S:1

Aşağıdakilerden hangisi işbirliğine dayalı öğrenmede oluşması beklenen bir öğretme- öğrenme ortamıdır?

Aşağıdakilerden hangisi işbirliğine dayalı öğrenmede oluşması beklenen bir öğretme- öğrenme ortamıdır? sorunun cevabı "Güven ve dayanışma içinde öğrenme" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
5+7=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Aşağıdaki maddelerden hangisinin belli bir şekli ve hacmi vardır ? Hangi namazın kılınacağını bilmek ve namaz ibadetini Allah (c.c.) için yapmayı kalben dilemeye ne dedir? Meslek seçerken aşağıdakilerden hangisine özen göstermeliyiz? Ders planı hazırlanırken bazı aşamalar göz önünde bulundurulmalıdır. Türkçe öğretmeni Namık Bey, bu bilgi doğrultusunda ders planını hazırlayacaktır.Dersin giriş, gelişme ve sonuç bölümlerinde yapacağı etkinlikleri belirleyecek ve dersini aşamalara uygun olarak işleyecektir.Namık Bey, dersinin giriş bölümünde aşağıdaki aşamalardan hangisine yer verirse yanlış yapmış olur? Edebiyatın hangi dalında ürün veriyorsanız verin. Yaşamla ve kendinizle barışık, mutlu ve huzurlu olduğunuz için değil, tam tersine bir sorununuz olduğu için yapıyorsunuz bunu. İşte ben bu nedenle hikâyelerimde çocukluğumu anlatıyorum.Bu metne göre yazarın, hikâyelerinde çocukluk dönemini anlatmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Meçhule giden bir gemi kalkar bu limandanKalkmak sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde bu dizedeki anlamıyla kullanılmıştır? Karadeniz kıyılarımız fazla girintili çıkıntılı değildir. Bunun en önemli nedeni hangisidir? Uzak ve bilinmez masal adalarından gelmişe benzeyen süt gibi beyaz martılar etrafımızda uçuşuyor, çıkardıkları tatlı ve derin sesleriyle kalabalıktan, hırslardan, kederlerden bunalmış zavallı insanları kendi vatanlarına, çağırıyorlardı.Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisine başvurulmamıştır? Aşağıdakilerden hangisi maddi temizlik kapsamında değerlendirilir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru anlamı yoktur? Türk milletinin gösterdiği fedakârlıklar ve kahramanlıklar kadar Millî Mücadele sürecinde çektiği acılar ve sıkıntılar da edebiyatımıza yansımıştır. Halide Edip Adıvar bu acıları ve sıkıntıları yerinde görerek Türkün Ateşle İmtihanı adlı eserini kaleme almıştır.Buna göre;I. Kurtuluş Savaşı dönemin kitaplarına konu olmuşturII. Yazar işlediği konularda Kurtuluş Savaşından etkilenmiştirIII. Yazar Avrupalı romancılardan etkilenmiştiryargılarından hangilerine ulaşılabilir? Hangisinde sayının yazımı yanlıştır? Hava olaylarından etkilenmemek için aşağıdakilerden hangisini yapmak gerekir? Aşağıdakilerden hangisi Ben bir öğretmen olarak gönderildim. diyen Peygamberimizin yapacağı bir davranış değildir? Aşağıdaki özelliklerden hangisi divan nesri ile ilgili değildir? 9 elmanın 3 tanesini yedim. Geriye kaç elmam kaldı? Şişman sözcüğünün zıt anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir? Cumhuriyet Dönemi Türk edebiyatında önemli bir gelişme de deneme ve eleştiri türlerinde görülmüştür. Önceki dönemlerde bir yan uğraş olarak ele alınan deneme ve eleştiri - - - - gibi Cumhuriyet Dönemi usta yazarlarının bu türleri uğraş edinmeleriyle gelişip yaygınlaşmıştır.Bu parçadaki boşluğa aşağıdaki sanatçılardan hangisi getirilemez? Aşağıdakilerden hangisi ev adresimizde bulunmaz? Aşağıdakilerden hangisi mitozun metafaz evresi ile ilgili değildir? Okulun temizliğini kimler yapar? 25 tavuk 5 kümese eşit bir şekilde sokuluyor. Her bir kümeste kaç tavuk olur? Aşağıdakilerden hangisi devletin temel unsurlarından birisi değildir? Birçok insanfarkında değil amakurtulamadığı bir alışkanlığın pençesinde. Evinizin kapısın- dan içeriye girer girmez bilgisayarı mı açıyorsunuz? Yemek yerken bile tabletinizle mi ilgileniyorsunuz? Ödevlerinizi bitirmeden saatlerce İnternete mi giriyorsunuz? Arkadaşlarınızla oynamak yerine bilgisayar oyunu mu oynuyor- sunuz? Akıllı telefonunuzu elinizden hiç düşürmüyor musunuz? Bu sorulara sizin de yanıtınız evet ise siz de - - - -.Bu metin düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanmalıdır? Timur'un yaptığı saldırılar sonucunda Altın Orda Devleti'nin zayıflaması, aşağıdaki devletlerden hangisinin güçlenmesine neden olmuştur? Alper 8 yaşındadır. Ablası Alper'den 5 yaş büyüktür. 4 yıl sonra ikisinin yaşları toplamı kaç olur? İman, Allaha, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe, hayrın ve şerrin Allahtan olduğuna inanmaktır.Bu hadiste vurgulanan ana düşünce aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi maddi temizlik kapsamında değerlendirilir? 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununa göre bilgi edinme başvurusunda, başvuru sahibinin dilekçesinde aşağıdakilerden hangisinin bulunması zorunlu değildir? Aşağıdakilerden hangisi adil bir toplumda insanlarda oluşan duygulardan biridir? Aşağıdakilerden hangisi kişinin devlet tarafından dokunulamayacak ve aşılamayacak özel alanının sınırlarını çizen;bireyi iktidara karşı koruyan kişi haklarından değildir? Aşağıdakilerden hangisi Ramazan ayını diğer aylardan ayıran özelliklerinden birisi olamaz? Tüketici Haklarımızın ihlalinde aşağıdaki kurumlardan hangisine başvuramayız? 222 Sayılı Kanuna Göre Zorunlu Olmayan Kurum? Aşağıdaki işlemlerden hangisinin yapılması bulunulan ortamda ses yalıtımı sağlamaz? Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillâhirrahmânirrahîm.Yukarıda verilen Euzü besmelenin anlamı hangi şıkta doğru bir şekilde verilmiştir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ne sözcüğü zamir görevinde kullanılmıştır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde neden sonuç ilişkisi vardır? 1/60 000 ölçekli bir haritada 12 cm olarak gösterilen bir uzunluk gerçekte kaç km'dir? 12 çeyrek elmaya, 4 yarım elma eklenirse kaç bütün elma eder? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir