Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Aşağıdakilerden hangisi, güvenli oyun yerlerinden biri değildir?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Aşağıdakilerden hangisi, güvenli oyun yerlerinden biri değildir? sorunun cevabı "Yaya kaldırımları  " dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Gotik sanatı tüm sanatlara yayıldığı halde en önemli başarılarını, aşağıdaki hangi alanda ortaya koymuştur? Aşağıdaki eserlerden hangisi Endülüs Emevi Devleti Dönemi’ne aittir? It was the last day of the year. Canan was walking along Yıldız Street when she saw a lottery ticket seller. He wanted to sell her a ticket. She bought one. When Canan arrived at home, her mother was cooking the New Year dinner and her father was helping her. Then, the doorbell rang and her  grandparents arrived. Ten minutes later, her uncle and her aunt appeared with her cousins Irmak and Esen. After dinner, the parents were having coffee when the children left the table to watch the lottery results on TV. Unfortunately, Canan didn’t win anything. What were the parents doing when the children left the table? Merve  : What do you think the project “F@TİH” is about?Martin : Well, as far as I know it is about - - - - . Soğuk kelimesi aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarf olarak kullanılmıştır?             Aşağıdaki sözcüklerin hangisi dört heceli bir sözcüktür? Felâk ve Nâs suresinden aşağıdaki anlamlardan hangisi çıkarılamaz? “Kitabını oku! Bugün sana hesap sorucu olarak kendi nefsin yeter.” (İsrâ suresi, 14.ayet)Bu ayette geçen “kitap” kelimesi ile aşağıdakilerden hangisi kastedilmektedir? Benim en sevdiğim renk sarı.İngilizcesini bana söyleyebilir misin? Aşağıdakilerden hangisi, diğerlerine göre farklıdır?  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı bir anlamda edat kullanılmıştır? “Onların (zenginlerin) mallarında, muhtaç ve yoksullar için bir hak vardır.” (Zariyat suresi, 19. ayet)Bu ayette verilen mesaj aşağıdakilerden hangisidir?