S:1

Haklarımız kadar önemli olan diğer şey de ............................. dır.
cümlesini doğru ve anlamlı olarak tamamlayan sözcük aşağıdakilerden hangisidir?

Haklarımız kadar önemli olan diğer şey de ............................. dır. cümlesini doğru ve anlamlı olarak tamamlayan sözcük aşağıdakilerden hangisidir? sorunun cevabı "Sorumluluklarımız  " dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
-Sorubak- sözcüğünün son harfi
Powered by Commentics
XII. yüzyıl sonlarında aşağıdaki topluluklardan hangisinin Orta Asyayı istilası sonucundaAnadoluya doğru büyük bir Türk göçü başlamıştır? Benim görevim kalp ve akciğerleri korumaktır. Açıklaması iskeletimizin hangi bölümüne aittir? 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununa göre aday öğretmenlere uygulanacak olan sözlü sınav değerlendirme ölçütleri içinde aşağıdakilerden hangisi yoktur? Çanakkaleden Rusyaya yardım götüremeyen İtilaf Devletlerinin karadan Kafkaslar yoluyla Ruslara yardım ulaştırma düşüncesi ile açtıkları cephe hangisidir? 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununa göre Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu üyeleri aşağıdakilerden hangisi tarafından seçilir? •Furkan: İlaçlarımı alırım. Şifa vermesi için Allaha dua ederim.•Onur: Ödevlerimi yapar ve derslerime çalışırım, sonra sınavda Allahın bana zihin açıklığı vermesi için dua ederim.•Beyza: Dürüstçe çalışırım. Allahtan beni mahcup etmemesini dilerim.•Gamze: Şansıma güvenirim. Çalışmasam da Allahın beni başarıya ulaştıracağına inanırım.Yukarıdaki öğrencilerden hangisi tevekkülü yanlış anlamıştır? Gün içerisinde düzenli olarak yemek yenilen vakitlerden her birine .......... denir.Yukarıda aşağıdakilerden hangisinin tanımı yapılmıştır? Aşağıdakilerden hangisinde şiirle ilgili doğru bir bilgi verilmiştir? 19. yy. Osmanlı aydını, Batılılaşma konusundaki bilgi eksiğini daha çok Fransız toplumunu gözlemleyerek ve fikir adamlarının bu alandaki öğretilerini yorumlayarak çalışmıştır. Parisi üst edinen Türk aydınları, Avrupanın her sorununun tartışıldığı, çözümlerin üretildiği bu baş-kentte kendi sosyal ve siyasi sorunlarının çözümünde yararlanabilecekleri ileri bir model ile karşı karşıyakaldılar. Yaratmaktan çok, alıcı ve taşıyıcı rolünü üstlendiler.Bu parçadan aşağıdakilerden hangisi çıkarılabilir? Aşağıdakilerden hangisi birincil ihtiyaçlardan değildir? Aylin,sınıfta KES-YAPIŞTIR etkinliği yapacaklarını söylemiştir.Buna göre Aylin ne demiştir? TBMM Hükümetinin düzenli ordusunun Batı Cephesinde kazandığı ilk askeri başarısı aşağıdakilerden hangisidir? 1. Çocukların beden, zihin ve duygu gelişmesini ve iyi alışkanlıklar kazanmasını sağlamak;2. Onları ilk öğretime hazırlamak;3. Şartları elverişsiz çevrelerden ve ailelerden gelen çocuklar için ortak bir yetişme ortamı yaratmak;4. Çocukların Türkçeyi doğru ve güzel konuşmalarını sağlamaktır.1739 Sayılı Millî Eğitim Temel Kanuna göre aşağıdaki hangi eğitim kurumudur? Gözle görülmeyen ve hastalık bulaştıran canlılara ne denir? Ülkemizde kızılçam, karaçam, köknar, sedir ve ladin gibi iğne yapraklı ağaç türlerinin yanısıra; meşe, kayın, kestane, kavak gibi geniş yapraklı ağaç türleride yayılış alanı bulmaktadır.Bu durum Türkiye ile ilgili aşağıdakilerden hangisine kesin kanıt oluşturur? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük ölçü (miktar) zarfıdır? Aşağıdakilerden hangisi zararlı alışkanlıklardan korunma yollarından biridir? Aşağıdakilerden hangisi isteklerimizi alabilmek için yapmamız gereken bir davranıştır? Aşağıdakilerden hangisi ihtiyaç sıralamasında diğerlerinden önce gelir? - Merkeze bağlı yönetim birimlerinden biri il, diğeri ise ilçedir. İl ve ilçenin başına devlet tarafından görevliler atanmaktadır. Aşağıdakilerden hangisinde ilçe ve il yöneticileri doğru olarak verilmiştir? Aşağıdaki altı çizili kelimelerden hangisi aldığı ek nedeniyle yeni bir anlam kazanmamıştır? Aşağıdaki atasözlerinden hangisi farklıdır? Bulutlu ve kapalı bir havada arazide kaybolduğumuzda yönümüzü bulabilmek için aşağıdakilerin hangisinden yararlanabiliriz? Aşağıda verilenlerden hangisinin çıkardığı ses doğal ses kaynağına örnek değildir? John : Do you have any plans for holiday?Cathy :No, not yet but I love animals and I want to have a - - - - holiday this year.John :Oh really! This will be a great experience foryou. 90'a kadar 5'er sayarken aşağıdakilerden hangisini söylemeyiz? Hangi sözcük satır sonuna sığmadığında kısa çizgi kullanılarak ayrılabilir? Aşağıdakilerden hangisi Veda Hutbesindeki mesajlardan değildir? Ceylin aklından rakamları farklı üç basamaklı bir doğal sayı tutuyor. Bu sayı hakkında şu bilgileri veriyor.I. Aklımdaki sayı 10 ile tam bölünmüyor.II. Aklımdaki sayının 3 ile bölümünden kalan 1dir.III. Aklımdaki sayı 2 ile kalansız bölünüyor.Buna göre Ceylin'in aklında tuttuğu sayı en fazla kaçtır? 5442 Sayılı İl İdaresi Kanununa göre aşağıdakilerden hangisi Valinin denetleyici kurum ve kuruluşlardan biri değildir? Taharet ne demektir? I. Yüksek ateşII. Beyin yaralanmalarıIII. Beyin enfeksiyonlarıYukarıdakilerden hangileri havale nedenleri arasında yer alır? Sevdiği yazarın kasabaya geleceğini duyunca ku- laklarına inanamadı. Son iki yıldır sanat şenlikleri düzenleniyordu kasabalarında. Bu yıl bazı yazarlar da çağrılmıştı. Okurlarıyla söyleşi yapacaklar, kitaplarını imzalayacaklardı.Bu metindeki altı çizili öge aşağıdaki hikâye unsurlarından hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde amaç-sonuç ilgisi vardır? Uygulama sınavı sonuçlarına, sonuçların ilan tarihinden itibaren kaç iş günü içinde il millî eğitim müdürlüğü aracılığıyla itiraz edilebilir? Aşağıdakilerden hangisi mıknatıs tarafından çekilebilir? Bahçedeki 79 papatyanın 1.gün 27 tanesi, 2.gün 38 tanesi koparıldı.Bahçede kaç papatya kaldı? Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisinin yazımı yanlıştır? My father - - - - listens to folk music but he - - - -listens to pop music. Aşağıdakilerden hangisi, basit bir elektrik devresinde, elektrik enerjisini devrenin diğer elemanlarına ulaştırır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir