimsesiz çocukları barındırır, onların eğitimi ile yakından ilgilenirdi. Onlara moral kaynağı olarak ihtiyaçlarının giderilmesi için maddi yardımda bulunurdu. Savaşlarda şehid olan Müslümanların eş ve çocukları ile yakından ilgilenir, onları koruyup kollamaya özen gösterirdi.
Yukarıda verilen paragraftan aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Peygamberimiz kimsesiz çocuklara sahip çıktığı gibi çevresinin de onları sevip korumaya teşvik ederdi. Suffe adı verilen yerde, fakir ve kimsesiz çocukları barındırır, onların eğitimi ile yakından ilgilenirdi. Onlara moral kaynağı olarak ihtiyaçlarının giderilmesi için maddi yardımda bulunurdu. Savaşlarda şehid olan Müslümanların eş ve çocukları ile yakından ilgilenir, onları koruyup kollamaya özen gösterirdi.Yukarıda verilen paragraftan aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? sorunun cevabı "Peygamberimiz doğundan önce babası vefat ettiğinden kimsesiz olarak dünyaya gelmiştir." dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Allah’ın birliğini en iyi vurgulayan ayet aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisinde elektromıknatıs kullanılmaz? ”Ve celle sena ük” hangi namazda okunur? Emily’s house is - - - - than mine. She comes to work by bus. Aşağıdakilerden hangisi Recaizade Mahmut Ekrem’in yazdığı tiyatro eseridir? Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Mekke’den Medine’ye hicret eden Müslümanlara ………………….,onlara yardım eden Medineli Müslümanlara …………..denir.Yukarıdaki boşluklara aşağıdaki şıklardan hangisi gelmelidir? “…Üzülme, çünkü Allah  bizimledir…” (Tevbe suresi, 40.ayet) “İki yoldaş ki üçüncüsü Allah’  tır, hiç endişe edilir mi?” (Hadis-i şerif)Verilen ayet ve hadis aşağıdaki olaylardan hangisi ile ilgilidir? 9 düzine kalemden 6 destesini satan bir kırtasiyecinin kaç tane kalemi kalır? Cumhuriyet Dönemi’nde Türk dili üzerine çalışmalar yapılmıştır. Bu çalışmalar ile Türkçe’nin zenginliği ortaya koyulurken yabancı dillerin boyunduruğundan da kurtarılması amaçlanmıştır.Yukarıdaki çalışmaların Atatürk’ün hangi ilkesi doğrultusunda olduğu söylenebilir? Aşağıdakilerden hangisi oruç ibadetinin şart- larından biri değildir? • Müslümanlara camide namaz kıldırmakla görevi kişidir.• Cami, mescit ve bunun gibi yerlerde genellikle öğütniteliği taşıyan dini konuşmayı yapan kişi.• Ezan okuyan kişiHaklarında bilgiler verilen cami görevlilerin adlarınındoğru sıralaması aşağıdakilerden hangisidir?