S:1

Trafiği düzenleyen görevlilere ne denir?

Trafiği düzenleyen görevlilere ne denir? sorunun cevabı "Trafik Polisi  " dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
9-4=?
Powered by Commentics
Bir kişinin meslek seçerken dikkat etmesi gereken hususlar arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur? Tüm insanların en temel hakkı aşağıdakilerden hangisidir? Olgu : Bir olaya neden olan ya da bir olayın sonucunda ortaya çıkan gelişmelerdir. Görüş: Bir olay, nesne, durum veya olgu hakkında kişilerin düşünceleridir. Buna göre olgu ve görüş cümleleri için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Bugün bütün Akdeniz havzasında 350 Akdenizfoku kaldı. Bunlar da daha çok Türkiye-Yunanistankıyı şeridi ile Kuzey Afrika kıyı çizgisininküçük bölümünde varlıklarını sürdürüyor. Akdenizfoklarının korunmasının sağlanabilmesi için yılda5 milyon dolar gerekiyor. Akdeniz fokuna zararveren en büyük tehlikelerin başında balıkçılık veiklim değişikliği geliyor.Bu parçada Akdeniz foklarıyla ilgili aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? “Sabah olunca,güneşin ilk ışıkları dağların doruklarını aydınlattı.”Yukarıdaki cümlede aşağıdaki öğelerden hangisi yoktur?  Hangisi üzeri açık taşıtlarda veya yük üzerinde yolculuk yaparken oluşabilecek tehlikelerden değildir? Aşağıda verilen organellerden hangisinin yapısında DNA ve RNA birlikte bulunur? İlk resmî gazete olan Takvim-i Vekayi hangi padişah döneminde yayınlanmaya başlamıştır? Aşağıda verilen eşitliklerden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi çok korkmak, heyecanlanmak anlamına gelir? Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? International youth camps are great chances to improve your English on - - - - . Fabl türü hikayeleri ilk kullanan uygarlık hangisidir? Türkiye’deki Müslümanlar bazı deniz hayvanlarını yemezken, uzakdoğu daki Müslümanların yemesinin nedeni aşağıdakilerden hangisi ile daha çok ilgilidir? Mustafa Kemal’e, Türkiye Büyük Millet Meclisi “Atatürk” soyadını, aşağıdaki tarihlerin hangisinde vermiştir? • Merkezin tanıtılması ve diğer kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapılması yönünde çalışmalarda bulunur.• Hizmetlere ilişkin konferans, gezi, seminer, grup toplantısı gibi sosyal etkinlikleri organize eder.• Merkezde yapılan başvurular üzerine öğrenci, aileler ve diğer ilgililerle görüşme yapar, gerekli bilgileri toplar.Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği’ne göre yukarıdaki görevler hangisine aittir?  Aşağıdaki besin maddelerinden hangisi hem ağızda hem de ince bağırsakta kimyasal sindirime uğramaktadır? Kuzeybatı bir …………………… yöndür. Babamla annem 80’li yıllarda büyümüş. Bana hep çocukluklarını anlatırlar. Bizimki gibi geniş olanaklara sahip değillermiş. Babam dışarıdan bulduğu tellerle kendisine telden araba ve tahta parçalara çeşitli şekiller verip oyuncak yaparmış. Annem bezlerin içine pamuk doldurup bebek dikermiş. Kendisine çamurdan mutfak eşyaları yaparmış. Anladım ki - - - -Bu parça düşüncenin akışına göre aşağıdaki yargıların hangisiyle tamamlanmalıdır? Tarihi veya doğal bir mekan gezilirken yapılması gereken davranış aşağıdakilerden hangisi olmalıdır? Okuma kültürü küçük yaşlarda edinilir. Çocuğa daha iki üç yaşlarında iken, bol bol resimli kitaplar göstererek bu resimleri bıkmadan bir bir anlatarak, yine kitaplardan kısa kısa hikayeler, masallar okuyarak, onlarda kitaba karşı bir merak uyandırmak gerekir.Parçada aşağıdakilerden hangisine yer verilmemiştir? 5 onluk ve 3 birlikten oluşan sayıya yedi birlik eklersek yeni sayı kaç onluk, kaç birlikten oluşur? ’’çorabın’’ sözcüğünün yalın hali aşağıdakilerden hangisidir? Kalansız bir bölme işleminde, bölünenle bölenin toplamı  230 dur. Bölüm 9 olduğuna göre, bölünen kaçtır? “Öğrenci bir denek değildir. Öğrencinin, cezadan kurtulmak için olumsuz davranıştan kaçınması ya da ödüle ulaşmak için olumlu davranışlar sergilemesi esas amaca hizmet etmez. Ayrıca ceza ile bastırılan olumsuz davranış halının altına süpürülmüş toz gibidir. Sürekli bu modeli kullanan öğretmenin sınıf yönetimi bilgisinin yeterli olmadığı söylenebilir.”Paragrafta sınırlılıklarından bahsedilen sınıf yönetim modeli aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki kelimelerden hangisinde 3 sessiz ve 1 sesli harf vardır? 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’ye göre “eğitim-istihdam ilişkisini güçlendirecek, mesleki eğitimi yaygınlaştıracak politika ve stratejiler geliştirmek, uygulamak veuygulanmasını koordine etmek” aşağıdakilerden hangisinin görevidir? Film izlerken hangi duyu organlarımızı kullanırız? 34 kişilik bir arkadaş grubu tiyatroya gitti. Bir biletin fiyatı 7 TL olduğuna göre, grubun toplam kaç TL ödemesi gerekir? Hz. Muhammed’in sütannesi kimdir? Aşağıdaki  deyimlerin hangisinde  "huzursuz, tedirgin etmek" anlamı vardır? Aşağıdakilerden hangisi “fakir” sözcüğünün eş anlamlısı değildir? Aşağıdaki açıklamalardan hangisi, Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Özelliklerinden biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi zararlı alışkanlıklardan biri değildir? Medine döneminde inmiştir-5 ayettir-bazı kötülüklerden Allah’ cc sığınılması gerektiği bildirilen bu sure hangisidir? “Bazen insan içine çıkmak istemem.” cümlesinde altı çizili sözcüğün kattığı anlam aşağıdakilerden hangisinde vardır? Mondros Ateşkes Antlaşmasının 7. maddesiyle aşağıdakilerden hangisi amaçlanmıştır.   Hz. Peygamber’in doğumundan vefatına kadar hayatını konu edinen ilim dalı aşağıdakilerden hangisidir? Benim 7 TL, kardeşimin ise 4 TL 70 Kr parası vardır.Kardeşimin parası benim paramdan Kaç Kr daha azdır? Mekke döneminde müşriklerin senatosu hangisidir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir