S:1

Peygamberimiz(sas)e bir adam gelmişti. Kalbinin çok katı olduğundan şikayet etmişti. Peygamberimiz(sas)in adama verdiği tavsiye aşağıdakilerden hangisidir?

Peygamberimiz(sas)e bir adam gelmişti. Kalbinin çok katı olduğundan şikayet etmişti. Peygamberimiz(sas)in adama verdiği tavsiye aşağıdakilerden hangisidir? sorunun cevabı "Fakiri doyur, yetimin başını okşa " dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
1+2+3=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
42 + 52 + 11 = ? işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? Bilim adamının yaşamında mutluluğun her şekli vardır. Yeteneklerini sonuna değin kullandığı bir iş vardır; yalnızca kendisince önemli olmakla kalmayıp hiçbir şey anlamadıkları zaman bile halk tarafından önemli sayılan sonuçlar elde etmektedir. Bu bakımdan bilim adamı sanatçıdan daha şanslıdır. Halk bir resmi ya da şiiri anlamadığı zaman, bunun kötü bir resim ya da şiir olduğu yargısına varabilir; ama görecelik teorisini anlamadığı zaman bunu anlamaya eğitiminin yetmediği sonucuna varır. Bunun için Einstein (Aynştayn) saygın ve mutludur, en büyük sanatçı ise tavan arasında titrer ve mutsuz olur. Parçada özellikle vurgulanmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Dil münazaralarda bilgi vermek için - - - - sorular sormak için - - - - işlevle-rinde kullanılır.Metinde boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdaki dilin işlevlerinden uygun olan hangileri getirilmelidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinin sözcük sayısı daha fazladır? Medine Sözleşmesi hakkında verilen bilgilerden hangisi doğrudur? Aşağıdakilerden hangisi yüzen memeli hayvanlardan değildir? Özel isimlerle ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur? Anadolu Selçuklularda ordunun ihtiyacını gideren divana ne denirdi? Evrensel ahlak yasası vardır. Fakat bu yasanın kayna- ğı insan değildir. Bu yasa kendisini insana zorla kabul ettirir ve insanın dışında gelişir. Yani objektif bir temeli vardır.Aşağıdakilerden hangisi bu görüşü savunan düşünürlerden biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi alfabemizde kalın ünlülerin sayısıdır? Mıknatısın kuzey kutbu verilen harflerden hangisi ile gösterilir? İlk Müslüman kadın aşağıdakilerden hangisidir? Namazda Kuran-ı Kerim okumak hangi kavramla ifade edilir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinin yüklemi haber kipiyle çekimlenmiştir? Öldükten sonra dirilmeyi başlatan olay aşağıdakilerden hangisidir? I) Hızlıdır. E-postalar gönderildiği an karşı tarafa ulaşır. II) Gönderim için zaman ve yer sınırlıdır.III) Çok fazla içerik bir anda gönderilebilir. Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri E-postanın sağladığı kolaylıklar arasındadır? Ben Frigli bir çiftçiyim. Topraklarımı sabanla işliyorum. Sabanımı dikkatli kullanmalıyım. Çünkü benim ülkemin kanunlarında, ekili araziye zarar verene ve sabanı kırana çok ağır cezalar verilir.Frigli çiftçinin konuşmasından aşağıdakilerden hangisine önem verdiği anlaşılır "Köpek ile kulübe" arasında bir ilişki vardır. Aslan ile aşağıdakilerden hangisi arasında buna benzer bir ilişki vardır? Veriyoruz paşam, ben Nevşehir çarşısındanGelme bir çarığım, giysin beni piyade.O giydikçe ısınır toprak, ayaklarım üşümez,Al benim son çarığımı.Çıkardım gömleğimi veriyorum,Kılıç salsın giyende süvariler.Yaz sıcağında ağustos güneşinin ellerindenTerlerini alsın.Bu dizeler, aşağıdakilerden hangisinin uygulanmasıyla ilgilidir? Eğer sınıfını geçemezsen yandın! cümlesindeki, yanmak sözcüğü, aşağıdaki hangi cümlede aynı anlamda kullanılmıştır? Bir girişimcinin;I. Öz güveninin yüksek olmasıII. Yenilikleri deneme cesaretinin olmasıIII. Mesleki risklere girmemesiözelliklerinden hangisini ya da hangilerini taşıması gerekmektedir? 18.43te Ankaradan hareket eden bir tren saat 22.15te İstanbula varmıştır.Buna göre bu tren ne kadar sürede Ankaradan İstanbula varmıştır? Yüce Allahın yaratması; yoktan var etme şeklinde ve bir anda olabileceği gibi var olandan başka bir şey yaratma ve çeşitli evrelerden geçirerek yaratma şeklinde de olabilir. Örneğin yüce Allah başlangıçta yer ve gökleri bitişik halde yaratmışken sonra birbirinden ayırmış ve dört evrede yerküreyi, iki evrede de gökleri yaratmıştır. Sonra yeryüzünü canlılar için yaşanabilir bir hale getirmiş ve daha sonrada canlıları yaratmıştır.Bu metne göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Eymen arrived at school - - - - than usual. Enesin yaptığı hangi davranış yanlıştır? Meyve ve sebzelerin bozulmasına bazı bakteriler neden olur. Bakteriler, bu gıdaların içerdiği suyu kullandığı için onların üzerinde kolaylıkla gelişip çoğalabilir. Bu durumda meyve, sebzelerin içeriğinde ve görünüşünde birtakım değişikliklere yol açacak bozulmalara neden olur. Ancak meyve ve sebzeler kurutulursa bozulmalarının önüne geçilebilir. Çünkü kurutulan meyve ve sebzelerin su miktarı önemli ölçüde azalır. Bakteriler de yeterince su bulamazsa gelişemez.Bu parçada meyve ve sebzelerle ilgili asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Hz. Peygamberimizin (s.a.v.), her işinde Allahın (c.c.) rızasını gözetmesi, Onagüvenmesi, Onu çokça anması ve Onun yolunda mücadele etmesi bize neyigösterir? Aşağıdakilerden hangisi Türklerdeki İslam anlayışının oluşmasında etkili olan şahsiyetlerden biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi Hüzün Yılı diye tabir edilen yıl içinde vefat etmemiştir? Rüzgar kelimesinin eş anlamlısı nedir? Aşağıdakilerden hangisi Kuvayi Milliyenin sağladığı yararlardan değildir? Bireyler .................... bilimi sayesinde ait oldukları milletin geçmişini öğrenir, kültürünü ve millî değerlerini tanır.Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? (-45) – (+25) işleminin sonucu kaçtır? Aşağıdakilerden hangisi adli yargıdaki mahkemelerden biri değildir? Hz. İsanın kendisine Hristiyanlığı yayma görevi verdiğini söyleyerek ilk misyonerlik faaliyetlerini başlatan kişi aşağıdakilerden hangisidir? Okul servisi okula yakın bir yerde bizi indiriyor. Cümlesindeki tırnak işareti ile belirtilen sözcüğün karşıt anlamlısı hangi cümlede kullanılmıştır? Anadoludaki Beylikler Dönemi camileri plan gelişimlerine göre kaç grupta incelenebilir? Aşağıdaki yeniliklerden hangisi Milliyetçilik ilkesinin bir gereği olarak düşünülemez? Eşhedü ellâ ilâhe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve rasulüh. Yukarıda verilen cümlenin adı nedir? Müşriklerle Müslümanlar arasında yapılan ikinci savaş aşağıdakilerden hangisidir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir