S:1

Aşağıda verilen oyun alanlarından hangisi ya da hangileri güvenli oyun alanı değildir?
I. Evimizin önündeki cadde
II. Akarsu, göl, deniz kenarı
III. Mahallemizdeki çocuk parkı
VI. Taşıt yolu kenarındaki boş arsa

Aşağıda verilen oyun alanlarından hangisi ya da hangileri güvenli oyun alanı değildir?I. Evimizin önündeki cadde II. Akarsu, göl, deniz kenarıIII. Mahallemizdeki çocuk parkı VI. Taşıt yolu kenarındaki boş arsa sorunun cevabı "I, II, VI" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
9-4=?
Powered by Commentics
A x 16 = 6368Yukarıda verilen çarpma işleminde A kaçtır? Bir sayının 5 katı ile 3 katının farkı 250 olduğuna göre,bu sayı hangi sayıdır? • Bulunduğu kaptan masaya döküldüğünde masa üzerinde yayılır.• Belirli bir şekli yoktur.Yukarıda maddenin hangi hâlinin özellikleri verilmiştir? Aşağıdakilerden hangisi üretim faaliyeti sonucunda değişikliğe uğrar? I. Miyelin kılıf bulunmasıII. Akson çapının geniş olmasıIII. Uyartının akış yönüYukarıda verilenlerden hangileri bir nöronda implus iletim hızının artmasına neden olur? Sand_ichBoş bırakılan yere uygun gelen harf hangisidir? Bir torbada 15 kırmızı, 11 mavi ve 7 siyah renkte özdeş toplar bulunmaktadır.Bu torbadan en az kaç top çıkarıldıktan sonra yapılacak rastgele bir çekilişte kır- mızı, mavi ve siyah renkli topların çekilme olasılıkları birbirine eşit olur? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde '' ile '' yerine '' ve '' yazılabilir ? Eklemler ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? I. Hücre yüzey alanının, hücre hacmi için yetersiz kalmasıII. Hücre metabolizma hızının artmasıIII. Hücre sitoplazmasının dış etmenlerle eksilmesiIV. Zar üzerinden gerçekleşen madde alış-verişinin ihtiyacı karşılayamamasıYukarıda verilen olaylardan hangileri hücrenin bölünmesine neden olur? Aşağıdakilerden hangisi kaynak suyunun özelliklerinden değildir? Aşağıdakilerden hangisi eğitimde kullanılan teknolojik bir araçlardan biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi makale ve bilimsel yazıların benzer yönlerinden biri değildir? 0,04 ondalık kesrinin % sembolü ile yazılışı aşağıdakilerden hangisidir? Hz. Ömer halife olarak kaç yıl görevde kaldı? Aşağıdakilerden hangisi çoğul isimdir? Aşağıdakilerden hangisi İslam düşüncesinde farklı yorumların olumlu sonuçlarından biri değildir? İlk Çağ şehirlerinden hangisi Anadoluda yer almaz? Kısa kenarı 3x, uzun kenarı (2x+5) birim olan bir dikdörtgenin çevresi kaç birimdir? Hangisi elektrik tasarrufu için gerekli değildir? 5 + 9 kaç eder? Aşağıdakilerden hangisi bir ürünün üretim, dağıtım ve tüketim aşamasında tüketici konumunda olan kişidir? 3 (x + 2) + 2x = x – 24 denklemini sağlayan x değeri aşağıdakilerden hangisidir? 652 Sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye göre yurt dışı görevi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Fethedilen arazileri tapu defterlerine kaydetmek, aşağıdaki divan üyelerinden hangisinin görevleri arasındadır? Aşağıdakilerden hangisi iskeletimizin temel kısımlarından biri değildir? Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Atatürk, Kurtuluş Savaşının Hazırlık Döneminde öncelikle millî birlik ve beraberliği sağlamaya çalışmıştır.Verilen bu bilgiden Atatürkün hangi kişilik özelliği çıkarılabilir? Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Hafıza sözcüğünün eş anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir? Hangi ürünün taze olarak satıldığını söylemeyiz? Noktasal yüklerin elektriksel alan çizgileri ile ilgili;I. Herhangi bir noktadaki elektriksel alan vektörü o noktadan geçen elektriksel alan çizgisine teğettir.II. Elektriksel alan çizgilerinin sayısı sonsuzdur.III. Elektriksel alan çizgileri negatif yüklerden başlayıp pozitif yüklerde son bulacak şekilde olur.ifadelerinden hangileri doğrudur? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde amaç sonuç ilişkisi yoktur? Yüksek bir yerden kopan kar kütlesi, dağın ya- maçlarında tutunamayıp aşağıya doğru büyüye- rek yuvarlanması sonucunda oluştu.Yukarıda hangi doğal afetten söz edilmektedir? ( 19 17 15 .... 11 ) sayı dizisinde noktalı yere hangi sayı gelmelidir? Sivil toplum örgütleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Islak kelimesinin eş anlamlısı nedir? Osmanlı Devletinde II. Mehmet döneminde Venedik-lilere, I. Süleyman döneminde ise Fransızlara birçok alanda ayrıcalıklar verilmiştir.Aşağıda verilen amaçlardan hangisi bu ayrıcalıkların ekonomik nedenlerle verildiğine kanıt olarak gösterilemez? Aşağıdakilerden hangisi aklı kullanmayı ve öğrenmeyi teşvik eden ayetlerden biri değildir? Aşağıdaki durumların hangisinde büyük harf kullanılması gerekmez? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir