Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Namazda Kuran-ı Kerim okumak hangi kavramla ifade edilir?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Namazda Kuran-ı Kerim okumak hangi kavramla ifade edilir? sorunun cevabı "Kıraat" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

“Elhamdülillah” ne anlama gelmektedir? İşaretli kelimelerden hangisi gerçek anlamıyla kullanılmamıştır?   Aşağıdaki sıralamalardan hangisi büyükten küçüğe doğru yapılmıştır? Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim ve Orta Öğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği’ne göre “Toplum Hizmeti Çalışma Esasları” kapsamında öğrenciler, ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıfları dâhil tüm sınıflarında, yılda kaç saatten az olmamak üzere ders yılı başında yapılan öğretmenler kurulunca belirlenen toplum hizmeti çalışmalarına katılırlar?  Babür hükümdarı Şah Cihan tarafından eşi Ercümend Banu’nun ölümü üzerine Agra şehrinde yaptırdığı mimari eser, aşağıdakilerden hangisidir? 15 x 15 x A = 153  işleminde A sayısı aşağıdakilerden hangisidir? 216 + 217 + 218 işleminin sonucu kaçtır? Hangi fiil olumsuz soru şeklindedir? Güzel ahlak ile ilgili aşağıdaki cümlelerden hangisi yanlıştır? Sitoplazmada bulunan ve beslenme, solunum, boşaltım gibi yaşamsal faaliyetleri gerçekleştiren yapılara ............... denirCümlede boş bırakılan yere aşağıdaki kavramlardan hangisi gelmelidir? Metinler; öğretici metinler, sanatsal metinler olarak iki grupta sınıflandırılır.Aşağıdakilerden hangisi, metinlerin sınıflandırılmasında göz önünde bulundurulan ölçütlerden biri değildir? Minel’in ev ödevi, bilgisayardaki tabloda yer alan bilgilerden yararlanarak illerin nüfus yoğunluklarını bulmaktır.Bunun için aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?