Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Peygamberimiz(sas) bir adamla oturuyordu. Adamın yanına oğlu geldi. Adam oğlunu kucağına aldı, öptü. Kucağına oturttu. Sonra kızı geldi. Onu öpmeden önüne oturttu. Peygamberimiz(sas) bu durum karşısında adama ne söylemiştir?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Peygamberimiz(sas) bir adamla oturuyordu. Adamın yanına oğlu geldi. Adam oğlunu kucağına aldı, öptü. Kucağına oturttu. Sonra kızı geldi. Onu öpmeden önüne oturttu. Peygamberimiz(sas) bu durum karşısında adama ne söylemiştir? sorunun cevabı " İkisine de eşit davransaydın ya!     " dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Amniyosentez yöntemi uygulanırken verilenlerden hangisine dikkat edilmez? 657 398 doğal sayısındaki  5 rakamı hangi bölüktedir? Türk Memlukleri Dönemi’ne son veren ve Çerkez Memlukleri Dönemi’nin de ilk sultanı olan kişi, aşağıdakilerden hangisidir? Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim ve Orta Öğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği’ne göre bayrak törenlerinde göz önünde tutulacak aşağıdaki hususlardan hangisi yanlıştır? Hanifler, aşağıdaki hangi  peygamberin dinini yaşatmaya çalışırlardı? Özge: ........... the frog green?Emel: Yes, it ......... . Kısmetindir gezdiren yer yer seniArşa çıksan akıbet yer yer seniHer iki dizede de tekrarlanan ‘‘yer’’sözcüklerinin arasındaki anlam ilişkisi aşağıdakilerin hangisine örnektir? Sanatçılığın pek çok zor tarafı var. Fakat son günlerde zihnimi kurcalayan bir başka noktası da kendini tekrar etmek gibi bir yanının olması.Altı çizili deyimin bu metne kattığı anlam aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerden hangisinde birden çok adıl vardır? Akarsuyun belirli bir kesitinden bir saniyede geçen toplam su miktarına akım adı verilir.Amazon ve Kongo nehirlerinin akımlarının yıl boyunca fazla olmasında aşağıdakilerden hangisi daha fazla etkili olmuştur? 15462 + ...........  <  21 000ifadesinde verilen şartı sağlayan en büyük doğal sayı aşağıdakilerden hangisidir? Mudanya Mütarekesi’nin aşağıda verilen hükümlerinin hangisinde Osmanlı Devleti hukuken yok sayılmıştır?