S:1

Başkalarına iyilik eden, yardımlaşan, cömert olan, güzel söz söyleyen kimseler için ne denir?

Başkalarına iyilik eden, yardımlaşan, cömert olan, güzel söz söyleyen kimseler için ne denir? sorunun cevabı "Ahlâklı" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Dünyanın uydusu hangisidir?
Powered by Commentics
Bugünden sonra divanda, dergâhta, mecliste, meydanda Türkçeden başka dil kullanılmayacaktır.'' sözüyle Karamanoğlu Mehmet Bey aşağıdakilerden hangisini amaçlamıştır? She gets- - - -the bus at 6 oclock. Bir pastacı 7 doğum günü pastası hazırlıyor. Her bir pastaya 6 mum konacağına göre kaç muma ihtiyaç vardır? Bir ürün veya hizmeti, bir kişi veya gruba tanıtmak veya doğrudan satış yapmak için Psikoloji biliminin çalışmalarından yararlanarak pazarlama ileti-imini kullanan iş alanı aşağıdakilerden hangisidir? Dikdörtgen şeklindeki bahçenin kısa kenarı 320 metredir. Uzun kenarı, kısa kenarından 60 m fazladır. Bahçenin kenarları üzerine 8 metre aralıklarla fidan dikmek istiyorum. Kaç fidan gerekir? Kıtalar arasında bulunan büyük su kütlelerine ..................... adı verilir.Bu cümlede noktalı yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? Aşağıdakilerden hangisi artık yıldır? İzmir in işgaline karşı ilk dış tepki nedir? Başladığımız işi çabuk bitirelim dersek, o işten sonuç alamayız. Beklemediğimiz sonuçlarla karşılaşabiliriz. Anlamına gelen atasözü aşağıdakilerden hangisidir? We can go on a picnic today because ........ Dünyanın bize hürmet göstermesini istiyorsak, evvela bizim kendi benliğimize bu hürmeti hissen, fikren, bütün hal ve davranışlarımızla göstermemiz gerekir; bilelim ki milli benliğini bulmayan milletler başka milletlerin avıdır.Mustafa Kemal Atatürk bu sözü ile aşağıdaki ilkelerden hangisinin önemini vurgulamıştır? Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Buluş (icat) ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi öğretici metne örnektir? Sosyal bilgiler eğitimi almış bir öğrenci aşağıdaki davranışlardan hangisini yapmaz? Dünya'nın dolanma hareketinin tamamlanma süresi.......................Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Sıfır ve cebir kavramlarını matematiğe kazandıran, yazdığı cebir kitabı XVII. yüzyıla kadar Avrupa üniversitelerinde okutulan bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıda verilen bitkilerden hangisi monokotiledonlar (tek çenekliler) grubuna aittir? Aşağıdaki cümlelerden hangisinin öznesi ve yüklemi isim tamlamasıdır? İnsan, güzel duygu ve düşüncelere gereksinim duyar. Her insanda güzele ve güzelliğe karşı bir yöneliş vardır. Sanat ise insandaki güzel duygu ve düşünceleri ortaya çıkartır, insanı günlük hayatın sıkıcı ve anlamsız yönlerinden uzaklaştırır, insanın edebî yönünü ortaya koyar.Yukarıdaki paragraf sanatın hangi yönünü ortaya koymaktadır? Lidyalılar, Sarddan başlayıp Mezopotamyaya kadar uzanan Kral Yolunu yapmışlardır.Bu durum Lidyalıların öncelikle aşağıdaki alanların hangisinde gelişmelerine katkı sağlamıştır? Kaldırımı olmayan bir yolda gece vakti yürümek zorundaysak hangisini yapmamalıyız ? Aşağıdaki ifadelerden doğrudur? Osmanlı Devleti Kasrışirin Antlaşmasını, aşağıdaki devletlerden hangisiyle imzalamıştır? Aşağıdakilerden hangisi Türk kültüründe bulunmaz? Na ile N arasında oluşacak bileşiğin formülü aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi deprem öncesi alınabilecek önlemler arasında yer almaz? Peygamberimiz kaç yılında Medine ye hicret etmiştir? Burak' ın 6 kalemi var. Burak kalemlerinin 1/2' ini Zeynep' e verdi. Burak' ın kaç tane kalemi kalmıştır? Bizim okulda 13 ilkokul sınıfı ve her sınıfta ortalama 35 öğrenci var. Bu öğrencilerin beşte üçünden 23 eksiği kız öğrencidir. Erkek öğrencilerin sayısını bulunuz? Aşağıdakilerden hangisi insanın duygusal yönünü belirtir? Sözel kelimesinin zıt - karşıt anlamlısı nedir? Peygamberimizin 632 yılında yüz binin üzerinde insana yaptığı konuşmanın adı nedir? İslam öncesi Arap toplumunda aşağıdaki kavramlardan hangisi görülmez? Atatürkün kız kardeşi kimdir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru işareti ( ? ) doğru koyulmuştur? Bulutsuz bir gecede yönümüzü hangisine bakarak buluruz? Rusya ilk defa hangi antlaşma ile Karadenize inme imkanına sahip olmuştur? Bu eserde yazar, olaylardan çok, kişilerin olaylara karşı tepkileri üzerinde durmuştur. Kişilerin olaylar karşısındaki ruhsal durumları ayrıntılarıyla işlenmiştir. Eserde; sonbahar, havanın durumu, Boğaziçinin doğal güzellikleri, aşk ve müzik gibi konular Suad, Süreyya ve Necip arasındaki ilişki ile ele alınır. Suad ile Necipin arasındaki soyut aşk anlayışı somut bir yangınla bitirilir.Bu parçada tanıtılan Servetifünun Dönemi romanı aşağıdakilerden hangisidir? Mustafa Kemalin kız kardeşinin adı nedir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir