Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Ayşe 15 yaşındadır. Ayşein babası yaşı geldiğini düşünerek Ayşeyi uygun gördüğü bir kişiyle evlendirmek istemektedir
Yukarıdaki bilgiye göre Ayşenin babası Peygamberimiz (sas) örnek aldığında bu konuda neye dikkat etmesi gerekmektedir?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Ayşe 15 yaşındadır. Ayşein babası yaşı geldiğini düşünerek Ayşeyi uygun gördüğü bir kişiyle evlendirmek istemektedirYukarıdaki bilgiye göre Ayşenin babası Peygamberimiz (sas) örnek aldığında bu konuda neye dikkat etmesi gerekmektedir? sorunun cevabı "Ayşe’nin evlenmeyi isteyip istemediğine" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim ve Orta Öğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği’ne göre büyükşehir belediye sınırları içinde yapılan ders programları kapsamındaki yıllık ders planında yer alan bilimsel inceleme, araştırma, gözlem ve uygulama gezileriyle ilgili onay aşağıdakilerden hangisi tarafından verilir? Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde çocuk haklarıyla ilgili yanlış bilgi verilmiştir? Kaşla göz arasında oradan kayboldu cümlesinde altı çizili sözcüğün yerine aşağıdaki sözcüklerden hangisi getirilirse anlam bozulur.   Aşağıdaki cümlelerin hangisinde küçültme sıfatı kullanılmamıştır?  Gül hasretinle yollara tutsun kulağını Nergis gibi kıyamete dek çeksin intizarBu beyitte geçen edebîsanatlar aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir? 7 - 3 -  9 - 8  sayıları ile yazılabilecek en büyük sayı ile en küçük sayının farkı kaçtır ? Japonya’nın adalar ülkesi olması, diğer ülkelerden izole olmasına neden olmuştur.Aşağıdakilerden hangisi bu durumun bir sonucudur? I. Çatık kaşları, yaralı yüzüyle insanı ürküten bir havası vardı.II. Dört perdeden oluşan bu oyunda yazar, aile bireyleri arasındaki sorunları anlatıyor.III.Turizm gelirleri geçen yıla oranla yüzde onluk bir artış göstermiştir.IV.Yazar sürükleyici anlatımı ve alışılmadık betimlemeleriyle okuyucuyu olayın içinde yaşatıyor.Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangileri öznel yargı içermektedir?  Aşağıda altı çizili kelimelerden hangisi yanlış yazılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi fiziksel özelliklerimizdendir?  I. Devlet memurları amiri oldukları kuruluş ve hizmet birimlerinde kanun, tüzük ve yönetmeliklerle belirlenen görevleri zamanında ve eksiksiz olarak yapmaktan ve yaptırmaktan, maiyetindeki memurlarını yetiştirmekten, hâl ve hareketlerini takip ve kontrol etmekten görevli sorumludurlar.II. Amir, maiyetindeki memurlara hakkaniyet ve eşitlik içinde davranır. Amirlik yetkisini kanun, tüzük ve yönetmeliklerde belirtilen esaslar içinde kullanır.III.  Amir, maiyetindeki memurlara kanunlara aykırı emir veremez ve maiyetindeki memurdan hususi bir menfaat temin edecek bir talepte bulunamaz, hediyesini kabul edemez ve borç alamaz.657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre “amir durumunda olan devlet memurlarının görev ve sorumlulukları” ile ilgili yukarıdakilerden hangileri doğrudur? 1-sosyal 2-kurumlardan 3-Kızılay 4-biridirYukarıdaki sözcüklerin doğru ve kurallı cümle oluşturacak şekilde sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?