Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Aşağıdakilerden hangisi çocuk olarak sahip olduğumuz haklardan biridir?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Aşağıdakilerden hangisi çocuk olarak sahip olduğumuz haklardan biridir? sorunun cevabı "Oyun oynama hakkı  " dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Can odasında 3 metre uzaklıkta çalan radyonun sesini, hava sıcaklığı aşağıdakilerden hangisi gibi olursa daha çabuk duyar? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yoktur? Hangisi alkolün bireysel zararlarından biridir? I. Kimyasal atıklarII. Tarım ilaçlarıIII. ÇöplerIV. Asit yağmurlarıVerilenlerden hangileri toprak ve tatlı su kaynaklarındaki pH’ı değiştirerek canlıların yaşamını tehlikeye sokabilir? ”Atatürk Derne ve Topruk’ta gösterdiği başarılarından dolayı …………… rütbesine yükselmiştir.”cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? “Birden fazla kişi ile aynı odadaymış gibi sesli ve görüntülü görüşme sağlayan yazılım veya internet sayfasıdır.Genellikle uzaktan eğitim ya da toplantılarda kullanılır.” Tanımı verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir? Ekonomik değeri olan kayaçlar ……………. olarak adlandırılmaktadır.Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Şairin dili, düzyazı gibi anlaşılmak için değil, duyulmak üzere oluşmuş; müzik ile söz arasında, sözden çok müziğe yakın, ortalama bir dildir.Bu metinde şiirle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? ‟Sert” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı bir görevde kullanılmıştır? Aşağıdaki maddelerden hangisi suda batmaz? Ardışık 5 tane çift doğal sayının toplamı 80’dir.Buna göre 1. ve 4. sıradaki sayıların toplamı kaçtır? Aşağıda verilen maddelerden hangisi mıknatıs tarafından çekilir?