S:1

Bir haksızlığa uğradığımızda hakkımızı aramak için müracaat edeceğimiz yerler vardır. Hangisi bunlardan biri değildir?

Bir haksızlığa uğradığımızda hakkımızı aramak için müracaat edeceğimiz yerler vardır. Hangisi bunlardan biri değildir? sorunun cevabı "TEMA" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
8-1=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Aşağıdaki bilim dallarından hangisi sosyal bilimler içerisinde yer almayan bir bilim dalıdır? Aşağıdakilerden hangisi özel addır? Hangisi milli bayramlarımızdandır? They - - - - their grandparents yesterday. 1. Bu tabloyu alıp ağabeyine hediye etmek istemiş ama parası yokmuş.2. Ömer bir gün okul dönüşünde mağaza vitrininde güzel bir tablo görmüş.3. Biriktirdiği parayla tabloyu almış ve ağabeyine hediye etmiş.4. O kış tabloyu almak için harçlıklarını biriktirmiş.Numaralanmış cümleler olayların oluş sırasına göre nasıl sıralanmalıdır? Aşağıdakilerden hangisi Kuran-ı Kerim okumanın kişiye kazandırdıklarından biri değildir? Göre kelimesi, aşağıdaki cümlelerin hangisine karşılaştırma anlamı katmıştır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili kelime mecaz anlamda kullanılmıştır? Ey özün insan bilen Var edep öğren edep Ey edep erken bilen Var edep öğren edepDörtlüğün tür özelliği hangisidir? Altı yüz altı bin altı sayısının rakamlarla yazılışı aşağıdakilerden hangisidir? Fiyatı 15 lira olan kitaplardan 2 tane alırsam kaç lira ödeme yapmam gereklidir? 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanuna göre kaymakamlar için davaya bakmaya yetkili ve görevli mahkeme aşağıdakilerden hangisidir? İki basamaklı rakamları farklı en küçük tam sayının mutlak değeri aşağıdakilerden hangisidir? Herhangi bir namazı kılarken namazın ilk rekâtında sırasıyla aşağıdakilerden hangilerini okuruz? Aşağıdakilerden hangisi yapılan bir toplantı sonunda istenilen amaca ulaşıp ulaşılmadığını belirlemek için değerlendirme yapılırken sorulması gereken sorulardan biri değildir? Aşağıdaki seçeneklerin hangisinin tamamında canlı varlıklar verilmiştir? 1.Otobüslere bindiler.2.Okulun önünde toplandılar.3.Otobüslerden inip piknik alanına doğru ilerlediler.Yukarıdaki olayların oluş sırasına göre sıralaması hangi seçenekte verilmiştir? Aşağıdakilerden hangisi iletişimin ögelerinden biri değildir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşıt anlamlı sözcükler yoktur? '' Livingroom '' kelimesinin Türkçe karşılığı hangisidir? Bir voleybol maçının bilet fiyatları çocuklar için 8 lira, yetişkinler için 15 liradır. Bu maçı biletli 50 çocuk ve 350 yetişkin izlediğine göre bilet satışından toplam kaç lira gelir elde edilmiştir? Kara yolunda araç kullanan bir sürücünün, aşağıdakilerden hangisini yapması zorunludur? Aşağıdaki cümlelerin hangisinin sonuna soru işareti konmaz? Arkadaşlarımla yiyeceğimi paylaştım' Cümlesinin sonuna hangi noktalama işaretleri konulmalıdır? "Mert' in bir karışı Ayşe'nin karışından 5 cm fazladır. 60 cm uzunluğundaki sırayı ölçen Ayşe sıranın 6 karış olduğunu söylemiştir."Buna göre sırayı Mert ölçmüş olsaydı uzunluk kaç karış olurdu? 1.Onlara bir delil de gecedir ki biz ondan gündüzü sı- yırıp çekeriz de birden karanlığa gömülürler. Güneş de (bir delildir onlara) akar gider yörüngesinde. İşte bu çok güçlü ve her şeyi bilen Allahın yaratmasıdır...(Yasin suresi, 37-40. ayetler)2.(Ey insanlar!) Biz sizi basit bir sudan yaratma- dık mı? İşte o suyu, belli bir süreye kadar sağlam bir yere yerleştirdik, sonra da ona ölçülü bir biçim verdik...(Mürselat suresi, 20-23. ayetler)3.Her toplumun (belirli) bir eceli vardır. Ecelleri geldi- ğinde onu ne bir an erteleyebilir ve ne de bir an öne alabilirler.( Arâf suresi, 34. ayet)Yukarıda verilen ayet mealleri sırasıyla hangi seçe- nekteki kavramlara örnek olur? Dünya, Evren ve Uzay kavramlarının büyükten küçüğe doğru sıralanışı aşağıdakiseçeneklerden hangisidir? I. İstekleri Allaha ulaştırmanın bir yoludur.II. Belirli mekânlarda yapılması zorunludur.III. Sadece sıkıntılı zamanlarda yapılır.IV. İbadetin özüdür.Dua ile ilgili bu bilgilerden hangileri doğrudur? Okul kurallarına uymalıyız. diyen bir öğrencinin davranışı doğrudur. Buna göre aşağıdaki davranışlardan hangisi doğru bir davranıştır? Bulundukları hücrelerin görevlerine göre, bazı organeller sayıca farklılık gösterebilir.Buna göre süt bezi, gözyaşı bezi ve tükrük bezi gibi yapılarda hangi organel sayıca diğerlerinden fazladır? Akıllı ve zeki olmak anlamına gelen Peygamberlerin sıfatı aşağıdakilerde hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi açık oturum planında bulunmaz? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tamlayanı zamir olan bir ad tamlaması vardır? Aşağıdaki cümlelerden hangisinde öznel anlatım bulunmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi cümle değildir? Aşağıdakilerden hangisi maddenin hallerinden biri değildir? Zorlama, çarpma, düşme veya çeşitli darbeler sonucu oluşan ve eklem yüzeylerinin kalıcı olarak ayrılmasına sebep olan duruma ne ad verilir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde özel durum bildiren ifade kullanılmıştır. Aşağıdakilerden hangisi Türklerin Orta Asyadan göç etme sebeplerinden değildir? Aşağıdaki savaşlardan hangisi Kurtuluş Savaşı döneminde yapılmamıştır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir