Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Bilgisayarın çalışması için gerekli olan elektrik enerjisinin üretilmesini sağlayan donanım birimi aşağıdakilerden hangisidir?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Bilgisayarın çalışması için gerekli olan elektrik enerjisinin üretilmesini sağlayan donanım birimi aşağıdakilerden hangisidir? sorunun cevabı "Güç kaynağı" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Düz döndürme, bir önermenin nitelik ve doğruluk değerini değiştirmeden özne ve yüklemin yerlerinin değiştirilmesidir.Buna göre “Hiçbir papatya güzel değildir.” önermesinin düz döndürmesi aşağıdakilerden hangisidir? ‘’Birler bölüğünde 75, binler bölüğünde 348 olan sayı aşağıdakilerden hangisidir? Mine’ nin 8 tane oyuncak bebeği vardı. Doğum gününde 5 tane de arkadaşları getirdi. Mine’ nin kaç oyuncak bebeği oldu? Amasya Genelgesi tarihi aşağıdakilerden hangisidir? Hacmi 500 cm3 olan kürenin yarıçapının uzunluğu kaç santimetredir? (r yerine 3 alınız.) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kesme işareti yanlış yerde kullanılmıştır? Estetiğin konusu aşağıdakilerden hangisidir? “Türkiye Cumhuriyeti’nin bugünlere gelmesinde yıllar önce vermiş olduğu milli mücadelenin payı çoktur.”  Kurtuluş Savaşında milletimizin en büyük silahı aşağıdakilerden hangisi olmuştur?   Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem farklı bir kişi eki almıştır?   Halit Ziya romancılığının ilk yıllarında Balzac ve Paul Bourget’yi okudu. Bu iki romancıdan insanı, çevresiyle birlikte ele alma düşüncesini öğrendi. Daha sonraki yıllarda Stendhal, Flaubert, Daudet, Dickens gibi romancılardan etkilenerek güçlü bir tekniğe ve sağlam bir roman diline sahip oldu.Bu parçaya göre Halit Ziya’nın etkilendiği akımlar aşağıdakilerden hangisidir? İnsan aşağıda verilenlerden hangilerini akıl sayesinde yapabilir, bulabilir? I. Yaşlı nüfusu çocuk nüfusundan fazladır. II. Nüfus artışında yalnızca göçler etkili olmaktadır. III.Bir yıl içerisindeki çocuk ölüm oranı yaşlı nüfusa göre daha fazladır. 64 yaş üzerindeki nüfus oranı 0-14 yaş arasındaki nüfus oranından fazla olan bir ülke ile ilgili olarak yukarıda verilen ifadelerden hangileri kesin olarak söylenebilir?