S:1

Aşağıdaki davranışlardan hangisi bize sevap kazandırmaz?

Aşağıdaki davranışlardan hangisi bize sevap kazandırmaz? sorunun cevabı "Çevreyi kirletmek  " dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
1+3=? İşleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye göre özre dayalı yer değiştirme istekleri hizmet puanı sıralamasındaki yetersizlik sonucu yerine getirilemeyenlere, istekleri hâlindeistekte bulundukları yere atanmaya hak kazanıncaya kadar, aylıksız izin verilebilir.Bu şekilde aylıksız izne ayrılan öğretmenler, kaçıncı yıl sonuna kadar istedikleri yere atamalarının yapılamaması hâlinde durumlarına uygun boş öğretmen kadrolarına öncelikle atanırlar? Aşağıdakilerden hangisi hâkim (ilahi) bakış açısının özelliklerinden değildir? Onu eşsiz dünyasını tanıyabilmek, duygu ve düşüncelerine, ortak olabilmek için vakit henüz erkendi.Bu cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Anne ve babamız bir hatamızdan dolayı kızdığında biz ne yapmalıyız? Sanayi Devriminin başladığı dönemlerde sanayi tesislerinin kuruluş yerini belirleyen önemli faktörlerden birisi enerji kaynaklarına yakınlık iken günümüzde bu durum önemli ölçüde değişmiştir. Bu durumun temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Mayoz bölünme sırasında gerçekleşen ............................... tür içinde çeşitliliği artırır.Yukarıda verilen cümlede boş bırakılan yere aşağıdaki kavramlardan hangisi gelmelidr? Aşağıdaki kelimelerden hangisinin birden fazla anlamı (sesteşi) yoktur? Bitkilerin insanlar için yararlarını düşünürsek hangisi diğerlerinden farklıdır? • Hırsızlık yapmak kötüdür. (Toplumsal değer)• Hırsızlık yapmak suçtur. (Toplumsal norm)Bu örneklere göre, normu değerden ayıran temel ölçüt aşağıdakilerden hangisidir? İlkbaharda ağaçlar çiçek açar. cümlesinde kaç sözcük vardır? If he studied more, he - - - - the exam. Boş bir havuzu birinci musluk tek başına 8 saatte, ikinci musluk tek başına 4 saatte doldurmaktadır. Birinci musluk açıldıktan 2 saat sonra ikinci musluk da açılıyor. Buna göre havuzun tamamı kaç saatte dolar? Çeyrek kilogramı 5 lira olan fındığın 6 kilogramı kaç liradır? Son yüzyılda insan faaliyetlerinden kaynaklanan;I. fosil yakıtların çok fazla kullanılması,II. atmosferde karbondioksit, kükürtdioksit gibi gazların artması,III.yeşil alanların azalmasıolaylarından hangileri küresel ısınmanın sebeplerindendir? İlahi kitaplarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? TBMM nin siyasi varlığını ilk tanıyan devlet hangisidir? Halife ordusu İstanbul üzerine yürür. Kayser Asatur, Battal(Seyyid)ı yenemeyeceğini anlar, cadılardan yardım diler. Kuzende câzû (cadı), askeriyle birlikte, savaş alanına gelir. ... Kuzende câzû (cadı) ol evvel meydana girdi. Kırk arşın kadd ü kaametiyle (boyu bosuyla) yüz kendi gibi câzûlar bileşince (yanında) od saçarlar. Sünniler anı görüp korktular. Seyyid, Halife önünde dua kıldı, azm-i meydan eyledi (meydana yürüdü), Kuzende câzûya beraber geldi. Çünkim melun, Seyyidi gördü, eydür: — Kimsin? Seyyid eydür: — Sen kimi istersin? Câzû eydür: — Cihanı birbirine uran ve bu Rum vilayetine fitne bı- rağan sen misin, dedi. Seyyid eyitti: — Belî, olam (Evet, Oyum.) Ol melun gözleri kana döndü, el urdu, koynundan taş çıkardı, tez efsun okudu, Seyyidin üzerine attı. Hemandem (hemen) Seyyidi ateş kapladı ve ateş içinde ejderhalar peyda oldu, Seyyide hamle kıldılar; Seyyid dahi Hızır Peygamber duasın okudu, câzûluk batıl oldu. ... Seyyid, Aşkarı sürdü, ileri geldi tîg (kılıç) çaldı, lâîni (lanetlenmiş yaratığı) iki pare (parça) eyledi. .... Câzû leşkeri ayruk (artık) durmadılar. Kûzendenin gövdesinden alıp kaçtılar. Seyyid, kâfir alemin (bayrağını) yıktı. Kayser kaçtı. Şehre giderken leşkeriyle Abdülvehhab pusuda idi, üzerlerine vardı. Kayseri tuttular, esir eylediler, Seyyid katına getirdiler. Seyyid eyitti: — Ey lâîn! Tez Müslüman ol, yohsa şimdi seni pare pare ederim, dedi. ... Bu metin aşağıdaki metin türlerinden hangisinin kapsamında değerlendirilebilir? Aşağıdakilerden hangisi, mektubun dil ve anlatım özelliklerini etkileyen unsurlardan biri değildir? Kostik kelimesi yakan, yakıcı anlamında kullanılır. Kostik soda (NaOH) ve kostik potas (KOH) sanayi de yaygın kullanılan önemli iki maddedir.Bu iki madde için aşağıda verilen ortak özelliklerden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın temel uygulamalarından biri değildir? Adaletsizliği ortaya çıkaran veya yaşatan durumlarla karşılaşılması bireyi ve toplumu etkilemektedir. Bu tür durumlar toplumda güven duygusunu zedelemektedir. Bu durumu önlemek için aşağıda verilen davranışlardan hangisi yanlış olur? Aşağıdakilerden hangisi kişisel bakım yaparken kaynakları verimli kullanmak değildir? Düzenli ordunun kaybettiği ilk ve tek savaş aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki kelimelerden hangisi aşağı kelimesinin zıt anlamlısıdır? Sıla-i rahimin tanımı aşağıdakilerden hangisidir? Today is - - - - day of the year. Yaz" kelimesi hangi cümlede mevsim adı olarak kullanılmıştır? Biz kıyamet gününde adalet terazileri kurarız. Orada hiçbir kimse herhangi bir haksızlığa uğratılmayacaktır. (Yapılan iş) bir hardal tanesi kadar bile olsa getirir, mizana koyarız. Hesap görücü olarak biz yeteriz. (Enbiya suresi, 47. ayet)Bu ayetten aşağıdaki sonuçlardan hangisi çıkarılamaz? Amazon ve Kongo Havzası, Gine Körfezi, Endonezya ve Malezyada etkili olan iklim türü aşağıdakilerden hangisidir? Öğrencilerimizi gözleyerek ve denetim altında tutarak kurallara uymalarını sağlamak çağdaş bir yöntem değildir. Öğrencilerin, bir otoritenin varlığı söz konusu olmadığında da kurallara uyması, olumlu öğretmen tutumuyla sağlanabilir. Öğrenciler yanlış davranışlar sergilediğinde onlara kişilik zedeleyici ve fevri tepkiler verilirse bu durum onlara olumsuz model olacak, onları istendikdavranışlardan uzaklaştıracaktır.Bu paragrafa göre olumlu öğretmen tutumunun öğrencilerde aşağıdaki özelliklerin hangisinin gelişimine katkı yaptığı söylenebilir? Her şeye burnunu sokmak deyiminden ne anlıyorsunuz? Hangi cümlede cümleyi söyleyen kişi kendisine ait bir özelliği belirtmektedir? Toz şeker, mercimek, un,kum gibi maddelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?I- Küçük taneli maddelerdir. II- Katı maddelerdir.III- Bulundukları kabın şeklini alırlar. IV- Tanecikler kendi şeklini korur. 5/8 ​kesri hangi birim kesirlerden elde edilir ? I. tramvay – ulaşımII. telgraf - eğitimIII. bilgisayar - eğitimIV. televizyon - ev işleriYukarıda verilen teknolojik ürünler ile kullanım alanları eşleştirilmiştir. Bunlardan hangileri doğrudur? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır? Yemek yeme adabı ile ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi Peygamber Efendimizin davranışlarından biri değildir? (1) Okuduğum kitaplar arasında beni en çok etkileyenlerden birini, ‟Kurgu Masalları size anlatmak istiyorum. (2) Kitaptaki masallar içinde özellikle ‟Altın Saçlı Kız oldukça etkileyici. (3) Bu masalda, saçları altın tellerden oluşan Ritanın öyküsü anlatılıyor. (4) Siz de bir düşünün bakalım, saçlarınız altın olsa başınıza neler gelirdi? (5) Masalda da önce böyle düşünülüyor ama olaylar böyle gelişmiyor.Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinden sonra ‟Saçlarınızın altın tellerden oluşmasının çok iyi bir şey olduğunu ve başınıza çok güzel olaylar gele- ceğini düşünüyorsunuz değil mi? cümlesi getirilirse parçanın anlam akışı bozulmaz? Aşağıda verilen olaylardan hangisi sesin bir enerjisi olduğunu kanıtlamaz? Aşağıdakilerden hangisi kazalara yol açabilecek davranışlardan değildir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir