S:1

657 sayılı Devlet Memurları Kanununda Devlet memurları siyasi partiye üye olamazlar, herhangi bir siyasi parti, kişi veya zümrenin yararını veya zararını hedef tutan bir davranışta bulunamazlar. şeklinde ifade edilen Ödev ve Sorumluluk aşağıdakilerden hangisidir?

657 sayılı Devlet Memurları Kanununda Devlet memurları siyasi partiye üye olamazlar, herhangi bir siyasi parti, kişi veya zümrenin yararını veya zararını hedef tutan bir davranışta bulunamazlar. şeklinde ifade edilen Ödev ve Sorumluluk aşağıdakilerden hangisidir? sorunun cevabı "Tarafsızlık ve devlete bağlılık" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
1+3=? İşleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
“mosque” kelimesinin Türkçe karşılığı aşağıdakilerden hangisidir? Sınıfımızdan kütüphaneye giden 15 öğrencinin 7’si erkektir. Kızların sayısı kaçtır? Amasya Genelgesi’nde aşağıdakilerden hangisi belirtilmemiştir  Emeviler döneminde görülen gelişmelerden hangisi Dört Halife Dönemi’nde görülmemiştir? Aşağıdaki atasözlerinden hangisinde  “toplumsal anlayışın bozulmasından yakınma” söz konusudur? Bize yükletilen kusurlardan başlıcası garb çeşnisinde olmasıydı. (...) ‘‘Milli’’ sözünün yanlış anlayış ve tatbiki o zamandan sonra başlamıştı. Yetişirdi ki bir öykü yazan kimse kişilerini bir kerecik olsun Türk olmayan bir yerden almış olsun, bu affolunamaz günahı o işleyince artık o kalemi yalnızca kendi memleketinin âdetlerine ve insan örneklerine verse bile onun hatırasını silemezdi.Servetifünun Dönemi yazarına ait bu parçada yazarın zihniyetiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep - sonuç ilişkisi vardır? - - - - in the past, but I don’t have time for it now. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Amcamın ineklerinden biri günde 24 litre diğeri 27 litre süt veriyor. Bir haftada bu inekler toplam kaç litre süt verir? Türkçenin öz güzelliğini ortaya çıkarmak, Türkçeyi yabancı dillerin etkisinden kurtarmak ve Türkçeye yeni kelimeler katmak amacıyla Atatürk tarafından kurulan kurum aşağıdakilerden hangisidir? Avrupaʼda eskiden yüksek kültürlü aile çevrelerinde gençler, kendi aralarında tiyatro eserleri sahnelermiş. Hatta oynadıkları piyesleri kendileri yazarmış. Büyük Alman şairi ve tiyatro yazarı Goethe de gençlik yıllarında kendisinin oynadığı bu “ev içi tiyatroları” ile ilgili bizi bilgilendirir. Bu arada eskiden bizde de paşa çocuklarının konaklarda Karagöz oyunu oynattıklarından bahsedilir. Bu parçanın anlatımıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Başarılı olmak için sahip olmamız gerekenler  (  )  çalışkanlık  (  ) kararlılık ve inanç (  )  Cümlesinde parantezle belirtilen yerlere sırasıyla hangi noktalama işaretleri konmalıdır? “Avcı Süleyman, yürüye yürüye dik bir kayalığın dibine vardı.” Bu cümlede aşağıdaki ögelerden hangisi yoktur? Bir dişide ergenlikten itibaren birincil oositler mayoz bölünmelerini tamamlayarak her ay bir ya da iki yumurta menstruasyon ile dışarı atılır. Buna göre aynı anda oluşan iki yumurta için,I. Sitoplazma miktarıII. Kromozom sayısıIII. Ribozom sayısıverilenlerden hangilerinin aynı olması beklenir? Çocuklar bulanık suyun içinde bir şeyler arıyorlardı." cümlesinde altı çizili sözcü­ğün karşıt anlamlısı hangi seçenekte kul­lanılmıştır? Zatu’s Savarı Savaşı’yla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Alttaki kutucukta verilen bilgi,aşağıda adı verilen türk büyüklerimizden hangisine aittir.Divan-ı Lügati’t-Türk adlı eserim benim ilk sözlük kitabımdır.Bu eserim aynı zamanda Türkçemizin de ilk sözlük kitabıdır.Yabancılara Türkçeyi öğretmek amacıyla eserimi Arapça olarak yazdım. Aşağıdaki dizelerin hangisinde düşsel öğeler ( gerçek dışı) yoktur?   Bir bardağın içindeki sütün sıcaklığı termometre ile ölçüldüğünde 30 ºC gelir. Bu sütün içine sıcaklığı 10 ºC  olan bir çay kaşığı bal koyulduğunda aşağıdaki olaylardan hangisi gerçekleşmez? Aşağıdakilerden hangisi yassı kemiklere örnek olarak verilebilir? "On dokuz" hangisidir? Demokrasilerde egemenliğin kaynağı nedir?    I.            Bayram namazı II.            Cuma namazıIII.            Her işe besmele ile başlamak“Yukarıdaki ibadetlerin hükmü sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir?   "Saygılarımla" kelimesinin kökü aşağıdakilerden hangisidir? Trafik levhalarının yapımında kullanılan maden...................Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Gelişme ve yetişme çağındaki çocukların dil düzeyine, duygu ve düşünce dünyasına, anlama ve kavrama becerilerine seslenen edebiyata “Çocuk Edebiyatı” diyoruz. Edebiyat, çocuğun zevk ve güzellik duygusunun gelişmesine zemin hazırlar. Çocuk edebiyatı, eğitici yönüyle de öne çıkan bir edebiyattır.Bu parçada hangi anlatım türünden yararlanılmıştır? Hangi karışım diğerlerinden farklıdır? Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde birden fazla yapım eki vardır? "Eğer kalbinin yumuşamasını istiyorsan fakiri doyur, ………….. başını okşa!"Yukarıdaki hadis-i şerifte boş bırakılan yere hangi kelime gelmelidir?  Hande : - - - -?Martin : It is opposite the cinema. Yiğitliği ve cesaretiyle tanınan hangi iki sahabenin Müslüman olması diğer müslümanlara moral kaynağı oldu? Uzmanlara göre yaşamımızın pek çok alanında bir işi yapmaktan kaçınmamızın ya da işi yapmayı ertelememizin nedeni, hissettiğimiz korku ve endişelerdir. İşi daha en başından ‟çok zor” olarak tanımlamamız, sonunda başarısız olmaktan, eleştirilmekten korkmamız gibi nedenler bizi erteleme davranışına iter. Aslında işlerimizi erteleyerek yeteneklerimizin sorgulanmasından kaçmaya çalışırız. ‟Neyse sonra başlarım.”, ‟Henüz vakit var.” gibi cümleler, erteleyen insanların en sık kullandığı cümlelerdir.Bu parçaya göre aşağıdakilerden hangisi insanların erteleme davranışının sebeplerinden biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi toplumdaki din duygusunun zayıflaması sonucu ortaya çıkan durumlardan biri değildir? Dünyamızın kaçta kaçı sularla kaplıdır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde hem yapım eki, hem çekim eki almış bir sözcük vardır?  Yetenekli bir öğretmen olan Galilei, çalışırken kandillerin rüzgarla sallanmaya başlamalarını bekler ve kendi nabzından faydalanarak kandillerin yaptığı bu hareketin süresini tutardı.Buna göre Galilei’in aşağıdaki özelliklerden hangisine sahip olduğu söylenemez? şığın yayıldığı ortamların çoktan aza doğru sıralaması hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?  Öğrenmeyi arttıracak ve destekleyecek anlamlı öğrenme ortamı hazırlayabilmek için internet özelliklerinden yararlanılarak oluşturulan, bilgisayar teknolojisi ile desteklenen bir öğrenme ortamıdır. Bir başka ifadeyle internet tarayıcısı ile izlenen ve bireyselleştirilmiş öğretim olarak da tanımlanabilir.Yukarıda sözü edilen öğrenme ortamı hangisidir?  *Özürsüz veya izinsiz olarak göreve geç gelmek, erken ayrılmak, görev mahallini terk etmek* Devlete ait resmi araç, gereç ve benzeri eşyayı özel işlerinde kullanmak* Görevle ilgili olduğu konularda yükümlü olduğu kişilere yalan ve yanlış beyanda bulunmak* Özürsüz ve kesintisiz 3-9 gün göreve gelmemekYukarıda yer alan cezalara uygulanacak fiil ve halleri işleyenlere sırasıyla hangi cezalar uygulanır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir