S:1

Bilgisayarımızdaki dosya ve klasörlerimiz bilgisayarımızın sabit diskinde bir yer kaplar. Her bir dosya ve klasörün bilgisayarda ne kadar yer kapladığını (boyutunu) nasıl öğrenebiliriz?

Bilgisayarımızdaki dosya ve klasörlerimiz bilgisayarımızın sabit diskinde bir yer kaplar. Her bir dosya ve klasörün bilgisayarda ne kadar yer kapladığını (boyutunu) nasıl öğrenebiliriz? sorunun cevabı "Dosya ve klasörlerin üzerine sağ tıklayıp özellikleri seçerek " dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
5+7=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Her milllet dilini ihtiyaçlarına, kültür ve medeniyet seviyesine, zevkine göre yansıtır. Bu bağlamda dil, tıpkı ev gibi bir milletin duygu, düşünce ve hayatının barınağı, korunağıdır. Nasıl ki Dede Korkut kitabını okuduğumda bu eserin oluştuğu hayat şartlarını hissedebiliyorsam Tanzimatta ya da Cumhuriyet Döneminde yazılmış bir eserde de o dönemlerin hayatını görmem mümkün olacaktır.Bu parçada dilin hangi özelliği vurgulanmak istenimiştir? 12 tane 50 kuruşum var. Kaç kuruşum daha olsa 8 liram olurdu? Kıbrıs Adası hangi padişah döneminde fethedilmiştir? Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Cumhuriyeti İdari yapısı içindehizmet yönünden yerinden yönetim kuruluşları arasında yer almaktadır? Aşağıdaki cümlelerden hangisinin öznesi bir isim tamlamasıdır? Güvenme varlığa, düşersin darlığa. Atasözünde altı çizili sözcükler hangi anlamdadır ? anı kelimesinin eş anlamlısı aşağıdaki kelimelerden hangisidir? Bir çıkarma işleminde eksilen 335, çıkan 175 ise fark kaçtır? Kısa kenarının uzunluğu 12 m, uzun kenarının uzunluğu 25 m olan dikdörtgen şeklindeki bir bahçenin çevresi kaç metredir? Bir gün oturunuz, duygu ve düşüncelerinizin coşan, kabına sığmayan tarafını çıkış noktası yaparak herhangi bir konu üzerinde fikir vegörüşlerinizi ortaya seren; kendi kendinize anlattığınız, çözümlediğiniz, içinizden geldiği gibi bir yazı yazınız. Ayrıca istediğiniz kaynaktan yararlanınız, istediğiniz anlatım yolunu seçiniz. Neticede ortaya çıkacak olan yazı, basit bir deneme çalışmasıdır. Adından da anlaşılacağı üzere dene- me bir fikir yazısı meydana getirme yolunda atılan ilk adımdır. Hareket noktası günlük hayat karşısındaki deneyimler ve düşünüşlerdir.Bu parçada deneme yazarıyla ilgili aşağıdakilerin hangisine değinilmemiştir? Aşağıdakilerden hangisi çocukların görevlerinden biri olabilir? 59-57-55-........-51-49-........-45 örüntüsünde boş bırakılan yere hangi sayılar gelmelidir? Medinede Peygamberimize inandığını söylediği halde en büyük düşmanlığı yapan kimdir? 150 TL 3 tane 20 TL den kaç TL fazladır ? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu sözcüğü zamir olarak kullanılmıştır? Hz. Muhammed annesini kaybettiğinde kaç yaşındaydı? Aşağıdakilerden hangisi çocukların sorumluluklarından değildir? Peygamberimizin zamanında Müslümanlar ile müşrikler arasında yapılan savaşların kronolojik sıralaması aşağıdakilerden hangisidir ? İnternet üzerinden hukuki bilgi paylaşımı yapan kamu kurum ve kuruluşları arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur? Osmanlı Devletinin yaptığı aşağıdaki savaşlardan hangisi yenilgiyle sonuçlanmıştır? islam dininde zekât, sadaka, kurban, fitre gibi ibadetlerin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir? Kuvvetin büyüklüğünü ölçmek için aşağıda verilen araçlardan hangisi kullanılır? Kuranı Kerimin ilk ve son suresi aşağıdakilerden hangisinde bir arada verilmiştir? Aşağıdakilerden hangisi helikoptere göre daha hızlıdır? Aşağıdaki kelimelerin hangisinde hem yapım hem de çekim eki vardır? Aşağıdakilerin hangisinde mililitre ifadesi daha çok kullanılır? Aşağıdaki tutumlardan hangisi bağnazlık olarak değerlendirilebilir? Aşağıdakilerden hangisi Ramazan Bayramında yapılmaz? Aşağıdakilerin hangisinde boş bırakılan yere ayraç içindeki terimin getirilmesi uygun değildir? Bir duvar saati her bir saatte 2 dakika geri kalmaktadır. Duvar saati gün sonunda toplam kaç dakika geri kalır? BMM açılıp Hükumet kurulduktan sonra çıkarılan Ayaklanmaları önlemek için TBMM tarafından çıkarılan kanun aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi cümle değildir? Aşağıdakilerden hangisi ibadetlerin yapılış amaçlarından biri olamaz? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiilimsi zarf tümleci olarak kullanılmıştır? Türkiyenin güvenliğini gaye tutan, hiçbir milletin aleyhinde olmayan bir barış istikameti bizim daima prensibimiz olacaktır.ATATÜRK Atatürkün bu vecizesini, aşağıdakilerden hangisiyle ilişkilendirebiliriz? Yapılan açıklamalardan hangisi, bir işletmede performans değerlendirmenin çalışanlar üzerindeki etkilerinden birine yönelik değildir? Aşağıdaki adlardan hangisi bir çocuğa Coğrafi ögelerle ilgili adlar verilebilecek adlardandır? Atatürk, Bizim dinimiz akla en uygun ve en doğal dindir. Bunun için son din olmuştur. Bir dinin doğal olması için akla, tekniğe, bilime ve mantığa uyması gerekir. Bizim dinimiz bunlara tamamen uygundur. Atatürk bu sözüyle İslamiyetin hangi özelliğini vurgulamıştır? Aşağıdakilerden hangisi ışık kirliliğinin sonuçlarından değildir? Bir simitçi haftada 945 simit satıyor. Bir yılda sattığı simit sayısı kaçtır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir