S:1

Kuran – ı Kerimde toplam kaç sure vardır?

Kuran – ı Kerimde toplam kaç sure vardır? sorunun cevabı "114" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Yılın ilk ayı
Powered by Commentics
Genç kız, spor salonunun önünde ısrarla bekliyordu.Bu cümlede aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur? Peygamberimizle ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? I. İran (Fars) edebiyatından alınmıştır, aruz ölçüsüyle yazılır. II. Tek dörtlükten oluşur, uyak düzeni aaxa şeklindedir. Bu yönüyle tuyuğ ve mâniye benzer. III. Dünya görüşü, felsefi ve tasavvufi düşünceler, maddi ve manevi aşk gibi çeşitli konular özlü biçimde işlenir. IV. Rubai nazım şeklinin en tanınmış şairi İranlı Ömer Hayyamdır. V. Türk edebiyatında Fuzuli, Hoca Dehhani rubaileriyle tanınmış şairlerdir.Numaralanmış cümlelerden hangisi rubai için söylenemez? three hundred and forty-seven sayısının rakamla doğru yazıldığı seçeneği işaretleyiniz. Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Osmanlı Devleti Sokulu Mehmet Paşanın ölümünden sonra duraklama dönemine girmiştirAşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devletinin duraklamasının iç nedenlerindendir? Yazar, 1958de Uşakta doğdu. 1979da İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesini bitirdi. Divan Edebiyatı dalında 1983te doktor, 1993te doçent ve 1998de profesör unvanlarını aldı. Edebiyat araştırmacısı olarak çeşitli ansiklopedi ve dergi- lerde bilimsel ve edebi makaleler yayımladı.Bu metnin türü aşağıdakilerden hangisidir? A) Makale B) BiyografiC) Deneme D) Otobiyografi Dışarıdan bir etki gelmediği sürece hareket edemeyen varlıklar ................................Yukarıdaki cümle aşağıdakilerden hangisi ile tamamlanırsa doğru olur? Aşağıdakilerin hangisine "-de" eklersek ünsüz benzeşmesi olur? Aşağıdaki dua ifadelerinden hangisi kunut dualarında geçmez? On sekiz şeklinde okunan sayı aşağıdakilerden hangisidir? Altı yüz dört milyon bin sekiz doğal sayısını rakamla yazarken kaç tane sıfır kullanırız? 7 litre süt, yarım litrelik şişelere dolduruluyor. Kaç şişe süt olur? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kırmak sözcüğü mecaz anlamda kullanılmıştır? Mıknatısla ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Çekimli fiiller aşağıdakilerden hangisini göstermez? ‘Yüz sözcüğü hangi cümlede farklı anlamda kullanılmıştır? Birleşmiş Milletler sistemi içinde özel anlaşmalarla Birleşmiş Milletlere bağlı olan ve uzmanlaşmış kuruluşların çalışmalarını koordine eden Birleşmiş Milletler ana organı aşağıdakilerden hangisidir? Deprem Haftası ne zaman kutlanır? Osmanlı Devletini dağılma sürecine sokan antlaşma, aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakiler hangisi Amasya Genelgesi'nin bir özelliği değildir? Aşağıdakilerden hangisi kişiyi, iyi bir yazıcı yapma konusunda etkili değildir? Fındık, ülkemizde en çok Karadeniz kıyılarında, Giresun civarında yetiştirilir. Ülkemizde yılda yaklaşık 70-80 bin ton fındık elde edilir. Fındık ağacı; hafif kumlu, killi, serin toprakları sever. Fidanlar, dikildikten 4-5 yıl sonra meyve vermeye başlar.Bu metinde fındık ağaçlarıyla ilgili aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? Peygamberimiz o vefat edince Bugün annem vefat etti. O, benim annemdi! Kendi çocukları aç dururken o, önce benim karnımı doyurur, saçımı tarardı. Demiştir.Peygamberimiz yukarıdaki sözleri kim için söylemiştir? Aşağıdaki atasözlerinden hangisinde yüklem isim tamlamasıdır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcüğün eş anlamlısı yoktur? Aşağıdakilerden hangisi biyoçeşitliliğe etki eden faktörlerden biri değildir? Yeni dikilen fidanı ............... cümlesi hangisi ile tamamlanabilir? Hz. Muhammed (s.a.v.), Mekkenin fethi esnasında bir vadiden geçiyordu. Yolunkenarında yeni doğmuş yavrularını emziren bir köpek gördü. Onların rahatsız edilmemesi için bir sahabiyi ordu geçinceye kadar orada nöbet tutmakla görevlendirdi.Bu olay Hz. Peygamberin aşağıda verilen özelliklerinden hangisine örnektir? 31 Mart Olayını bastıran ordunun adı, aşağıdakilerden hangisidir? Akşamsefası bitkisinde kırmızı taç yapraklı bitkinin tohumları ile beyaz taç yapraklı bitkinin tohumları aynı bahçeye ekilirse, ikinci dölde bitkilerin tamamı pembe renkli taç yapraklı olur.Gerçekleşen bu olayın kalıtımdaki adı nedir? Yeni aldığımız bir televizyonu öncelikle nasıl kullanmalıyız? Okulumuzda bir bilgisayar ağı oluşturmak istersek oluşturduğumuz bilgisayar ağının türü aşağıdakilerden hangisi olur? Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi bir varlığı nitelememiştir? Zafere giden yolda önüme pek çok engel çıktı ama - - - -Bu cümle, düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanamaz? Bir arkadaşınız bahçede sizi itip düşürürse ne hissedersiniz? • Sanatçılar, Arap ve İran edebiyat geleneklerindenesinlenmişlerdir.• İslamiyetin etkisinde oluşan bir edebiyattır.• İlk örnekleri 13. yüzyılda görülen bu edebiyat, varlı-ğını 19. yüzyılın ortalarına kadar sürdürmüştür.Özellikleri verilen edebî dönem aşağıdakilerden hangisidir? Atatürk' ün babasının adı nedir? Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelike göre, aşağıda METNİN son bölümü ile ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır? Uzay ve uydu teknolojilerinin aşağıdaki alanlardan hangisindeki önemi daha azdır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir