S:1

Aşağıda peygamber ve Kutsal kitapları verilmiştir. Hangi eşleştirmede yanlış yapılmamıştır?

Aşağıda peygamber ve Kutsal kitapları verilmiştir. Hangi eşleştirmede yanlış yapılmamıştır? sorunun cevabı "Hz. İsa-İncil" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Atatürk kaç yılında doğmuştur?
Powered by Commentics
Evimizin adresinde aşağıdakilerden hangisi bulunur? Aşağıdakilerden hangisi işgaller karşısında M. Kemal Atatürkün takındığı tavırdır? Dinini iyi öğrenmiş biri hangisiniyapmaz? Kuvvet ve ağırlıkla ilgili aşağıda verilen;I. Ağırlık, yerçekim ivmesine bağlı değildir.II. Sürtünme kuvveti temas gerektirir.III. Kuvvet yönlü bir büyüklüktür.yargılarından hangileri doğrudur? Derste, çalışırken, ansiklopedi veya internet gibi kaynaklardan, gazete ve dergilerden yararlanırken yapılan çalışmaya ne ad verilir? (I) Edebî tür dediğimiz kategorilerin epey karmaşık hâle geldiği bir dönemi yaşıyoruz. (II) Artık şiir, hikâye, tiyatro gibi klasik türler ile sonradan bunlara katılan deneme, eleştiri, makale, köşe yazısı gibi modern sayılabilecek türleri birbirinden ayırmak dahası bunları tarif etmek bile güçleşti. (III) Aslında bu türlerin çoğu neredeyse insanlık tarihi kadar eskidir. (IV) Son yıllarda ise şiir ve tiyatro dışındaki türler anlatı başlığı altında sınıflandırılmaya başlandı. (V) Bu türlerin birçok eserde iç içe kullanılması son yapılan sınıflandırmayı doğrular gibi görünse de birçok tür yok sayılmaktadır.Numaralanmış cümlelerin hangisi parçanın anlam akışını bozmaktadır? Çocuklar ailesinde barınma, beslenme,öğrenim görme gibi haklara sahiptir. Aşağıdakilerden hangisi ailedeki sorumluluklarından değildir? Aşağıdaki sözcüklerden hangisi iki çekim eki almıştır? Kalın ünlü harflerin tamamı hangi seçenekte verilmiştir? Canlıların dışında yer kabuğunu meydana getiren bütün kimyasal maddelere ne denir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinin yapısı basittir? 1593-1606 Osmanlı-Avusturya Savaşı'nı sona erdiren barış antlaşması hangisidir? Aşağıdaki ifadelerde doğru olanların başına (D), yanlış olanların başına (Y) harfi yazınız(......) 950 geniş açıdır.(......) Açıları metre ile ölçeriz.(......) İkiz kenar üçgenin bütün kenar uzunlukları birbirine eşittir.(......) Karenin 4 tane simetrisi vardır.(...... )Eşkenar üçgen, dar açılı üçgendir. Türkiyede 1950 - 1960 yılları arasında uygulan ekonomi politikaları doğrultusunda aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmiştir? Aşağıdaki Türk İslam bilginlerinden hangisi Karahanlılar zamanında yaşamamıştır? Bir bölgede yapılan kazılarda ortaya çıkarılan aşağıdaki buluntulardan hangisi, o bölge halkının Tarih Çağlarında yaşadığını kanıtlar? İngiltereRusya AlmanyaFransa​Osmanlı DevletiYukarıdakilerden kaç tanesi İtilaf Devletidir? Emel bahçede arkadaşları ile yakar top oynuyordu. Oynarken top birden yola çıktı. Emel, topun arkasından yo- la fırladı. O sırada, hızla gelen araba az kalsın Emele çarpacaktı. Emel çok korktu. Bir daha yola bakmadan yola çıkmamaya karar verdi. Emel, bahçede ne oynuyormuş? İngilizcede ışık yayan diyot anlamına gelen, elektrik enerjisini ışığa dönüştüren yarı iletken devre elemanlarına ne ad verilir? 176nın 1/4 inin 3 katı kaçtır? Canlıların ihtiyaç duyduğu ve yararlandığı, Al- lah tarafından sağlanan her türlü nimet anlamı- na gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir? Büşra, okul bahçesinde bir miktar para bulur. Biraz düşündükten sonra yapılacak en doğru hareketin okul idaresine giderek parayı teslim etmek olduğuna karar verir ve gidip parayı teslim eder.Büşranın bu davranışı aşağıdaki ayetlerden hangisiyle ilişkilendirilemez? Minarenin etrafını çepeçevre dolaşan, müezzinin çıkarak ezan okuduğu, kenarları korkuluklu bölüme .......................... denir.Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Harunun 9 kalemi vardı. 8 kalem de annesi aldı. Harunun kaç tane kalemi oldu? Türkiye İnsan Hakları Kurumu kaç yılında kurulmuştur? İnsanın hayatta en büyük destekçisi kimdir? Bir kasada 46 elma vardır. Bu elmaların 24 tanesi yendi.Geriye kaç elma kalmıştır? "Çiçek koparırken eline diken batan Elifin canı yandı." tümcesi hangi duyu organı ile ilgilidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru işareti yanlış kullanılmıştır? Kardeşlerimle - - - - dedemin çiftliğindeki atlara biniyoruz.Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdaki sözcüklerden hangisi getirilirse cümle diğerlerinden farklı bir anlam kazanır? Osman 32 tane çiçek topladı. Mehmet ise Osman' dan 11 tane fazla topladı. Toplam ne kadar çiçek toplamışlardır? Zeytinin kilosu 20 liradır. 250 gr zeytin alırsam , kaç lira öderim? 534,273 ondalık kesrinde tekrar eden ra­kamların basamak değerleri aşağıdaki­lerden hangisidir? İki çokluktan biri artarken diğeri de aynı oranda artıyorsa ; bu iki çokluk arasında nasıl bir orantı vardır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zamir yoktur ? "Arkadaşlarımla kalemimi paylaştım( )" Cümlesinin sonuna hangi noktalama işaretleri konulmalıdır? ekmek kelimesi aşağıdaki cümlelerin hangisinde diğerlerinden farklı anlamda kullanılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed'in (s.a.v) peygamberlik yönü ile ilgili değildir? İnsanın, Allahın hoşnutluğunu gözeterek kendisine ve çevresine faydalı olmak amacıyla yaptığı her güzel iş ve davranışa ne ad verilir? Aşağıdakilerden hangisi Sakarya Meydan Muharebesi öncesinde, Yunan ilerleyişine karşı alınan tedbirler arasında yer almaz? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir