Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Öğretimin planlaması ve öğretim planları ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Öğretimin planlaması ve öğretim planları ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? sorunun cevabı "Hazırlanan planların uygulanabilirliği ve etkililiği değerlendirilmelidir." dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

“Açık” kelimesi aşağıdaki cümlelerin hangisinde “koyu” karşıtı olarak kullanılmıştır? 5.000.000 g kaç t' dur ? Demokrasinin ilk uygulandığı yer aşağıdakilerden hangisidir? I. En kalabalık Türk topluluğudur.II. İslamiyet’i kabul eden ilk Türk topluluğudur.III. Büyük Selçuklu, Türkiye Selçuklu ve Osmanlı devletlerinin kurucu boyudur.Verilenlerden hangilerinin Oğuzlara ait bir özellik olduğu söylenemez? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük sesteş değildir?  Hanım, 2 m 30 cm kumaş ile pantolon, 400 cm kumaş ile elbise ve 170 cm kumaş ile etek dikmiştir. Hanım toplam ne kadar kumaş kullanmıştır? Şimdi 5 vakit farz olarak kıldığımız namaz Miraç'ta ilk önce kaç rekât olarak indirilmiştir? Anne ile bebek arasındaki madde alışverişini sağlayan yapı aşağıdakilerden hangisidir? “Demokratik bir vatandaş olarak, demokratik davranış biçimini içselleştirmiş olmamız gerekiyor”.    Öğretmenin öğrencilerden beklentisinin aşağıdakilerden hangisi olduğu söylenemez?  Diğerlerine göre, yüz sayısı en az olan geometrik cisim aşağıdakilerden hangisidir? 33A doğal sayısının çift doğal sayı olabilmesi için  “A” yerine yazılabileceğimiz rakamların toplamı kaçtır? Denetim ve ceza korkusu olmadan yazılı kurallara uymanın yanı sıra yazılı olmayan, trafik içerisinde karşılıklı anlayış ve empati gerektiren davranışları oluşturma ve bu davranışları alışkanlık haline getirmedir. Bu cümlede tanımı yapılan kavram, aşağıdakilerden hangisidir?