Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Kara yollarında trafik işaret levhalarının konulma amacı aşağıdakilerden hangisidir?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Kara yollarında trafik işaret levhalarının konulma amacı aşağıdakilerden hangisidir? sorunun cevabı "Düzenli ve güvenli bir trafik ortamı oluşturmak" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Peygamberimizin yaşadığı dönemde, İslam dini ile ilgili farklı yorum ve anlayışların ortaya çıkmamasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir? (I) Şair, şiire kendi söylemiyle girer. (II) Nazım Hikmet, Behçet Necatigil, Cahit Külebi gibi şairlerin daha ilk şiirlerinde şairlik çizgilerinin izlerine rastlanması, söylemlerini iyi kurmalarına bağlanabilir. (III) Söylem, şairin yalnızca sözcük seçimi, söz öbeklerini biçimleme gibi yerleşmiş becerileriyle sınırlandırılmamalıdır. (IV) Şairin kendine özgü söylemi, daha çok, şiirindeki ses ve anlam kaynaşmasından anlaşılır. (V) Ölçülü, uyaklı da olsa iyi şair, şiirinin duygu örgüsünü yaratır.Bu parçada numaralanmış cümlelerinhangisinden sonra “Başta söylemini iyi kurdu mu, yaşadığı zamanların hakkından gelmeyi başarır.”cümlesi getirilebilir? Mert can’t swim, - - - - ? Bir depodaki 390 litre su 5 litrelik şişelere konulmuştur. Kaç tane şişe kullanılmıştır? Kamu hizmeti yapan yolcu taşıtlarının duraklarını belirten levhalara her iki yönden kaç metre mesafe içinde park etmek yasaktır? A: - - - - ?B: Burcu’s. Aşağıda haritaların özelliklerine ilişkin bazı bilgiler verilmiştir.I. Kuşbakışı görünümII. Belirli oranda küçültmeIII. Düzleme aktarmaBuna göre, bölgenin haritası değil de, krokisi hazırlansaydı yukarıdaki özelliklerden hangilerine ihtiyaç duyulmazdı? Aşağıdaki maddelerden hangisinin tadı tatlıdır ?  "78-75-73-69-66-63-60"Yukarıdaki örüntüde hangisi kuralı bozmaktadır? Şair kelimesinin eş anlamlısı nedir? Aşağıdakilerden hangisi ekonomik büyümenin göstergelerinden biridir?   “Çevre sağlığı çok büyük bir sorundur.” Tümcesindeki ad tamlamasının çeşidi hangisidir?