Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Kuran-Kerim hangi halife zamanında kitap haline getirildi.

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Kuran-Kerim hangi halife zamanında kitap haline getirildi. sorunun cevabı "Hz Ebu Bekir    " dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

HMK m. 127’e göre 4353 sayılı Kanuna tabi kuruluşlar için davalı kaç günde cevap vermesi gerekir? Leylak renkli sisler içinde eriyen Marmaraʼnın kubbeli, ince minareli, uzun ve uyumuş ufuklarında, büyük ve beyaz kenarlı bulutlar, parçalanmış köpük dağları hâlinde yavaş yavaş büyüyor, dağılıyor, toplanıyor; derin çukurlarında, yüksek tepelerinde morluklar, koyu mavilikler birikiyordu. Haziranın yakıcı güneşi, vapurun dumanlardan ve yağmurdan esmerlenmiş tentelerine düşüyor, bazen duran ve yine birden esmeye başlayan kararsız rüzgârı sanki ılıklaştırıyordu.Bu parçanın anlatımıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Aşağıdaki cümlelerin hangisi olumsuz ve devriktir?  I. savaş – harpII. ters – düz III. millet – ulus IV. doğru – eğriYukarıdaki kelime çiftlerinden hangilerinde eş anlam ilişkisi vardır? Kayısı kuruyunca kütlesinin 1/3' nü kaybetmektedir. 540 kg kayısı kuruyunca kaç kg gelir? ………………………….. hücre için zararlı ve fazla olan maddeleri depolayan kese şeklindeki organeldir.Yukarıda verilen cümlede boş bırakılan yere aşağıdaki kavramlardan hangisi gelmelidr? A: - - - - ?B: He has got a motorbike. Budizm’de insanın bütün istek ve hırslarının yok olduğu, ıstıraplarının bittiği, saf ve temiz bir duruma kavuşması olarak ifade edilen kavram aşağıdakilerden hangisidir? Hz. Muhammed 8 yaşından, 25 yaşına kadar kimin yanında kalmıştır?  Aşağıdaki  devletlerden hangisi Mondros Ateşkes Antlaşması’n dan sonra  yurdumuzu işgal  eden ülkelerden değildir ? I. Pil   II. Ampul    III. AnahtarIV. Bağlantı kablosu   V. Priz VI. AküYukarıda verilenlerden hangileri basit bir elektrik devresi için gerekli değildir? Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?