Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Aşağıdakilerden Hz. Muhammedin amcasından birisi değildir?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Aşağıdakilerden Hz. Muhammedin amcasından birisi değildir? sorunun cevabı "Ebubekir" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Ayrıt uzunlukları 8 cm, 4 cm ve 6 cm olan dikdörtgenler prizmasının yüzey alanı kaç santimetrekaredir?  Metal bir cismin sıcaklığı 400 Kelvin ölçülüyor. Buna göre cismin sıcaklığı °C cinsinden kaçtır? Bitkilerdeki ksilemle ilgili;I. Yapraktan köke su ve mineral taşır.II. Cansız hücrelerden oluşur.III. Taşıma sırasında enerji harcanmaz.ifadelerinden hangileri doğrudur? 4.      A: - - - - is the cinema?B: It is between the bank and the café. Roman, eski meddah hikâyelerimizden Hançerli Hanım’dan esinlenerek kaleme alınmıştır. Ayrıca bu eserde Alexander Dumas Pere’in “Kamelyalı Kadın” romanının da etkisi görülmektedir. Bir töre romanı olan eserde, mirasyedi delikanlıların içkiye ve sefahate kapılarak kendilerini kaybetmeleri ibret verici bir dille anlatılmış, kitabın sonunda “Son pişmanlık fayda vermez.” denilerek kıssadan hisse çıkarılmıştır. Romantik akımın etkisindeki bu edebîromanda, gençleri yetiştirirken toplumu ve toplumun şartlarını tanımak gerektiği vurgulanmak istenmiştir.Bu parçadan sözü edilen romanla ilgili aşağıdakilerden hangisi çıkarılabilir? 4558  ile 6584 arasındaki en küçük sayı ile en büyük sayının toplamı kaçtır ? Aşağıdakilerden hangisi DinîTasavvufi Türk edebiyatının nazım türlerinden biri değildir? Trafik işaret levhalarının konulma amacı aşağıdakilerden hangisidir? Bir kazandaki 8 litre suyun 604 mL si kaynarken buharlaşmıştır. Geriye kaç mL su kalmıştır? Lozan Barış Konferansı’na katılacak olan Türk heyetinden, Doğu Anadolu’da kurulması düşünülen Ermeni Devleti meselesi ve kapitülasyonların kaldırılması konusunda kesinlikle taviz verilmemesi istenmiştir.Buna göre;I. Toprak bütünlüğüII. Laik yönetimIII. Çok partili sistemIV. Ekonomik bağımsızlıkanlayışlarından hangilerine önem verildiği söylenebilir? "ki" aşağıdaki cümlelerin hangisinde aitlik eki olarak kullanılmıştır?  “O takva sahipleri ki bollukta ve darlıkta da Allah için harcarlar; öfkelerini yutarlar ve insanları affederler.Allah iyilik edenleri sever.” (Âl-i İmrân suresi, 134. ayet) “O mü’minler ki, emanetlerine ve ahitlerine (verdikleri sözlerine) riayet ederler.” (Mü’minun suresi, 8. ayet)  Verilen ayetler aşağıdakilerden hangisini düzenlemeye yöneliktir?