S:1

Aşağıdakilerden hangisi, bir işletmenin şirket olabilmesi için uygun bir şart değildir?

Aşağıdakilerden hangisi, bir işletmenin şirket olabilmesi için uygun bir şart değildir? sorunun cevabı "Ortaklar arası bir görüşme olmalıdır." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
1+3=? İşleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgül (,) kullanılır? 1739 Sayılı Millî Eğitim Temel Kanun’agöre aşağıdakilerden hangisi Türk Milli Eğitiminin genel amacı değildir? I - Aile bireylerimize karşı saygılı ve duyarlı olmakII - Arkadaşlarımıza verdiğimiz sözleri yerine getirmekIII - Aile bireylerimizle yardımlaşmakIV - Sınıfımızı ve okulumuzu temiz tutmakYukarıda verilen bilgilerden hangileri, ailedeki sorumluluklarımızdandır? Olguların saptanmasından sonra bilimsel yöntem şamaları aşağıdakilerden hangisinde doğru sıralamayla verilmiştir?  Gözleri bağlı olan Mehmet'in eline bir madde veriliyor ve özelliklerini belirtmesi gerekiyor. Buna göre hangi özelliği söyleyemez? Tarihteki ilk kütüphaneyi hangi uygarlık kurmuştur? Aşağıdakilerden hangisi duygu, düşünce ve isteklerimizi karşımızdaki kişiye konuşarak ilettiğimiz araçlardandır? Namaz vakitlerini ilan etmek için yapılan çağrıya denir. Bu çağrı o yerin İslam beldesi olduğunun göstergesidir.Tanımı yapılan bu kavran aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinin kipi diğerlerinden farklıdır?   Atatürk nerede doğmuştur? Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği’ne göre aşağıdakilerden hangisi genel olarak okul öncesi eğitim ve ilköğretimdeki rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerini kapsamaz?  Çevresi 66 cm olan üçgenin kenarlarından her biri diğerlerinden 4 cm fazladır.  Buna göre en uzun kenarı kaç cm'dir? Enzimlerin etki ettiği maddeye ne ad verilir? (I) Türk milletini aydınlık ufuklara taşıyacak yeni yollara ihtiyacımız var. (II) Bu yollardaki ileri hamleleri ger- çekleştirebilecek toplum mühendisleri gerekmektedir. (III) Nitelikli toplum mühendisleri de sokakta yetişmeyeceğine göre, okullarımızda yeni programlar uygulamalıyız. (IV) Üstün zekâlı çocuklarımız için ileri düzeyde eğitim sınıfları ve programları hazırlamalıyız. (V) Ülkemizde üstün zekâlı çocuk sayısının genele oranı dünyanın yüzde sekseninde yok. (VI) Bu programlarla üstün zekâlı çocuklarımızı milletimizin geleceğinin teminatı olacak biçimde yetiştirmeliyiz.Bu parçadaki numaralı cümlelerden hangisi anlatımın akışını bozmaktadır? Aşağıda verilenlerden hangisinin çıkardığı ses doğal ses kaynağına örnek değildir? 1. Bu alana belediye  park yapacakmış. ------  İşaret sıfatı2. İki  gün  sonra okullar kapanacak. -----------  Sayı sıfatı3. Dünyada  herkesin derdi başkaymış. -------- Belgisiz sıfat4. Nasıl  bir  gömlek giymek istersin? ----------- Soru sıfatıNumaralanmış cümlelerin hangisinde, karşısında verilen sıfat türü yoktur? Söylevle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi nitelikli bir insanın özelliklerinden biri değildir? İlişkileri niteleyen birbiri ile etkileşen insanların tepkilerini hangisi belirlemez? Aşağıdakilerden hangisi okulun bireysel ve toplumsal katkılarından söz etmez? Deprem sırasında dışarıda bulunuyorsak aşağıdaki önlemlerden hangisini almamız gerekmez?  Hz. Muhammed (s.a.v.), Mekke’nin fethi esnasında bir vadiden geçiyordu. Yolunkenarında yeni doğmuş yavrularını emziren bir köpek gördü. Onların rahatsız edilmemesi için bir sahabiyi ordu geçinceye kadar orada nöbet tutmakla görevlendirdi.Bu olay Hz. Peygamber’in aşağıda verilen özelliklerinden hangisine örnektir? Aşağıdakilerden hangisi ulusal kuruluşlardan biri değildir? Bir hecede en fazla kaç harf bulunabilir? Bir mimar bir kenarı 3a metre olan kare şeklindeki arsada, her birinin kenar uzunluğu 2b metre olan belli sayıda karesel bölge belirlemiştir. Arsada geri kalan bölgenin alanı (3a - 4b)(3a + 4b) metrekare olduğuna göre, belirlenen karesel bölgelerin sayısı kaçtır? Hz.Muhammed(sav)’in hicret ederken yerine bıraktığı kişi aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi bilim insanının özelliklerinden biri değildir? Bir sayıdan 4357' yi çıkardığımızda 2431 kalıyor. Bu sayı kaçtır? Aşağıdakilerden hangisi doğal unsur değildir?  Çoğu zaman doğrunun keşfi, tutkularımıza, eğilimlerimize, alışkanlıklarımıza zor gelen bir şeydir. Doğru, aklın, deneyimin kanıtladığı şeydir. O, yüreği altüst eden, alışkanlıkları sarsan, etten ve kemikten yapılmış varlığı kaygılar içine atan şeydir. Bir bilginin günlük hayatta problemlerimizi çözüyor olmasından dolayı bize verdiği teselli, rahatlık ve güven, onun doğruluğunun ölçütü olamaz.Aşağıdakilerden hangisi bu parçada eleştirilen görüşü en iyi şekilde desteklemektedir?  Aşağıdakilerden hangisi bebeklere yapılan yapay solunum uygulamasında, ilk yardımcının dikkat etmesi gereken kurallardandır? Aşağıdaki ondalık kesirlerin hangisindeki 8 rakamının basamak değeri 0,08'dir? Aşağıdakilerden hangisi Kabe için yanlış bir bilgidir?  Peygamberin yaptığı bizim de yapmamızı istediği iş ve davranışlara ne ad verilir? Okunuşu verilen sayılardan hangisinin yazılışı yanlış verilmiştir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinin sonuna soru işareti (?) getirilmelidir? Gazneliler en parlak dönemlerini hangi hükümdarları zamanında yaşamışlardır? Divan edebiyatının en ünlü övgü ve yergi şairidir. Şiirdeki ustalığını övgü şiiri olan kasidede göstermiş, edebiyatımızın kaside ustası kabul edilmiştir. Şairin kasideleri, gazellerini gölgelemiştir. Saltanatları döneminde yaşadığı dört padişahtan en çok IV. Murat’a kasideler yazmıştır. Devrinin devlet adamlarına ve şairlerine en sert sözleri söylemekten çekinmemiştir. Yazdığı bir hicvi yüzünden boğdurularak öldürülmüştür. Siham-ı Kaza adlı bir eseri vardır.Bu parçada tanıtılan şair aşağıdakilerden hangisidir?  Dünya'nın Güneş gören kısmının zaman dilimi................Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Aşağıdaki cümlelerden hangisi farklı bir özelliği belirtmektedir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir